Počet zobrazení stránky

čtvrtek 21. června 2012

FAQ pro věřící

Vzhledem k tomu, že se otázky věřících často opakují (ba neustále) shrnul jsem si svoje tradiční odpovědi. Zkuste si v nich najít tu svoji.

Nejsem věřící.

Nejsem nacista.

Hitler byl dobrý katolík a nikdy nebyl exkomunikován!

Nejsem komunista ani mě jejich postoj k náboženství nedeformoval.

Nevěřím „v evoluci“, protože evoluce není náboženství ale platná vědecká teorie.

Stejně tak můžeš nevěřit v gravitaci.

Nejsem neinformovaný, na rozdíl od mnoha křesťanů jsem přečetl celou Bibli, Zend Avestu a část Koránu. Kdysi jsem se docela zajímal o staré židovské zvyky, o přechodové rituály a víry různých starých civilizací. Můj závěr byl, že se argumenty věřících po celá tisíciletí stále opakují a v zásadě nepřinášejí nic nového.

Tisíce let opakovaná lež se nestane pravdou, ale prostě hodně velkou lží.

Ano, jsem přesvědčen, že katolická církev je zločinecká organizace.

Neodvolávám se na čarodějnické procesy, ale na chování křesťanů ve století devatenáctém, dvacátém a v současnosti.

Pokud si církve nárokují místo morální autority, neměly by to také doložit výsledky svého stovky let dlouhého snažení?

Jsem přesvědčen že neexistuje důkaz pro tvrzení, že by víra zvyšovala morální úroveň společnosti. Naopak znám důkazy pro opačné tvrzení.

Morálka může existovat i bez náboženství.

Po smrti budu mrtvý.

Ano myslím si, že náboženství je „obchod s hadím olejem“, nicméně nikomu nechci brát jeho svaté právo zku*vit si život.

Naší kultuře nechybí více víry ale více moudrosti.

Nehledám boha

Náboženství není potřeba ničím nahrazovat, samo je náhražkou poznání.

Křesťanský bůh se ničím neliší od ostatních bohů starověkých mystérií.

Bible je výplod starověké propagandy ne „slovo boží“.

Můj postoj ke světu není postavený na popírání boha, považuji ale náboženství za zdroj utrpení a proto je v rozporu s mými zájmy.

Ne, starozákonní bůh rozhodně není dobrý. Ten novozákonní je někdo jiný?

Debaty o bohu, náboženství, víře, duši atd považuji za akademické.

Náboženská víra podle mě nedává právo:

porušovat zákony
na beztrestost
uvrhovat lidi do otroctví
určovat pravidla morálky
obviňovat jinověrce nebo nevěřící z amorálnosti.
omezovat vzdělání.
omezovat lidské svobody
vystupovat jako expert na odbornou problematiku – kosmologii, lékařství, biologii, geologii, zoologii, psychiatrii, etiku, sexuologii, pedagogiku atd.
zasahovat do soudnictví
na privilegovaná politická práva
daňové úlevy.
na cizí majetek.
aby sdružení věřících bylo chápáno odlišně od toho jak jsou chápány jakékoli civilní spolky.
aby společnost věřících měla státem placené funkcionáře.

Žádné komentáře:

Okomentovat