Počet zobrazení stránky

sobota 26. září 2015

Národ "nácků" a "sluníček"

V tomto článku po celou dobu používám označení "náckové" a "sluníčka". Obě tato označení jsou totiž hanlivá. V kontextu toho, o čem zde píši se mi to zdá vhodné.

Jsou jisté facebookové stránky, na které nechodím. Respektive občas na ně chodím, když potřebuji příklady pro článek jako je tenhle. Ano podepsal jsem tucty výzev proti islámu a že islám v Čechách nechci. Přesto téměř nechodím na Facebookovou stránku IVČRN a teprve teď při psaní článku jsem zjistil že existuje taky Evropa - Evropanům, Čechy Čechům - bez cenzury 2 a další. Téměř nechodím ani na stránky Proti projevům nenávisti, HateFree Culture, Česko vítá uprchlíky, ...

Všechny tyhle stránky totiž šíří nenávist, i ty které mají v názvu boj s nenávistí, vlastně ty nejvíc, jenže proč?

Kdesi daleko na začátku je islám jako podnět k tomu všemu, co se teď děje, jenže tím se vlastně moc teď zabývat nebudu. Byl to pouze podnět, ale v zásadě tentýž jev jsme mohli vidět i při posledních prezidentských volbách a šaškárně s plešatým pankáčem.

Teď ale nejde o spouštěč, ale o to, co se děje. Jak to že se zdá že máme najednou republiku plnou "nácků" a "sluníček"? Kdyby to tak opravdu vždycky bylo, muselo by se to přece projevit už dávno. Tohle nesedí.

Vysvětlení tohoto jevu strachem je také pravdivé jen částečně. I když rozhodně je čeho se bát, je o co se bát, tak tím nevysvětlíte všechno. Na to je potřeba znát mechanismus.

Není v tom vlastně vůbec žádný záměr, jenom kus lidské přirozenosti. Už před časem jsem psal něco o groupthinku, tedy o tom, čemu se asi má říkat "skupinové myšlení", ale ve skutečnosti to znamená "skupinová hloupost".

Úplný základ groupthinku je zakletý v nás samotných. Když si totiž vytvoříme nějakou teorii, máme tendenci si pro ni hledat potvrzující informace a přehlížet ty, které jsou s naší představou v rozporu. Dokonce není úplně důležité, jestli jsou tyto informace vymyšlené, nebo pravdivé. I kdyby totiž byly pravdivé, dostáváme je v koncentraci, která neodpovídá jejich reálné hustotě v daném místě a čase.

Představte si situaci, kdy byste byli naráz informováni o všech zločinech na celé planetě. Všechny ty zprávy by byly naprosto pravdivé. Takový svět by vám musel připadat jako dokonale nesnesitelné místo. Trik tohoto efektu je v tom, že jakmile byste propadli této představě, začali byste si dohledávat informace, které by vám takový obrázek o světě potvrzovaly.

Stejné by to bude, když budete naráz zavaleni názory českých nacistů, výčty muslimské, romské nebo černošské kriminality. Abyste mohli vidět reálný obraz, nesmíte pročítat za sebou jednotlivé případy, ale  dívat se na souhrnné počty a celkovou dispozici.

Úplně charakteristické totiž je, že se zaujímání takových rychlých postojů řídí anekdotickými zkušenostmi a výběr zpráv je taktéž přehledem nereprezentativních epizod.

Je zajímavé, že i když stejný efekt rozlišíte v nějakém jednom konkrétním případě a ubráníte se mu, nejste většinou schopni jej aplikovat jiný, velmi podobný případ.

Většinou na začátku jde opravdu o znepokojivé zprávy a pocit ohrožení, pocit nízkosti pachatelů nějakého bezpráví a pocit hnusu. Tento strach formuje představu nepřítele, která vůbec nemusí být shodná s realitou.

Stejně tak se ale formuje i představa o vlastní skupině, které naopak její členové přisuzují většinou vysoké morální vlastnosti.

Nastupuje cenzura, která brání vidět realitu. Ta cenzura má něco společného se strachem, protože silné emoce opravdu mají schopnost potlačovat rozum.

Takže ve výsledku máme skupinu, která pouští do svého vědomí jen informace které zapadají do jejího obrazu světa. Jo vypadá to hodně jako sekta. Víte ony totiž náboženství i politické kulty právě takhle fungují.

Tak a teď se vrátím zpátky k antiislamistům a sluníčkářům. Na návštěvnících diskusí IVČRN je jednoznačně vidět, že svou morálku hodnotí vysoko. Přiznejme si že obrana žen, lidských práv a ideálů Evropy a dokonce i to češství zní prostě ještě pořád dobře. A jak dobře zní: Boj proti totalitě!

Máme tu jen ten drobný problém, že si to češství každý představuje trochu jinak. Víte nějak jsme od té sametové revoluce nevybojovaji ten boj o národní program, což je myslím docela slabina. Takže tu máme rozptyl představ o národu od "geneticky čistých" slovanských fašistů po národní ideály francouzské revoluce, kdy má každý člověk podle svého vnitřního přesvědčení právo zvolit si národnost. Všichni ale mají většinou pocit že mluví o tomtéž. Ano, jedním ze znaků groupthinku je také falešná shoda.

Na okraji skupiny "nácků" se ale  objevují skuteční náckové, kteří islám ztotožňují vlastně s jakoukoli jinou rasou. Občas se snaží šířit ideu že se všechny jinak barevné rasy na světě proti bílým spikly a chtějí je vyhubit. Myslí si že lidi vyděsí představou hrozby míšení ras. Je to vlastně jiná skupina, která si pěstuje svůj vlastní groupthink a tady prostě jen tak splynula s davem.

Velká část "nácků" je ze skutečných nácků nich hodně nesvá a snaží se od nich držet co nejdál. Těchto lidí se opravdu hluboce dotýká, když jsou označováni za "nácky" a utvrzují si tím svoji představu o "sluníčkářích" jako o alternativních idiotech chopných pouze agresivních výpadů.

I když uprostřed hnutí proti islámu stojí vzdělaní lidé a volnomyšlenkáři, prostředí na facebookových stránkách a diskusích je jiné (nemluvím teď o žádné konkrétní stránce).

Představa muslima, která je tu rozšířená je v podstatě vize "dobrého saláfisty", tedy rozeřvaného chuligána a násilníka s plnovousem a trapnou čepičkou, který všem vyhrožuje, všechny otravuje a neustále fňuká nad tím jak mu všude ubližují, ale přitom si vesele žije ze sociálních dávek.(Ne opravdu nevzbuzuje důvod se bát, že by kvůli němu někdo přišel o práci.) Takto jsou vnímáni muslimové paušálně.  Záměrně teď nechci řešit jak blízko je to skutečnému stavu. Zkuste si to zjistit sami. Výzkumy na to jsou, takže požádejte strýčka Googla a tetičku Wikipedii...

Představa o druhé verzi nepřátel - "sluníčkách" - je následující - jsou to studenti sociálních věd, totálně odtržení od reality, kteří se snaží svět naroubovat na vlastní představy, za šíření proimigrační propagandy jsou placení státem a Norskými fondy. Jsou dokonce tak blbí, že zároveň hájí práva homosexuálů i muslimů, kteří by je nejraději pozabíjeli. (Ve skutečnosti se za ně ale jenom schovávají a v pravou chvíli je předhodí muslimům davům jako obětiny.) Jsou výrazně iracionální.

Ač se mi tak úplně nechce říkat "tak to je", tak musím prozradit, že část "sluníček" je skutečně placena státem, především profesionální trollové, nicméně to úplně není ta hlavní motivace, proč většina z nich dělá to co dělá. Zkusím popsat, jak tyhle obhájce islámu vidím já.

V první řadě je jich mnohem více, než kolik je mezi nimi těch, kteří to mají jako profesi. Jejich motivace byla na začátku ušlechtilá. Opravdu! Viděli skupinu, která nějaké jiné skupině odepírala jistá lidská práva. Protože takovou skupinu znali už z minulosti, ztotožnili si ji s ní.

Postavit se proti někomu, kdo lidem upírá jejich práva je sakra ušlechtilé, ale hlavně v tom samozřejmě vidí i něco ze své perspektivy. Patří často k minoritám, kterým byla a nebo stále jsou některá práva odpírána. Identifikovali se s touto skupinou bojující za lidská práva. Ve vlastní perspektivě jsou nesmírně kladní.

Jak vidí své protivníky? No jako holohlavé posluchače Orlíku, který v životě muslima neviděli. Jejich "nácek" je především rasista obávající se muslimů pro jejich odlišnou rasu, nikoli kvůli víře. Je nevzdělaný, neumí dobře ani abecedu, bojí se že ho přistěhovalci připraví o práci. Je antisemita!

Protože i tady dochází k selekci informací, propadají panice nad tím jak česká společnost naráz "zhnědla". Zdánlivě jim to potvrzuje odmítavý postoj velké části Čechů k uprchlíkům a migrantům z Afriky. To je vede k demonstrativnímu pohrdání Českým národem. Ve skutečnosti vlastně chtějí hlavně naštvat ty "nácky", co furt melou o národu, urážejí tím ovšem i všechny ostatní.

Jak vidí muslimy? No v podstatě úplně stejně jako sebe. Často zmiňují muslimy-vegany či muslimy-homosexuály. (Opravdu existují!) Z jejich pohledu jsou všichni lidé stejní a mají právo zastávat jakékoli názory, pouze s výjimkou "nácků".

Co s tím vším mají tedy ony stránky. Je to zdroj potvrzujících informací. Vždy především pomáhají utvrzovat člověku jeho vlastní názor. V principu nejsou schopné ho změnit. Například stránky HateFree Culture ukazují jak vyvracejí hoaxy. Ani vyvrácení skutečného hoaxu ale nic na situaci nezmění.

Když víte o znásilňovací aféře v Rotherhamu, tak se vás prostě nedotkne to, že jedna údajně znásilněná holčička pochází ve skutečnosti z reklamy, protože to ostatní potvrzuje anglická prokuratura. Navíc jste si ten pocit už prožili - už jste se dříve rozvzteklili. Už ho zpátky nevezmete. Pocítíte tedy opovržení lidmi, kteří si myslí, že tohle dokáže změnit váš názor a obrázky roztomilých zvířátek vás jen utvrdí v tom, že je stránka spravována sborem infantilních idiotů.

Naopak pokud sem přijdete z druhé strany, řeknete si, jakým kravinám jsou ti náckové schopní věřit a pocítíte opravdu silný pocit zadostiučinění, že nejste jedním z nich. Obrázky zvířátek budete vnímat jako druh mírné ironie, která ve vás právě tenhle pocit posílí.

Ať sem tedy přijde "nácek" nebo "sluníčko", vždy odchází pouze s posíleným názorem který měl už předtím.

Pak máte stránky, na kterých se hromadí výstřižky z výroků nějaké diskuse z "druhé strany" vybíraných způsobem "co asi nejvíc naštve?" Pokud se chcete rozzuřit, stačí některou z nich navštívit.  

Zajímavější ale je, že takto na oba tábory stoupenců budou působit i jiné stránky které nebudou tak jednoznačné. Ano,  i když se "sluníčka" a "náckové" sejdou nad jedním textem, nebo v jedné diskusi, tak budou přikládat význam jiným částem textu. Selektivní vnímání bude dokonce natolik silné že si ani při upozornění odlišně vyznívající části nevšimnou.

Obě strany budou mluvit o nenávistné propagandě v médiích.Můžete si samozřejmě zjistit, která z těch skupin je blíže pravdě, ale nemusíte proto nutně nasednout do stejného kolotoče. Trik je v tom, že bychom neměli ani přebírat názory médií, ani se proti nim stavět do přesné opozice. Měli bychom mít své názory.

Smutnou stránkou věci je, že tam, kde by diskuse mohla začít  k ní nedojde. Typická ukázka byl Konvičkův výstup na DVTV. Nemá smysl hledat viníka, oba diskutující se projevili značně nezpůsobile. Martin Konvička dopředu ohlašoval "Veselovský na chleba namazán" a Veselovský vzal celý příspěvek jako možnost předvést nejvyšší úroveň trollení. To prohlášení nebylo hodné vysokoškolského pedagoga, protože tím předznamenal že to nebude diskuse. Veselovského trollení také nebylo hodno televizního moderátora.

Asi vás už nepřekvapí, že obě strany prezentují výkon svých favoritů jako vítězství, zatímco já jsem byl z tohoto příspěvku celkem zpruzen. Oba jsou to přitom relativně inteligentní lidé, kteří by dokázali diskutovat věcně, ale asi za jiných podmínek.

Víte koho bychom teď potřebovali? Opravdové sociology a opravdové kulturní antropology, aby situaci analyzovali a vypracovali co nejméně bolestivé řešení. Neumím si představit pro kulturní antropologii, etnologii a sociologii  lepší dobu než podobný střet. Žijeme v čase, kdy by se měly jejich regály plnit pracemi z nichž by citovaly desítky generací po nás.

Když tak nad tím ale přemýšlím, tak asi vlastně nechci aby současnou situaci řešili. Nevím, nějak jim nevěřím. Možná proto, že jsou to většinou také nějací stoupenci, což by už z titulu své profese být neměli. Jenže pokud je nemůžeme použít v situaci jako je tahle, k čemu nám potom jsou?


Nejzajímavější mi na tom připadá, že si vlastně velká část obou skupin připadá jako bojovníci za lidská práva a proti diktatuře. Často mě napadá, že by si lidé z obou skupin vlastně měli rozumět. proto mi sem nakonec zapadá tohle video z Maxwellových démonů:


Poznámka: Z mé perspektivy boje za lidská práva a proti totalitě tvoří vlastně nacisté  (komunisté, fašisté, radikální křesťané atd) a muslimové (či alespoň ti důslední) jednu stranu a bojovníci za osvícenské ideály druhou. V reálném světě ale takto dělící čára mezi těmito skupinami neprobíhá.

Poznámka 2: Střet reálného člověka s iluzí "nácka" dobře vyjadřuje článek Daniela Vávry: Kterak vyjádřit svojí morální nadřazenost v dnešní odporné době

1 komentář:

  1. Problém je, že islám je ideologie, nikoli "rasa". Nebezpeční jsou i čeští konvertité, které bych přirovnal k těm, co se za nacistické okupace "dali k Němcům", nicméně jejich morální úroveň je nižší, protože na to "dání se k Němcům" byl podstatně vyxšší tlak než na konverzi k islámu.

    OdpovědětVymazat