Počet zobrazení stránky

pondělí 22. dubna 2013

Poznámky k vzestupu a pádu komunistických systémů

Opět uvádím jedno zamyšlení, které je tentokrát spíše sérií poznámek k diskusi na webových stránkách OSACR.cz  . Není v nich nic objevného, ale myslím, že je to celek dostatečně kompaktní aby si zasloužil zaznamenání. Originál je v diskusi pod článkem J. A. Poláka: Islám a sekulární stát: muslimové mohou být spojencem


Jaroslav A. Polak (18.04. 2013 | 18:19) napsal:
...má-li být něco krypto či kvazináboženstvím, musí tam být kult, to je nutná podmínka. Proto je pravdivé mé tvrzení, že některé formy komunismu jsou kvazináboženské, ale rozhodně neplatí vaše tvrzení, že komunismus jako takový je kvazináboženský."

Má reakce (tučně jsou shrnutí, která v původní diskusi nejsou):

Abych se nezamotával do pojmů jako je pseudonáboženství a kvazináboženství, shrnul bych, kde já vidím základní zvraty ve vývoji a aplikaci téhle teorie.

1.) Za prvé mi připadá, že samotná teorie Marxova teorie odpovídá futurologické představě z poloviny 19. století. Je to doba, kdy bylo dělnictvo ještě stále velmi silně vykořisťovanou třídou a zároveň to byla třída rychle rostoucí, protože byla poměrně nová. Hodně se mluví o průmyslové revoluci, ale málokdo dodává, že tahle revoluce "sežrala" životy tři generací dělníků. Není nepochopitelné, že Marx předpokládal její další nárůst a nárůst její moci. To ale neodpovídá realitě!

Aplikace Marxovy teorie na dnešní stav je tedy sama o sobě pochybná - iracionální.

2.) Model byl aplikován asi na nejméně průmyslovou "rozvinutou" zemi té doby - Rusko (navíc po hospodářském kolapsu). Pro to aby mohl model fungovat si museli ruští komunisté svou dělnickou třídu teprve vytvořit. To už je ovšem manipulace realitou, její uzpůsobení teorii. Což logicky provázelo "zbožštění modelu", provázené potlačením, případně zabitím revizionistů.

Namísto toho aby skutečnost popisoval byl marxismus použit k jejímu vytváření.

3.) Třetí obrat vidím v přežití komunistické strany po revoluci. Strana měla podle vlastní ideologie za účel vytvoření vlády dělníků. Po splnění tohoto cíle se v nich měla rozpustit, namísto toho se stala vykladačem marxistické nauky. Nahradila tedy kněžstvo i vládnoucí třídu.

Komunistická strana vytvořila novou vládnoucí třídu, v daném kontextu šlo v podstatě o druh neofeudalismu - vznikly dvě hlavní kategorie lidí s různými právy.

4.) Čtvrtý obrat je vytvoření kultů osobnosti za živa - vzniká absolutismus. Jde o důsledek drsné vnitřní politiky komunistických stran, která nemá s demokracií nic společného.

Vznikem vůdců se aplikace komunistické idey změnila ve svůj pravý protiklad - autokracii.

5.) K pátému kroku - vytvoření dědičné vládní dynastie a dědičné vládnoucí vrstvy - analogie královského rodu a šlechty, se už dopracovali jen v asijských zemích jako je Čína nebo Severní Korea.

Dědičnost moci ustálila feudální systém.

Myslíte si, že je to problém jen na východ od nás? Opravdu? A víte co je na tom nejzajímavější? Analogický proces tomuto poslednímu stupni postihl i Západ. Kolik vidíte politiků, jejichž rodiče byli politiky a prezidentů, jejichž předkové byli prezidenti? Kolik politiků a boháčů je prostě příliš vlivných na to, aby byli odsouzeni?

U nás i v Rusku komunistický systém padl, ale neofeudalismus zůstal. Stále máme lidi první, druhé ba i třetí kategorie.

Komunisté k tomu prostě vůbec potřeba nejsou, podstatný není typ ideologie ale schopnost společnosti bránit se proti nepotismu a potlačování lidských práv.

Žádné komentáře:

Okomentovat