Počet zobrazení stránky

neděle 22. února 2015

Jak Strana zelených zlikvidovala zelené myšlení v České republice

Tohle je opravdu tragédie, už proto, že něco jako ekologické myšlení by tahle republika potřebovala jako sůl. Na Straně zelených už toho bylo delší čas zeleného velmi málo, teď se ale zdá že si definitivně spletla symboliku a namísto pod zelenou vlajkou ekologie následuje průvod pod zelenou vlajkou islámu.

Na stránkách Strany zelených si nyní můžete  přečíst toto (odkaz):

Podle SZ je dále třeba plně uznávat islám s požadavkem na vytvoření reprezentativní a zodpovědné organizační struktury, podporovat zavedení moderního vzdělání na českých vysokých školách pro budoucí duchovní a podporovat společenskou soudružnost např. vytvářením příležitostí k osobnímu setkávání s podporou nevládních organizací zabývajících se společenskou inkluzí.


Pod prohlášením je podepsán Jenda Žáček tiskový mluvčí Strany zelených.

Zdá se, že se Strana zelených opravdu rozhodla vybudovat tady svůj chalífát stůj co stůj. Dost se mě to dotýká, protože jsem ještě nedávno byl nejen voličem SZ ale i přímo jejím členem. V podstatě jsem stranu opustil proto, že mi připadala příliš stranická a příliš málo zelená. Tehdy ještě s islámem tak divoce neobcovala.

Nejprve bych měl vysvětlit, co to vlastně je to "zelené myšlení" v principu jde o přístup, který je určený dvěma chrakteristickými atributy:

1.) Cíl je určen vlastně optimalizací vztahů mezi lidmi a dalšími živočichy, lidmi a prostředím, zvířaty, rostlinami a prostředím. Ekologie je věda o vztazích v prostředí.

2.) Postupem u něhož není podstatný názor ale relevance. Fakta mají přednost před hlasováním a postupy založenými na názorech. "Zelený" přístup by měl být vědecky skeptický. Nejde o jednoduché lineární myšlení. Při rozhodování by mělo být zohledňováno maximum možných důsledků (žádoucích i nežádoucích) každého rozhodnutí.

Z těchto principů vyplývá neexistence univerzálních řešení. Vzhledem k tomu, že se vždy má hledat řešení s ohledem na podmínky v podstatě nelze jednotlivá řešení pouze přenášet z jednoho místa na druhé. Vždy musí být vypracována pro danou oblast a situaci.

To jsou důvody, proč se v některých aspektech jeví zelené myšlení jako pravicové a v některých jako výrazně levicové. Na úrovni velkých celků, jako je například EU by měli zelení působit velmi individualisticky, zatímco v lokálních podmínkách téměř socialisticky. Řešení by mělo být hledáno přes vztahy - konsensuálně, což zase působí liberálně. Takové však zelené strany nejsou.

Problém je, že "zelené myšlení" není tak přirozené, jako zjednodušování  a tak samozřejmě vznikla zcela paralelně i další alternativa která je spíše jakýmsi zeleným mysticismem typu "vrátíme se do lesa a budeme žrát brouky".  Pro novináře rozlišující  politické strany řazené podle primitivního pravo-levého klíče bylo zase vždy také chování zelených problematicky odhadnutelné a proto se snažili je nějakým způsobem nacpat do svého schématu, kde jim zelení vycházeli většinou mírně nalevo od středu. "Zelený mysticismus" napomohl tomu že je začali klást ještě více do leva.

Zelené strany podlehly poměrně brzy jak stereotypům veřejného mínění, tak problematickému faktu, že "zelené myšlení" je nutné lidi pracně učit, zatímco vystupovat prostě jako standardní levice s tím, že lidem občas řeknete, že tříděním odpadu zachraňují planetu, vypadá děsně cool a hlavně je to mnohem snazší.

Česká Strana zelených měla jistě alespoň určitý čas upřímný záměr být opravdu zelenou stranou, přesto její příběh připomíná frašku. Mnohé dílčí aspekty, jako třeba důraz na informovanost a vzdělání, nebo dodržování emisních a hlukových limitů byly nesmírně sympatické, jindy se ale neodvážila včas otevřeně postavit tunelářství provozovanému pod značkou "eko" (zvláště "solárkám"), což by jí v tu chvíli přineslo cenné body.

Nicméně přinejmenším určitý čas působila SZ jako alternativní strana pro inteligentní lidi. Nikdo z této strany (alespoň o tom nevím) však "zelenému myšlení" nevyučoval, natož aby takové myšlení propagovala sama strana nějak organizovaně.

V důsledku se stalo to, co se stát muselo. Strana začala podlézat intelektuálům, což se dá snadno doložit podle toho, kde má největší podporu. V současnosti v podstatě nemá podstatný vliv tam, kde by mohla nejvíce zapůsobit na vztahy mezi lidmi a prostředím. Zelení se stali stranou městských kaváren se vším dobrým i špatným, co k tomu patří, včetně tématu islámu.

Požadavek na vybudování muslimské reprezentace je naprosto mimo "zelené myšlení" protože náboženství je mimo hranice racionality, ale zato je naprosto v souladu s dnešními antikulturními názory intelektuálů. O tom, jak moc posuzovali zelení vliv islámu na vztah k prostředí a společnosti netřeba dlouho mudrovat. Horší je ale to, že tak už asi definitivně spojili v myslích lidí barvu listů a trávy s barvou džihádu.

Ekologické myšlení je v téhle zemi likvidováno systematicky odpůrci i nechtěně samotnými stoupenci  už několik desetiletí. Nejprve se podařilo vybudovat obraz "ekologa" jako někoho, kdo v jednom kusem něco zakazuje, pak se zdálo, že všichni ekologičtí aktivisté touží po návratu do paleolitu a v neposlední řadě se předpony "eko" chopila komerce, která zavětřila šanci vychrlit obrovské množství předražených výrobků opatřených zelenou samolepkou. Teď nám hrozí, že se přinejmenším dalších několik dalších desítek let budeme potýkat s rovnicí pro-ekologické = pro-muslimské.

Nevím, jestli jsou takovou dehonestační kampaň zájmové ekologické organizace vůbec schopné přežít. Doufám, ale mám vám to za zlé zelení.

1 komentář: