Počet zobrazení stránky

pátek 25. ledna 2013

Právo nevěřit

Existuje jisté základní lidské právo, spojené se svobodou myšlení a svobodou vyznání, na jehož porušování bychom si měli dávat velký pozor. Pokud jste se někdy zamýšleli nad tím, kde vede hranice totality, tak jí rozhodně nenajdete v zákazu hmatatelných věcí.

Svobodná společnost může zakázat kouření na veřejnosti, může přejít na potravinové lístky, může přikazovat základní vojenskou službu, může vám bránit cestovat do některých zemí nebo naopak z některých zemí přicestovat, nemusí mít například dostatek tropického ovoce nebo toaletního papíru, přesto může být stále svobodná. 

To, podle čeho ale vždycky poznáte každou skutečnou totalitu, a jedno jestli katolickou, komunistickou nebo třeba islamistickou, je že vám vezme právo nevěřit. Nemyslím teď nutně právo stát se ateistou, i když i to je součástí takového práva, myslím právo nevěřit oficiální ideologii.

Totalita v podstatě vždy zakládá povinnost věřit. Rozum toužící po svobodě nás ale učí pochybovat. Proto společnost založená na víře není nikdy svobodná ani rozumná. A naopak právě proto zakládá rozumná společnost právo nevěřit. Lidé totiž v historii nebyli tak často pronásledováni a vražděni kvůli tomu, v co věřili, jako kvůli tomu v co nevěřili.

Židé byli pravidelně přepadáni, olupováni a vražděni křesťany, protože nevěřili v Ježíše. Křesťané a Židé jsou stále vražděni protože nevěří, že Mohamed je prorok a věřící všech teistických náboženství se nakonec shodují v nenávisti k ateistům, protože nevěří v Boha. 


Povinnost věřit, kterou zakládá každá totalitní ideologie je nekritizovatelná. Trestem bývá tradičně smrt. Totalitní myšlení vidí jen dva stavy: věří v naši ideu a nevěří v ní.

"Co jsme my, že reptáte proti nám?" (Exodus 16,7)


"Kdo nejde s námi, jde proti nám."  Klement Gottwald

"Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je - taková je odměna nevěřících!"  Korán: 2:191


Totalitní ideologie vždy sama sebe prohlásí za dobro, proto musí být všechno odlišné samozřejmě zlo. Každý kdo se setká s takovou ideologií MUSÍ okamžitě pochopit, že je dobrá, jinak je představitelem zla a zaslouží smrt.

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Bible: Řím 8,31


Nad těmi, kdož jsou nevěřící a jako nevěřící zemřou, bude vyneseno prokletí Boha, andělů i lidí všech  Korán: 2:161    

Teisté kdysi vytvořili slovo které velmi dobře vystihuje tento případ: "nevěřící". Neznačí skutečné ateisty, ale prostě všechny, kteří nevěří v to co oni. Logickým důsledkem takového falešného dilematu je představa světa, který se proti uctívačům takového kultu spikl.

Komunisté za doby své vlády neustále všude viděli kapitalistické štváče a vrahy z Wall Streetu, křesťané tradičně fňukají, že je svět nenávidí a islamisté jsou přesvědčeni, že svět je zkažený protože nechce přijmout jejich primitivní učení. Nevidí pestrost světa, vidí jen sebe a ďábla.


Nenávist k "ostatním", kteří nevěří ve stejné legendy je velice stará a právo nevěřit je ze stejné perspektivy nesmírně moderní. Jistě, je to xenofobie, jenže má hluboké genetické kořeny. Kdysi, při jiné hustotě obyvatelstva a jiné úrovni kultury nám tento pud pomáhal přežít. Když je ale v současnosti uměle udržovaný a podporovaný ideologií, stává se nesmyslným a je naopak naší kultuře nebezpečný.

Proto by měl být logický cíl každé rozumné společnosti oslabování xenofobních učení a podpora práva nevěřit.

Není těžké si všimnout, že se naše kultura chová sebevražedně. V principu bychom měli hlavní sílu napřít do dodržování sekulárních zákonů propagace lidských práv. Ve skutečnosti ale náš stát uměle podporuje obrovskými finančními částkami náboženství a politické strany. Vytváříme tedy finanční základ ideologií, které se už v minulosti projevily jako totalitní.

2 komentáře:

  1. Jen si dovoluji podotknout, že věta "všichni věřící se nakonec shodují v nenávisti k ateistům, protože nevěří v Boha" celkem evidentně není pravdivá (ovšemže kvůli použitému kvantifikátoru).

    OdpovědětVymazat
    Odpovědi
    1. Jo, špatná formulace, nejde o všechny jednotlivce, ale o věřící ze všech církví - opraveno.

      Vymazat