Počet zobrazení stránky

čtvrtek 7. června 2012

Příliš ochrany


Trest smrti za kreslený vtip, drakonickétresty za stahování hudby, Mnichovská dohoda, problémy vpohraničí, rockerky v Moskevském vězení. Co mají tyhle věci společného?
Ve všech případech to začalo voláním po ochraně. Neexistuje totiž lepší způsob jak vytvořit bojechtivý dav, než když se vám povede vyvolat pocit ohrožení.
Mluvilo se o ochraně víry, autorů, národa...
Ty případy mají společného více než se zdá. Ve všech bylo nakonec právo ohnuto ve prospěch toho, kdo nejvíce křičel a v neprospěch rozumu. Nikdy se je podlézáním silnější straně nepodařilo uklidnit natož ukončit a pokaždé to skončilo terorem, vražděním, válkou, justičními zločiny.
Ve dvou případech z uvedených se jedná o volání po ochraně víry. Kreslíř dánského časopisu ani netušil, že by mohl mít jeho vtip takové následky jaké nakonec měl. Ostatně byl to opravdu následek onoho vtipu? V tom je ta potíž. Arabové jednoznačně určili podobiznu Mohameda s bombou v turbanu za ohrožení jejich náboženství a spousta lidí náhle opravdu dala na jejich argumentaci – "No jo, to přece kreslit neměl, když je to tak uráží!"
Desítky zavražděných a vypálené ambasády byly najednou ničím proti zločinu kresby, tedy vlastně zločinu rouhání. Byla to první taková velká kauza v moderní době, kdy se věřící muslimové pokusili přenést svou představu práva do západního světa a skutečně se jim to částečně podařilo, protože jim evropští politici vyšli vstříc na základě zákonů na ochranu víry.
Ty se postupně prosazují v různých zemích EU, údajně na základě Listiny základních práv a svobod. (Ostatně ze stejné argumentace vychází i to, proč musejí čeští nevěřící ze svých daní dotovat církve vyplácením platů jejich kněžím.)
Problematika rouhání je dosud předmětem Doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1805 (2007) ze dne 29. 6. 2007 o rouhání, náboženských útocích a nenávistných projevech proti osobám na základě jejich náboženství.
V roce 2010 když byl takový zákon zaveden v Irsku na něj tamní ateisté reagovali "rouhacími demonstracemi", ale moc toho nesvedli.
Problém těchto zákonů je v tom, že nadřazuje právo navyznání nad ostatní lidská práva, především na právo na svobodu projevu, právu na vzdělání, právu na spravedlivý soud dokonce právo na život (odpírání ošetření a léků v katolických nemocnicích).
Podobné zákony nás vracejí do doby před nástup osvícenství, kdy patřilo rouhání k nejpřísněji trestaným zločinům. V Habsburské monarchii ještě trestní zákoník Marie Terezie Constitutio Criminalis Theresiana (1768) stanovil tři formy zločinu rouhání, které byly trestány jednak upálením, jednak useknutím ruky, resp. vytržením jazyka a stětím, jednak konečně bitím.

Několikrát jsem již upozorňoval, že původní význam obratu "svoboda vyznání" znamenal: věř si čemu chceš, pokud svým chováním neporušíš zákony a svobodu ostatních".
Rozumnějte: Byla to svoboda na sekulárním principu vyjádřeném Voltairovým citátem:

Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale až do smrti budu hájit tvoje právo to říkat.

Dnes je ale stejný termín vykládán jako: "Chovej se tak abys ničím nemohl nikoho urazit."
Jak velký je to problém ukazují problémy s prasátky, která jsou z dětských knížek vymazávána, protože ta jsou podle muslimských představ nečistá. Podobně začal i "hon na Mickey Mouse" – islám totiž považuje myši za pomocníky ďábla.
Tyhle zdánlivě komické příklady ukazují, že stávající představa o "nekonfliktním prostoru" prostě není možná. Muslimy ale i jiné věřící jistě urážejí i nudistické pláže, chrámy jiných církví, existence subkultur i ateistů a spousta dalších prvků, které nelze z naší kultury jen tak odstranit bez drastického omezení lidských práv.
Koncert Pussy Riot a postoj ruské veřejnosti k očekávanému rozsudku pro tři mladé ženy (z toho dvě maminky) by nás měl děsit. Sedm let na něž mají být zatčené hudebnice zavřeny totiž není za žádný zločin, který by mohla sekulární společnost odsoudit, ale za "z podněcování k nenávisti vůči pravoslavné církvi ". Je charakteristické, že v tomto případě žádné důkazy pro toto tvrzení potřeba nejsou! Pokud je pravda to co říkají média, totiž že 46% Rusů by s takovým rozsudkem souhlasilo, pak by bylo zřejmé, že gulagy a komunistický teror nepocházely ani tolik z komunistické ideologie, jako z podstaty samotné ruské společnosti (podobně jako v islámské společnosti).
Přijímání zákonů, které kriminalizují rouhání, bohužel znamená, že i v naší společnosti je cosi shnilého.

http://aktualne.centrum.cz/kultura/hudba/clanek.phtml?id=743376
http://freepussyriot.org/

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/pussy-riot-maji-pravo-na-nazor-rika-miroslav-wanek_234437.html
http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/cesti-hudebnici-poradaji-koncert-na-podporu-uveznenych-pussy-riot/789790
http://www.facebook.com/Uzzasezavirajimuzikanty


Žádné komentáře:

Okomentovat