Počet zobrazení stránky

pondělí 17. listopadu 2014

7. otázek pro křesťany

Milí křesťané (protože vím že sem také chodíte) když dovolíte, položím vám teď několik otázek a odpovědi pod tímto textem nebudu mazat (kromě vysloveného spamu). Můžete zkusit odpovědět na tyto otázky?:

1.) Ježíšova oběť (neřešme teď jestli existoval či nikoli) byla zástupná, to znamená, že za přečin jednoho člověka (respektive dvou) byl potrestán někdo jiný. Něco takového je v současnosti považováno za hrubě nemorální, ale podle vás ji vyžadoval Bůh. Jak se srovnáte s tím rozporem, že ve vašem oblíbeném příběhu  vyžaduje něco tak amorálního, aby mohl lidem odpustit?

2.) Představa Adama a Evy je v rozporu s biologií. Pokud by přežili na Zemi jen dva lidé, celá naše vývojová linie by vymřela. Většinou se uvádí jako nutnost pro udržení druhu kolem 500 jedinců. Buď tedy chápete příběh Adama a Evy jen jako symbol, nebo jsou vaše představy v rozporu s biologií. Kterému výkladu dáváte přednost?

3.) Pokud jste odpověděli, že příběhy Adama a Evy jsou jen symbolické, nemohly se takové symboly dopustit prvotního hříchu. Jaký smysl by tedy mělo Jěžíšovo sebeobětování? Pokud by byli Adam a Eva podle vás symboly, měl by být i Ježíš jen symbolem. Byli byste schopni něco takového přijmout?

4.) Dochází vám, že pokud by Adam a Eva neexistovali, respektive by byli jen symboly, vyplývalo by z toho že žádné zmrtvýchvstání neexistuje? Smrt by totiž pak nemohla být trestem a protože by nebyla trestem, nebylo by ani co odejmout.

5.) Postava Jidáše je obecně chápána jako koncentrace zla - esence zrádce. Jenže Ježíš ke svému sebeobětování Jidáše nutně potřeboval. Neměl by být tedy pro vás Jidáš vlastně kladná postava, když pomáhal Ježíšovi se spásou lidstva?

6.) V Bibli je spousta lidí, kteří požadují Ježíšovu smrt, nejvíc ale potřebuje jeho smrt Bůh, protože ji požaduje výměnou za odpuštění pro lidstvo. Bůh tedy buď není všemohoucí, protože to nemůže zařídit jinak, nebo nemůže být dobrý, protože si ji přeje jen ze svého rozmaru. Jak ale potom můžete považovat Boha za dobrého?

7.) Podle vás se Ježíš obětoval, aby nikdo na světě nezemřel, ale dostal věčný život. Zároveň ale tvrdíte, že Ježíš vstal z mrtvých a to tak že jednoznačně fyzicky. Pokud by se něco takového stalo dnes, měli bychom za to, že pacient přežil a to i v případě, že je resuscitován ze stavu klinické smrti. Pokud ale Ježíš přežil,  nemohl opravdu zemřít.  V tom případě ale nic neobětoval, kromě ponížení a bolesti. Pokud Ježíš podle vás zemřel, tak se za vás obětoval, jenže to znamená, že byl pak už opravdu mrtvý a mrtvý zůstal. Kterou z těch možností si vyberete?55 komentářů:


 1. To má všecko symbolický význam. Bůh je veliké tajemství. Je třeba mít pokoru. Na náboženství se nedá dívat vědecky, ale musí se pochopit srdcem. Bible se taky musí pochopit srdcem. A vůbec!!

  A teď sám za sebe: Katolíci a křesťani vůbec jsou si vědomi různých logických zvláštností a nedostatků, ale tak nějak se jimi raději nezabývají. Tak jako vy Petře si uložíte peníze do Komerční banky a dál se o ně nestaráte. Nezajímáte se o to, co se doopravdy děje za zdí banky pod rukama bankéřů.

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji za hezký článek a otázky, nicméně si myslím, že lidé, kteří pravdu vidět nechtějí -- ti budou jen urážet a psát nesmysly. Každopádně jsem však zvědavý na další odpovědi věřících a jakoževěřících (to jsou ti, kteří vlastně nevěří, jen si myslí že věří, protože nic jiného neznají).

  OdpovědětVymazat
 3. Mě zas jako ateistu trápí otázka s kym zplodily syny Kain a Ábel a s kym zplodily syny zas oni, nevim že by se v bibli něco psalo o tom že by odněkud z ďoury vyskočily ženy s kterýma by mohli zplodit syny

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Samoopylení - v křesťanství nic výjimečného.

   Vymazat
  2. Ateisty trápívíce podobných nesmyslů. Zkuste si tu Genesis někdy fakt přečíst.

   P.S. neobhajuji historickou existenci Adama a Evy. Jen se děsím úrovně Vašich znalostí, a Vaší schopnosti si na základě nich dělat úsudek.

   Vymazat
 4. Většina těchto otázek vychází z nesprávného pochopení biblických veršů, které jsou většinou psány symbolickým jazykem a neleze je interpretovat doslovně. Např. k sedmé otázce ohledně vzkříšení:
  Kdybychom doslovně věřili proroctvím v bibli, pak bychom museli očekávat, že se pohřbená a už úplně rozložená těla musela navrátit do původního stavu. Tyto verše vzhledem k současné úrovni našeho poznání nedávají žádný smysl. Tato skutečnost způsobuje v křesťanské víře velký zmatek. Proto je důležité vysvětlit pravý význam vzkříšení.
  Vzkříšení znamená návrat do života. Skutečnost, že se musíme navrátit do života, naznačuje, že jsme mrtví. Abychom tedy do hloubky pochopili význam vzkříšení, musíme nejprve objasnit biblická pojetí života a smrti.
  Když se jeden z následovníků zeptal Ježíše, zda může jít domů pochovat svého zemřelého otce, Ježíš odpověděl: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.“ Z těchto Ježíšových slov jasně vyplývá, že bible obsahuje dvě různá pojetí života a smrti. První pojetí života a smrti se týká fyzického života. „Smrt“ zde znamená konec fyzického života, jak tomu bylo v případě učedníkova zemřelého otce, který měl být pohřben. „Život“ v tomto smyslu znamená stav, ve kterém si naše fyzické já zachovává svoje fyziologické funkce. Druhé pojetí života a smrti se týká živých lidí, kteří se shromáždili na pohřbu zemřelého muže a které Ježíš nazval „mrtvými“. Proč Ježíš mluvil o lidech, jejichž těla byla živá a aktivní, jako o mrtvých? Ježíš tím chtěl vyjádřit, že když ho tito lidé nepřijali, zůstávají velmi vzdáleni od Boží lásky. Toto druhé pojetí smrti nesouvisí s ukončením fyzického života. Smrt zde znamená opuštění náruče Boží lásky. Proto i když fyzické já člověka žije, setrvává-li mimo Boží vládu, pak je podle původního měřítka hodnot mrtvé. Podobný závěr můžeme učinit z Pánova soudu nad nevěřícími lidmi církve v Sardách: „…podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.“ Na druhé straně člověk zůstává naživu v pravém slova smyslu i po ukončení svého fyzického života, pokud jeho duch přebývá v Nebeském království v nebi, což je oblast duchovního světa, kde Bůh vládne láskou. Když Ježíš řekl: „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít,“ měl tím na mysli, že lidé, kteří v něho věří a žijí v oblasti Boží vlády, mají život. Dokonce i poté, co se jejich fyzická těla navrátí do země, jejich duch se bude radovat ze života pod Boží vládou. Ježíš také řekl: „A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“ Když Ježíš prohlásil, že věřící nikdy nezemřou, myslel tím, že lidé, kteří v něho uvěří během svého pozemského života, nezískají věčný život na tomto světě, ale v duchu, v náruči Boží lásky. Budou tedy živi jak v tomto světě, tak ve světě duchovním. Ježíšova slova nás ujišťují, že smrt ve smyslu ukončení fyzického života nemá žádný vliv na náš věčný život. Ježíš řekl: „Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej.“ Lidé, kteří se prohřešují proti Boží vůli, aby uspokojili radosti svého těla, jsou mrtví, třebaže jejich těla žijí. Na druhé straně, ti, kteří obětují své tělo pro Boží vůli, zůstávají živí, i kdyby bylo jejich tělo pohřbeno a rozloženo.
  Mnozí lidé až dodnes věří, že smrt způsobená pádem byla fyzickou smrtí. V důsledku toho si vysvětlovali biblické pojetí vzkříšení jako oživení z fyzické smrti a věřili, že vzkříšení mrtvých znamená biologickou regeneraci jejich rozložených těl. Rozložené tělo se nemůže vrátit do svého původního stavu. Bible objasňuje proces vzkříšení veršem: „Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ Na základě tohoto verše můžeme potvrdit, že vzkříšení znamená návrat do náruče Boha.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Peknee.. Iba by som doplnil ze smrt nie je neexistencia ale rozpojenie ducha od tela a zivot je teda prepojenie spermie a vajicka, alebo ducha a fyzickeho tela ktore vznikne a skutocny zivot je prepojenie ducha s Bohom.. Takze kto veri vsetkym slovam Jezisa aj keby zomrel zit (tj prepojeny) bude..

   Vymazat
  2. Pak potom nechapu neposkvrnene poceti :)

   Vymazat
  3. Treba rozlisit kto bol neposkvrnene pocati..
   Katolici tvrdia ze Maria nielen neposkvrnene pocala v dospelosti ale uz ako dieta sama bola neposkvrnene pocata..
   Comu z toho nechapete?

   Vymazat
  4. Takže Ježíš nebyl fyzicky mrtev v okamžiku, když ho sundali z kříže? Ani poté, co strávil tři dny ve svém hrobě?

   Vymazat
  5. @proficzech: Děkuji za reakci, tento výklad samozřejmě znám, nicméně je v příkrém rozporu se tradicí křesťanství. Jednak sám Ježíš vstává v příběhu z mrtvých fyzicky - musí se dostat ven z hrobu (odvalený kámen), ukazuje Tomášovi díry v rukou...
   Představa zmrtvýchvstání byla také chápána po staletí velmi fyzicky jak svědčí vyobrazení i například odmítání kremace. Nicméně samozřejmě je to věc výkladu, kterému věříte konkrétně vy.

   Vymazat
  6. Tvrdite, ze "Mnozí lidé až dodnes věří, že smrt způsobená pádem byla fyzickou smrtí. V důsledku toho si vysvětlovali biblické pojetí vzkříšení jako oživení z fyzické smrti a věřili, že vzkříšení mrtvých znamená biologickou regeneraci jejich rozložených těl. Rozložené tělo se nemůže vrátit do svého původního stavu. "

   Nesuhlasim..

   V biblii sa doslova pise

   Divy pri ukrižovaní.

   Matus 27:51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly, xref-3

   52 a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly

   53 a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.

   Vymazat
  7. @Petr Tomek: V bibli najdeme spoustu symbolů a metafor a každý si je může vysvětlovat a chápat jinak. Nicméně věřit doslovnému výkladu by bylo zavádějící. Dokonce někteří křesťané věří, že prvotní hřích Adama a Evy skutečně způsobilo jezení ovoce.
   Já bych měl ale jednu otázku na ateisty - jak si vysvětlujete vznik zeměkoule - je je možné, že se "uplácala" sama dohromady, sama se roztočila přesnou konstantní rychlostí s ideálním sklonem kolem své osy (kterou navíc přibrzdil vliv gravitace Měsíce) a ještě začala pravidelně obíhat po oběžné dráze kolem Slunce v tak přesné vzdálenosti, že na ni mohou být podmínky k životu?

   Vymazat
  8. Asi vás to překvapí, ale většinu křesťanské historie byli Adam a Eva považováni za skutečné lidi, strom poznání za skutečný strom a plod za jablko (což se v Bibli nepíše).
   Co se týká otázky po vzniku Země, tak je to vlastně představa antropického principu, tedy že Země vznikla pro život. Což o to stát by se to mohlo, pokud by existovala například civilizace stavějící planety jako ve Stopařově průvodci po galaxii. Ne vážně, nikdy jste neslyšel nic o gravitaci? Víte co to je kosmologie? Ve vesmíru je nespočet planet a my jsme na téhle, protože se na ní mohl vyvinout život, ne naopak. Jsme důsledkem vývoje planety, ne příčinou jejího vzniku. V principu to mohla být libovolná planeta ve správné vzdálenosti od své mateřské hvězdy - v zóně života. Mimochodem všechny planety se otáčejí a není úplně podsatná přesná rychlost rotace, spíše to aby nešlo o rotaci vázanou. Ta se však vztahuje na planety bližší mateřským hvězdám. Sklon zemské osy se poměrně hodně v průběhu času měnil a stále se mění. Něco o tom jako námořní zelenáč přece jen už vím. Pokud si zadáte do vyhledávače jména Brian Cox, pravděpodobně najdete dostatek dokumentů BBC v nichž vznik a uspořádání Sluneční soustavy vysvětluje.

   Vymazat
  9. Me spíše překvapí, že v dnešní době ještě někdo věří doslovně biblickým výrazům, např. že Eva snědla ze skutečného stromu skutečné jablko a tím zhřešila. Měl jsem možnost studovat v zahraničí moderní teologii a tyto symboly jsou vysvětlovány úplně jinak.
   Co se týče vzniku Země a života ve vesmíru, jednoduše řečeno - aby něco takového mohlo vzniknout, muselo tomu předcházet nepředstavitelné množství "náhod", které se musely udát v přesném pořadí.
   Sám Darwin si s některými svými evolučními teoriemi o původu druhů nevěděl rady a nedokázal oponovat kreacionistům (doporučuji knihu Darwinův mýtus).

   Vymazat
  10. Darwinův mýtus je blábol, protože spousta problémů, které Darwin "neuměl vyřešit" ve skutečnosti právě Darwin vyřešil. byly jiné, na které nemohl přijít a byly vysvětleny až později, jenže na ty nepřišli tehdy ani kreacionisté. Vlastně většinu kreacionistických problémů (ne li všechny), kterými kreacionisté dodnes otravují vyřešil už Darwin. Doporučuji si přečíst komentář k videu Evoluce?
   http://enzmannovaarcha.blogspot.cz/2013/09/evolucni-ostuda-famo-pisek-evoluce.html

   Vymazat
  11. Jinak pokud chcete pochopit alespoň trochu evoluci, měl byste si o ní nejprve něco přečíst. Doporučuji Dawkinsovu knihu Největší show pod Sluncem.

   Vymazat
  12. Darwinismus je už dávno přežitek a jeho teorie jsou značně založeny jen na dohadech a spekulacích. Darwin měl s některými tématy problém je evolučně vysvětlit a proto je raději obcházel. Vždyť i sám Darwin přiznával, že některé vědecké důkazy svědčí proti jeho teorii. Moderní věda naštěstí přišla s teorií inteligentního plánu, který je podložen vědeckými důkazy. Vědci důkladným zkoumáním některých jevů konečně pochopili, že k ním nemohlo dojít postupným vývojem nebo jen náhodou.
   Nicméně Vaše víra, ze vše vzniklo tak nějak samo neřízeně náhodou, je obdivuhodná.

   Vymazat
  13. Mimochodem máte ve své logice díru. Pokud něco nevzniklo náhodou, mohlo to ještě vzniknout zákonitě. Zákonitost ale nepředpokládá automaticky též záměr. Evoluce je plná zákonitostí, ale není v ní záměr.
   Zato náboženský výklad potřebuje boží záměr. Jenže k záměru je třeba motivace a o boží motivaci se nějak nepíše, že?

   Vymazat
  14. Tak za prvé moderní věda nepřišla s teorií inteligentního plánu a v podstatě žádné důkazy na straně inteligentního designu nejsou. Ale v pořádku, pokud nejste vyučující biologie, můžete mít tento názor a ničemu to vadit nebude. Uveďte jeden jediný důkaz, rozumíte, ne deset nebo sto pseudodůkazů jejichž zdokladování by mi zabralo rok a půl, jak bývá u kreacionistů zvykem, ale jeden jediný důkaz, který svědčí pro kreacionismus tak dokonale, že jej nelze vyvrátit a přesvědčíte mě.

   Vymazat
  15. Důkazů je v přírodě spousta, stačí ji důkladně zkoumat a přemýšlet hlouběji nad jejím vznikem, biologové by mohli vyprávět, jestli informace, které v sobě nese DNA (která je složitější než kdejaký sw program), jsou jen výsledkem náhody.
   Přírodní zákony ale nějak vzniknout musely, jsou konstantní, jedinečné, neměnné, dají se s matematickou přesností popsat a mají LOGIKU, a jsme zase u prvotní příčiny, nebo to byla zase náhoda, která ustanovila přírodní zákony?
   S Inteligentním plánem se mýlíte. Teorie inteligentního plánu tvrdí, že je možné vyvodit z empirických důkazů, že některé rysy přírodního světa lze lépe vysvětlit pomocí inteligentní příčiny než neřízenými přírodními procesy. Protože inteligentní plán závisí na vědeckých důkazech spíš než na náboženských doktrínách, nejedná se o biblický kreacionismus ani o jinou formu náboženství. Člověk nemusí ani věřit v Boha, aby vyvodil inteligentní plán v přírodě.
   Přesvědčovat Vás ani nemá smysl, protože jste schopen uvěřit, že slovník Unabridged Dictionary mohl klidně vzniknout z exploze v tiskárně (ano, taková je pravděpodobnost náhodilého vzniku života dle amer. biologa Edwina Conklina)

   Vymazat
  16. "Darwinismus je už dávno přežitek" Tohle mě na kreacionismu a ID štve ze všeho nejvíc. Nejsou ani nepravdy, ani nepodložená intuitivní tvrzení, nebo nepochopení evoluční teorie. Ale to, že jejich obhájci se snaží vytvořit dojem, že už je dávno dobojováno, že už není co řešit, že evoluční teorie je jen okrajová záležitost, překonaná teorie, které se věnuje jen několik málo vědců nemající význam pro vědu a podobně. S tímhle se v diskuzích a článcích setkávám dnes a denně. Na nezasvěcené laiky to dělá asi dojem. Ale je to totálně mimo.

   Nikde na žádné prestižní univerzitě typu Cambridge atd. se žádný ID nevyučuje. Jeho stoupenci se soustavně izolují od zbytku vědecké komunity. ET je tak robustní teorie, že se dotýká prakticky všech vědeckých disciplín a oborů, od kvantové fyziky, až po ekonomii a sociologii. Dokonce nalézá uplatnění v programování a algoritmizaci. Je to taková páteř, nebo kmen, který prorůstá do všech zákoutí vědy. Filosof Daniel Dennet ji přezdívá "univerzální kyselina". ET nemá absolutně žádnou, takto efektivní, propracovanou a robustní alternativu. Vlastně je to jediná vědecká teorie svého druhu, poněvadž ID je jen intuitivní spekulování a hypotetizovaní. Samotná ústřední myšlenka, že něco je tak složité, že je absurdní, aby to vzniklo bez inteligentního plánování je jen antropocentrická intuice, která nemá s vědeckým přístupem nic společného a nedá se podle mě ani nijak dál rozvíjet.

   Ať je blíže pravdě ID, nebo ET, tak z čistě vědeckého hlediska je ET jediným hráčem na hřišti, kterého uznává celý vědecký svět. Stoupenci ID si mohou možná stěžovat, že jejich hypotézy jsou zneuznány, ignorovány a zesměšňovány ze strany vědců. Ale rozhodně nejsou dnes v situaci, kdy by mohli pronášet jakákoliv silácká tvrzení o překonání ET a tvářit se, že už je dávno vyhráno, protože to prostě není pravda.

   Vymazat
  17. @ proficzech: Opravdu byste si měl o evoluci něco přečíst, tohle je trochu jako diskuse s hluchým. (neberte to prosím jako urážku) Nemůžete argumentovat proti ET, když o ní nic nevíte. Jak jsem už psal jinde: Proč by všemohoucí a vševědoucí entita pořídila velrybám plíce, když je ve vodě kyslíku dost? Co víc, proč by vytvořila něco takového, jako je vorvaň který trpí kesonovou nemocí? A vůbec, proč by taková entita tvořila tolik rozličných druhů, kteří obývají často identické niky, jen na jiném kontinentu? Proč by 99,99% živočišných druhů bylo vyhynulých? Proč by existovaly vůbec nějaké "slepé větve" jako byli třetihorní draví kopytníci? Jde o to, že evoluce "tvoří" optimalizací, dost dobré je to co je dostatečně dobré za daných podmínek. Takové věci neodpovídají představě o prvotním záměru, ale právě evoluci bez záměru, jen se zákonitostmi.

   Vymazat
  18. O ET jsem si toho přečetl dost, pánové Darwin a Dawkins mě nepřesvědčili, naopak mě spíše utvrdili v tom, že ET je spíše záležitostí strnulé ideologie, nikoli důkazů. I mezi vědci z různých přírodních oborů najdeme zastánce ID, takže se nedá říct, že věda uznává pouze ET. Ale je pravdou, že fanoušci ET jdou tvrdě po zastáncích ID a nechtějí je pustit na univerzity.
   Proč mají velryby plíce? Zkuste jim je odoperovat a uvidíme jak dlouho přežijí pod vodou.
   Vše v přírodě má svůj význam a opodstatnění a znovu opakuji - logiku. U ET zmiňujete, že se vše vyvíjí, už samo slovo "vývoj" je paradox ve spojení s ET, protože aby se něco mohlo vyvíjet, musí existovat informace o tom, jakým způsobem a do jakého cílového stavu se má např. organismus optimalizovaně vyvinout tak, aby byl funkční a životaschopný. Jak mohlo oko vědět o tom, že bude potřebovat oční víčko, které ho chrání před poraněním, čištění povrchu a regulací dopadajícího světla na sítnici, nebo že bude potřebovat řasy, které slouží jako ochrana před prachovými částicemi? A proč má většina živočichů 2 oči umístěné vedle sebe, tak že umožňují vnímání trojrozměrného obrazu? Kde se vzala informace o tom, že by to bylo takto pro vývoj ideální a logické a proto se vývoj ubíral tímto směrem? Proč nemáme jedno oko pod kolenem a druhé v uchu a třetí na zádech, ale máme 2 oči velice chytře umístěné souměrně na ideálním místě na hlavě? Že by náhoda?

   Vymazat
  19. Po této větě jsem přemítal, jestli si ze mě děláte legraci, nebo jestli vám opravdu přeskočilo:

   "Proč mají velryby plíce? Zkuste jim je odoperovat a uvidíme jak dlouho přežijí pod vodou. "

   Po přečtení dalších vašich "svělých" myšlenek mám ale vcelku jasno:

   "Jak mohlo oko vědět o tom, že bude potřebovat oční víčko, které ho chrání před poraněním, čištění povrchu a regulací dopadajícího světla na sítnici, nebo že bude potřebovat řasy, které slouží jako ochrana před prachovými částicemi? A proč má většina živočichů 2 oči umístěné vedle sebe, tak že umožňují vnímání trojrozměrného obrazu?"


   Nevím jestli jste si toho všiml, ale plíce nejsou zrovna vhodné pro dýchání v moři a většina živočichů kteří v něm žijí je skutečně vybavena mnohem příhodnějším dýchacím systémem - žábrami.
   Plíce mají z mořských živočichů jen ti, jejichž předkové přišli do vody zpět ze souše.
   Kupodivu většina zvířat vůbec nemá dvě oči, víčka, dokonce nemají ani stereoskopické vidění, které je evolučně poměrně mladé.
   Vaše předchozí argumentace redukcí evoluce na náhodu ukazuje, že jste ve skutečnosti vůbec nic o evoluci nečetl. Rozhodně mě pak nepřekvapuje, že vás Darwin ani Dawkins nepřesvědčili.
   Pokud zastánci ID arguemntují tak jako vy, nemají takoví lidé na univerzitách co dělat nejen jako přednášející, ale ani jako žáci. Máte právo na svou interpretaci, ale nikoli na svá fakta.

   Vymazat
  20. Tady už nemá cenu o čemkoliv diskutovat. Proficzech nemá absolutně ponětí o evoluci. V horším případě jen krmíme trolla...

   Vymazat
  21. Myslel jsem si, že diskutuju s někým normálním, kdo žije na Zemi, ale vy jste nejspíš z jiné planety, když tvrdíte, že "...Kupodivu většina zvířat vůbec nemá dvě oči..."
   A podle vašeho posledního komentáře jsem už úplně nabyl dojmu, že evoluční teorie pobrala naštěstí mnohem víc rozumu a inteligence, když přesně věděla, kterým živočichům oči dát a kterým ne a které poslat zpátky do moře a nezapomenout je vybavit i žábrami.
   Koneckonců, máte také právo na svou interpretaci a plně respektuji, že žijete bludem náhody.

   Vymazat
  22. Rád bych doplnil, že vědci zkoušeli mnoho předělávek...ale vždy, když byla buňka jakkoliv pozměněna, tělo ji zahubilo a vyloučilo z těla...proč myslíte, že se na rakovinu umírá, protože tělo,naše smyslové orgány, identifikuji chybu a snaží se ji zničit, když nejde zničit chybu, zahubí celé tělo, aby se chyba nešířila dál...

   Vymazat
  23. pro proficzecha - koukám, že vás opravdu překvapilo, že většina zvířat nemá dvě oči :-). Tak já vám to shrnu - dvě oči mají savci (námitka je možná) a větší část plazů, ryb a obojživelníků - a tady je námitka jistá, protože jak plazi, tak obojživelníci ještě obvykle mívají třetí oko. Zbytek živočišné říše (který mimochodem tuhle předchozí partu přečísluje jak ve hmotě, tak počtem druhů) to má z očima všelijak, od několika světločivných skvrn až po řadu specializovaných oči na vidění v jednotlivých spektrech. A pak, jak se zdá, se objevují světločivné orgány schopné "vidění" i u některých rostlin. Jinak k evoluci - pokud by jste si přečetl alespo učebnici ze základky, věděl by jste, že evoluce není náhodný proces. Evoluce, jako velmi specifický a poměrně přesně cílený proces je lecos, ale náhodný málo kdy...

   Vymazat
  24. lokki, měl jsem na mysli zvířata především savce.
   Já jen dodám, že evoluce je specifický, sotisfikovaný, cílený a řízený proces, který obsahuje logiku, a logika je projevem inteligence. Podstatou vzniku života není evoluce, evoluce je pouze nástrojem.

   Vymazat
  25. začnu odzadu - to že podstatou vzniku života není evoluce je látka ze základky a mám radost, že jste přečetl i Darwinovu poznámku pod čarou, tedy tu "aneb o vývoji druhů" (nikoliv života). Na druhou stranu, účast v téhle diskuzi původně předpokládala, že tohle už víte... Na podstatě vzniku života jsme se jako lidstvo tak úplně neshodli a bordel v tom mají dokonce i různá náboženství, takže tuhle pasáž skoro všichni, včetně křestanů cudně vynechávaj. Evoluce jako teorie samozřejmě obsahuje logiku, protože většina jejích tvůrců včetně otce zakladatele měla klasické vzdělání a logika se učí průběžně už několik století (a samozřejmě, že je to projev inteligence, blb by to dal dohromady těžko). Evoluce jako proces v sobě žádnou logiku nemá, jenom některé věci v něm probíhají s logickýmy důsledky. To že třeba písek vytvoří po nasypání zcela typickou hromadu je na základě nám známých faktů logické, ale inteligenci si představujeme obvykle jinak... a k savcům - pokud se pokusíte někoho dehonestovat a nepovede se vám to, nemusíte říkat, že jste to vlastně myslel jinak. Prostě přijměte porážku jako muž a chybějící vzdělání si co nejdřív doplnite. Klidně tady v diskuzi se mnou - mě krmení trola nevadí, navrch když jsou vidět sic malé, ale přece jen pokroky, jak už jsem vás pochválil v úvodu... ID se dá hájit mnohem sofistikovanějším způsobem a mě příjdou inteligentní pokusy falsifikovat ET přínosný.

   Vymazat
  26. Máte o ET zkreslené představy a vnášíte do ní jen zmatek. U zkoušky z Darwinismu by vás vyhodili a Darwin se teď musí obracet v hrobě. Nejdříve tvrdíte, že popis ET má logiku ale samotný vývoj už logiku nemá, v předešlém příspěvku tvrdíte, že se nejedná o náhodný proces a přitom Darwinova teorie mnohokrát zmiňuje náhodné mutace.
   Také byste si mohl doplnit aspoň základní teologické vzdělání, protože jednotlivá náboženství se poměrně dobře věnují podstatě a smyslu vzniku života.
   Příklad s hromadou písku je úsměvný. Já o pár příspěvků výše vznesl dotaz, jak ET vysvětluje vznik oka jako vnitřního orgánu a očního víčka a řas jako vnějšího orgánu. Tyto orgány nejsou spolu nijak biologicky a rozumově propojené a přesto musely "logicky o sobě vědět", že se navzájem potřebují (důkaz logického vývoje). Místo toho se mi dostalo vyhýbavé a nelogické odpovědi, že většina zvířat nemá oči.

   Vymazat
  27. No předně vy sám v sobě si musíte ujasnit, co že to vlastně je logika a kdo jí používá. Pak si prosím doplnte rozdíl mezi darwinismem a současnou obecně uznávanou ET, alespon v základních rysech, třeba flegrovy přednášky jsou na youtube (mému desetiletému synovi se líbí, doufám, že je také oceníte) - a taky si připomente, jen pro formu, některá data včetně objevu a definování teorie náhodných mutací, než to všechno dokážete smotat do jedný věty bez uzardění. A pak se můžeme věnovat teologii - genesis třeba obecně o vzniku života neříká vůbec nic, věnuje se pouze vzniku života na zemi. Tzn. že dvě zásadní světová náboženství se obecnému vzniku života obloukem vyhnula konstatováním, že na zemi stvořil život bůh a do toho, co bylo před tím nikomu nic není. A třetí se odkazuje na první dvě, čili o vzniku života máme ze tří zásadních svatých knih pouze konstatování v jedné větě, že život existoval dávno před člověkem - a teologický výklad těchto slov se navrch ještě dost různí, protože za ty léta se nám někam ztratil rozdíl mezi plurálem a singulárem... Tahle nedostatečnost některé teology dost rozčiluje, tak se o tom občas zmíní - teda teologové koránu obvykle jenom jednou... Hinduismus (a zněj vycházející náboženské mýty) se osvětlení vzniku života vyhýbá natvrdo a přímo říká, že to je něco, co člověk nemůže vlastním rozumem pochopit. Mně sou třeba blízký Seveřani. Ti tvrdili, že život vznikl samooplozením neživé hmoty za rozdílných teplot a měli to docela promáklý, ovšem na Odina už věří málokdo. Fakt je to dost slabý, ale chápu že pro náboženské účely to zatím stačilo. Pro tuhle diskuzi se rád nechám teologicky dovzdělat, pokud mi tedy něco uniklo.
   K vzniku oka a řas - je mrzuté, že se vám dostalo vyhýbavé odpovědi, ale nedivte se. Už tím dovětkem k otázce prokazujete základní neznalost třeba v biologii buňky, v teorii zárodečných listů, v matematice, v hermeneutice a ve filosofii. Tzn.: pokud by vám to chtěl někdo vysvětlit, musel by vás nejdřív seznámit s tímhle vším a když si představí, kolik jemu to dalo práce, radši na to rychle zapomene... Já to aspon zkusím - např. buněčná stěna je prostupná nejen pro potravu a odpad, ale i pro jiné typy látek. Některé z nich slouží jako informačně signální komplex a k jejich přenosu má buňka vytvořeny specifické dráhy. Což, zcela logicky značí, že kromě některých buněk, kterým je to z určitých důvodů zakázáno o sobě ví všechny bunky jednoho těla, bez ohledu na svůj původ a komunikují spolu. To je základ, na kterém funguje medicína, jak moderní, tak třeba orientální. Pokud by jste to chtěl vidět na vlastní oči, jde to. Už jste několikrát zopakoval, že vám to přijde strašně inteligentí, jenže biologům nijak zvlášt, protože si jinej složitej kooperující systém nedovedou představit - prostě bez komunikace není kooperace a je jedno, jestli jste speciální druh krystalujícího jílu nebo srdeční tkáň - tohle je jen velmi malá část toho, co o světě nevíte. A to jsme teprve na buněčných membránách...

   Vymazat
  28. Úplně by stačilo použít jednu vaší větu "...některé z nich slouží jako informačně signální komplex a k jejich přenosu má buňka vytvořeny specifické dráhy" aby jsme si z ní odvodili teorii ID. Jedna buňka může v sobě obsahovat informaci, která může být složitější, než sw program. Zase vyvstává otázka, kde se ta informace vzala? A aby se mohly přenášet informace mezi subjektem a objektem, musela už dříve existovat definice, co tato informace má obsahovat, jakým způsobem se bude přenášet (vznik drah) a jak na ní příjemce bude reagovat, tzn. schopnost informaci příjmout a zpracovat. Známý biolog Michael J. Katz to už dříve popsal tak, že současné organismy jsou ohromně složité, mají speciální a složitou organizaci, která by nemohla vzniknout pouhou náhodou. ¸Univerzální zákony‘ řídící uskupení biologických materiálů nejsou dostatečné k vysvětlení našich sdružených organismů: nelze jen tak zamíchat surovinami a čekat, že z toho vlastním přičiněním vznikne myš. Pro tyto složité soustavy existují užitečná vědecká vysvětlení, ale konečné vzory, které produkují, jsou tak heterogenní, že nemohou být efektivně redukovány na menší nebo méně spletité předchozí komponenty. Tyto vzorce jsou v základním smyslu nezjednodušitelně složité.
   Obávám se, že kdybychom se hlouběji zabývali podstatou biologických procesů, dostal byste se do slepých uliček jako Darwin, který na sklonku svého života veřejně přiznal, že na některé námitky svých oponentů není schopen odpovědět a podat patřičné vysvětlení, které by bylo v souladu s ET.
   Co se týká Sv. Písem, tak už v bibli najdeme popis vzniku života, kdy se zjednodušenou formou pomocí symbolů a metafor můžeme dovědět, že nevznikl v jednom okamžiku, ale v šesti časových obdobích - nejdřive světlo, voda, fotosyntéza, řidčí atmosféra, ryby a ptactvo a na konec savci. Toto pořadí a rozdělení období potvrdila věda mnohem později.
   Jinak Sv. Písma nevznikla k tomu, aby podrobně popisovala fyzikální, chemické a bilogické procesy, ale spíše se věnují postatnějším tématům lidského bytí - duchovnímu světu, otázce dobra a zla, morálním a etickým zákonům, svědomí, emocím, vůli a intelektu, lásce k bližnímu, empatii, rodinným hodnotám apod., prostě všemu, co byste v ET těžko našel.

   Vymazat
  29. Slučujete ET s teorií všeho, pak mně vyčtete, že to není v souladu s ET a v závěru nakonec řeknete, že to ani v souladu s ET bejt nemůže, protože to není teorie všeho - to nám dělá konverzaci trochu nepřehlednou - vlastně je velmi těžké vám potom vysvětlit (i přesto, že nejsem první v této diskuzi) že ET není bibli metaforická, jak se domníváte, že se domníváme. Pak jste samozřejmě furt v nějaký slepý uličce - a nepodsouvejte to Darwinovi. Protože na většinu otázek, na které neuměl odpovědět už věda dávno odpověděla a na ten zbytek můžem klidně počkat - holt někdy místo odpovědi dostanete další otázky (tak jako v životě - na rozdíl od bible). Co se týká písem, tak skutečně hovoří o vzniku života, ale jak už jsem psal (a vy nečetl, nebo četl a nepochopil) popis se týká pouze země jako takové, takže co na zemi potvrdila věda je irelevantní a celkem zbytečná poznámka, nesouvisící s diskuzí - najděte mi, prosím, jinde než ve védách a eddě pasáž o obecném vzniku života, rád si jí přečtu. Protože je, jak vidím, buněčná membrána pro vás stále příliš složitá (a nebudu tu popisovat, jak pomocí jaru, mědnatých komplexů, glycerinu a pár dalších přísad vytvoří sedmák shluk koacervátů vzájemně propojených a komunikujících), klesnem o několik levelů níž, k něčemu, co by jste mohl znát - postup konstrukce stropu a proč je u uvedeného postupu důkazní nouze? A něco složitějšího - doufám, že víte o tom, že většina známých látek je schopná tvořit krystalické struktury? Tak třeba jíly to dělají tak, že je filosoficky velmi těžké od živých organismů odlišit, ovšem dají se velmi snadno modelovat, protože počet potřebných interakcí je velmi málo. Bych zbytečně neplevelil http://www.scienceworld.cz/biologie/jsou-jily-opravdu-zive-2640/ , pokud něčemu nebudete rozumět, klidně se ptejte. A původní zdroj je samozřejmě mnohem výživnější. Abych nebyl zase nepochopen - jde o příklad hýbající se a rozmnožující se látky na anorganické bázi, která vznikne vždycky, když jsou k tomu v přírodě vhodné podmínky a je dost složitá, aby si jí oblíbili i příznivci ID... Jenom otázku - proč se pokoušíte hledat v ET to co v písmech? Co vás k tomu vede?

   Vymazat
  30. Někdy si připadám, jako bych žil v 17. století a marně se vám snažil vysvětlit, že Zěme už není placatá ale kulatá :-)
   Stále se točíte ve svém začarovaném bludném kruhu. Abych to trochu odlehčil a parafrázoval: Jste schopen popsat perfektně jak funguje spalovací motor, jaké součástky ho tvoří, jaké mají vlastnosti, parametry, z jakého jsou materiálu, jak do sebe dokonale zapadají a jak v motoru vzniká energie, která uvádí vůz do pohybu. Ale už nejste schopen přijmout fakt (nebo aspoň myšlenku), že dlouho před tím, než ten motor vzniknul, existoval plán, který říká, k jakému účelu ten motor má sloužit, z jakých součástek se musí skládat a v jakém prostředí musí vzniknout, aby dobře fungoval a splnil svůj účel.
   Pokud se na tohle budete dívat tímto způsobem, kdy propojíte poznatky moderní vědy s teorií ID, přidáte k tomu něco smysluplného z kreacionismu, ruzných naboženských směrů a filozofií (jak západní tak východní), okořeníte moderní psychologií a společenskými vědami, dostanete mnohem smysluplnější ucelený pohled na svět a jeho původ. Pak se vám také dostane odpovědi na otázky typu jestli bylo dřív vejce nebo slepice apod.
   Moc nerozumím vaši poslední otázce, ale já spíše hledám soulad mezi vědou a filozofiemi (náboženstvím), průsečík společných témat a hodnot a jsem zastáncem toho, že by se měly navzájem podporovat a doplňovat, nikoli vylučovat. Někdy se to třeba nezdá a zdají se být v příkrém rozporu, ale je to spíš dáno špatným pochopením vědy nebo výkladu Písma.

   Vymazat
  31. Myslím, že jste na to konečně přišel - motor, tak jak je známe dnes, skutečně potřebuje plán a to velmi podrobný. A třeba z motoru F-119-PW-100 (což je motor F22cítky) přímo sálá až abstraktní účelnost dokonalé jednoduchosti. Ovšem pokud se podíváte třeba na lidské oko, váš oblíbený příklad, každej průměrnej inženýr by musel připustit, že ten kdo to projektoval byl úplnej debil. Zdá se, že neodpojil hydraulickej systém (kterej v oku zajištuje přesnost a čistotu vidění) od zbytku těla, i když v jinejch částech to uměl, takže v oku kolísá nitrooční tlak. Zároven zamezil do oka vstup buňkám imunitního systému, takže vnitřní oko je proti bakteriím velmi špatně chráněné. Neudělal úplně dobře zorničku, takže má tendenci při drobném poškození srůstat a navrch to vypadá, že si vlastně nebyl ani jistej, jak má oko fungovat - třeba jestli má mít pevnou posuvnou čočku, nebo čočku s proměnným ohniskem. Celej aparát obsahuje spoustu reziduálních zařízení, který by fungovaly v oku s jiným určením, než má to lidské, ale tady spíš překážejí. A zároveň chybí pár detailů (který maj oči jinejch zvířat) co by nám život dost ulehčily - třeba třetí průhledné víčko, abyste si furt nemusel z oka štourat padající řasy. Také bych to parafrázoval - kdybych v motoru od F22 našel napůl fungující zbytek mosaznejch kapacích maznic , asi bych měl pocit, že to spíš někde vyrostlo... ovšem ET tyhle drobné nesrovnalosti celkem dobře vysvětluje a nenutí mě při tom věřit v neexistující bytost s nulovým biotechnologickým nadáním a jak tu vykřikuje Petr, s morálkou poněkud na štíru.
   V posledním odstavci jste mi nakonec odpověděl - víte, otázka typu "co bylo dřív..." je stejně jako třeba "kolik andělů..." otázka v otázce. V prvním sledu nedávají žádný smysl, nakonec dekadenci s dada obdobím si většina lidí odžije už v pubertě. V dalších sledech jsou to otázky jak velmi filosofické, tak hluboce lidské a s ID, ET nebo náboženstvím souvisí jen okrajově. Hledat soulad mezi exaktní vědou a náboženstvím asi nepocituju jako nějakou nutnou potřebu a ani mi není jasné, proč bych měl. Současná věda je schopná predikovat výskyt systémů víry u lidských společností a celkem dobře tu potřebu vysvětlit. Pokud uznám sekularitu jako nutnou a sokrata za princip, pak fakt nemám žádný důvod. Ale určitě se moje morálka v tomhle ohledu zlepší, až mi věřící jako další možnost navrhnou rituální porážku... a abychom se nemýlili v určení, interní předpis pro výši nájemného na restituovaných církevních statcích jsou jenom civilizovaná verze téhož. Naštěstí máme zatím ještě svobodu volby...

   Vymazat
  32. Mně teda třetí průhledné víčko rozhodně nechybí a se svým okem jsem naprosto spokojenej, nic bych na něm neměnil. Ještě jste ale asi mohl zmínit, že k dokonalosti by nám taky mohly narůst křídla a třeba čidla pro vnímaní ultrazvukových vln, abychom nebyly tak odfláknuté bytosti.


   Důležitost vztahu mezi vědou a náboženstvím už jasně naznačil Albert Einstein ve svém slavném citátu "Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé" ale tohoto vy asi vesele ignorujete.
   Co se týká víry, je to fenomén, díky víře dokážou lidé důstojně překonávat těžké životní situace a překážky a lépe se vypořádat s tragickými událostmi. Víra pomáhá posouvat lidský potenciál a talent za hranice možností. Asi se budete divit kolik špičkových sportovců právě díky víře dosahuje takových úspěchů a jak jim víra pomáhá vynikat nad ostatními a víra je také nedílnou součástí jejich tréningů a příprav na sportovní výkony, které bezesporu ovlivňuje. Nedvěd se před každým zápasem pokřižoval, políbil trávník a Jágr si na střídačce čte bibli, o půlnoci si jde zabruslit a rozmlouvá s Bohem, to jsou ale debilové, viďte? (řečeno vašimi slovy).
   Daly by se uvést i jiné příklady z jiných oblastí, kdy se díky víře lidé proslavili a měnili společnost k lepšímu(Luther King, Matka Tereza apod.). A pokud máte potřebu lidem jejich víru zesměšňovat nebo rozmlouvat, dělejte to aspoň tam, kde to bude prospěšné, např. u pomatených členů islámského státu nebo al-kajdy.
   Trochu jsem nepochopil poznámku s rituální porážkou, ta měla snad svůj význam a smysl pro lidi v době Starého Zákona, ale teď už jsme přece jinde, ani Krista by už takovej blábol nenapadl.
   Naštěstí aspoň poslední vaše věta dává smysl, ano, každý má možnost se seznámit s ET a ID a dalšími filozofiemi a svobodně podle svěho nejlepšího vědomí a svědomí jsem si vybral teorii ID a plně si za své rozhodnutí beru zodpovědnost.

   Vymazat
  33. Hezký štědrý večer proficzechu... S Einštejnem je to snadný - v roce 1954, tedy necelý rok před svojí smrtí napsal " Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti. Bible je sbírka legend, které jsou sice úctyhodné, ale přesto velice primitivní. Žádná její interpretace, byť by byla sebelepší, nemůže (podle mého názoru) tento fakt změnit" a náboženství označil jako „pošetilou pověru“. To že Spinoza byl jeho oblíbený filozof tomu dává moc pěkný rámec. Ale na rozdíl od vás pokládám jeho osobní vyznání (jak to vámi citované ranné, tak to poslední před smrtí) jako jeho soukromou věc a nebudu se skrze ní někomu pošklebovat, přesto, že mi to pro nedostatek jiných argumentů podsouváte - zkuste najít jedinou pasáž v mejch diskuzích, kde jsem napsal, že věřící člověk je debil (já bych to nikdy neřek, ale vám to i dneska jde snadno, co :-). Nikdy jsem to v žádné diskuzi nedělal a ani to nemám zapotřebí. Ani vám vaší víru neberu - to vy se tlačíte do prostoru (sic na pozvání), který není vaše parketa, tak by bylo hezké, kdybyste byl alespoň dobře připravený. Kdybyste byl a o ET, ID a filosofii věděl víc, než píšou ve strážní věži, byla by diskuze mnohem zajímavější. Škoda, že to nevydržel Petr, diskuze o Jidášovi má alespon smysl...

   Vymazat
  34. Aby jsme si v tom udělali trošku etické jasno, slovo debil jste použil jako první v přirovnání, že Stvořitel musel být debil, což v diskuzi s věřícími je projev neomalenosti a něco to vypovídá o vašem charakteru. Já jsem se pouze snížil na vaši úrověň vyjadřování a s nadsázkou ho použil ve stejné rovině. Mohl jsem taky napsat něco ve smyslu, že výsledkem evoluce může být jedině debilní člověk (vydedukováno z vašich poznámek a postřehů o evoluci), ale
   to by vyšlo nastejno. Oba moc dobře víme, co si ateisté o věřících myslí a zrovna nic lichotivého to není, takže si nemusíte hrát na morálního diplomata.

   Vy ateisté jste stejně zvláštní sekta, dle statistik je váš výskyt v populaci udáván kolem 3%, proto se nedivte, že vaše výkřiky o neexistenci Boha nebo zdůvodňování evoluce jako nelogicky řízeného procesu nikdo nebere vážně.
   Pochybuju, že jste kromě knih o ET přečetl i nějakou o ID, ještě jsem se s takovým ateistou nesetkal, protože už z principu věci nic takového nečtou. Mohli bychom se tu do nekonečna bavit o ET, těch Darwinových černých skříněk a nočních můr je hodně, např. princip bakteriálního bičíku, proces srážlivosti krve, konstrukce křídla motýla, kosmické vyladěné konstanty apod. ze kterých by se jasně dala odvodit logika a cíleně naplánované řízené procesy, ale nechtěl jsem vám kazit oslavy křesťanských vánočních svátků :-)

   Vymazat
  35. A STOP! Za prvé je vaše vztahovačnost pane proficzech jenom vaše. Když člověk nevěří na stvořitele, může o něm mít mínění, že by to musel být debil a pokud zná anatomii lidského oka, dojde k tomuto závěru velmi snadno.
   Podle statistik je u nás v širším pojetí toho pojmu asi 70% (Gallup 2012) ateistů v užším pak 34,2% (Český statistický úřad 2012).
   Ke "křesťanským" svátkům už jsem své řekl v rozhlasu na TCTC:31:20
   Hezké svátky :-)

   http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3279964

   http://www.winmr.com/web/files/news/14/file/14.pdf

   Vymazat
 5. Autor otazky ma pravdu ze ci Jezis existoval snad ani netreba rozoberat.. Bolo by totiz blaznovstvom sa domnievat ze by neexistoval.. No otazka v sebe prinasa istu premisu tj tvrdenie ze citujem "Něco takového je v současnosti považováno za hrubě nemorální" dovolim si nesuhlasit.
  Uvediem priklad. Ako dieta som castokrat nieco vyviedol a za moj precin bol potrestany niekto iny zvacsa moj otec.. Povazujete za nemoralne ak otec zastupi dieta v potrestani napriklad tym ze zaplati skodu ktoru dieta sposobi?!
  Ak nie, tak ten zvysok otazky sa vlastne rozplynul..

  "2.Pokud by přežili na Zemi jen dva lidé"?! Co mali prezit? Potopu?! Autor otazky by si mal trosku poopravit chronologiu..

  Většinou se uvádí jako nutnost pro udržení druhu kolem 500 jedinců.
  Treba dodat ze toto je nevedecke tvrdenie.. Empiricky to nikto neoveril..

  Kazdopadne Adam a Eva nie su ziadna symbolika ale Bohom stvoreny realny predkovia..

  Z toho mimochodom vyplyva ze vo vzdialenom inceste su jednoducho vsetci..

  3,4 otazka stavia na predpoklade ze Adama a Evy jsou jen symbolické postavy a teda tym ze symboliku popieram tak vlastne tie otazky zanikli.

  5.) Postava Jidáše je obecně chápána jako koncentrace zla - esence zrádce. Jenže Ježíš ke svému sebeobětování Jidáše nutně potřeboval. Neměl by být tedy pro vás Jidáš vlastně kladná postava, když pomáhal Ježíšovi se spásou lidstva?

  Opat chyba.. Judasov motiv konania nebola pomoc Jezisovi so spasou.. Autor otazky by si ten pribeh aspon mohol precitat.. Cely svet okrem autora otazky vie ze meno Judas sa stalo synonymum pre zradu..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Judasov motiv konania nebola pomoc Jezisovi so spasou.. Autor otazky by si ten pribeh aspon mohol precitat.. Cely svet okrem autora otazky vie ze meno Judas sa stalo synonymum pre zradu.."

   To ovšem nemění nic na možné námitce, že Jidáš byl ke své zradě de facto determinován - Bůh totiž předem věděl, jak se v každé jednotlivé situaci zachová (doporučuji přečíst si něco o molinismu) a přesto jej stvořil. Podobně nepochopitelný je pro mne výklad události, kdy Pilátova žena odrazuje Piláta, aby "nic neměl s tím Nazaretským". Podle katolické tradice to byl totiž poslední a neúspěšný ďáblův pokus, jak zastavit ukřižování a tedy zástupnou oběť. Jak ovšem mohl být takovým pokusem dobrý skutek - zastavení nespravedlivého procesu - to opravdu nepochopím.

   Vymazat
  2. O Bozej motivaci sa v biblii pise.. Motivaciou je Bozia slava..
   A ku tej zakonitosti treba Zakonodarcu..

   Vymazat
  3. Pak má váš bůh tu nejnižší představitelnou motivaci, když tvoří bytosti jen proto aby je ponižoval a vytahoval se nad nimi. Jinak by to totiž bylo přiznání polyteismu.

   Vymazat
  4. Pokud Jeho skrytým cílem bylo stořit bytost, která je sto tohle chápat, pak zdá se, dokonale uspěl... a to v tobě Petře :-)

   Vymazat
 6. 1) mě nepříjde amorální, že vás chtěl Bůh zachránit, protože jestlijste o tom ještě neslyšel, Bůh je trojjediný, a tudíž Když šel Ježíš za VÁS na kříž, byla to jeho láska, kterou vám chtěl ukázat natolik, že i když je bez hříchu, a vy jste hříšný člověk, umí se pokořit, a udělal ze sebe mučedníka, abyste věděl jak moc vás miluje, a na co jste zapomněl, že Ježíš vstal z mrtvých...
  2) zapomněl jste uvést ještě třetí možnost, kdy Adam s Evou pokojně žili, nebyl to žádný symbol, ale život, podobný vašemu,to myslím jen biologicky, množili se, až zamořili celou zemi, a dnes z toho je 7 miliard lidí zaokrouhleně...
  3/4) nelze dát odpověď, protože navazují na odpovědi z druhé otázky, kterou jste usoudil, jako tu pro nás nejlogičtější, ale byl jste na omylu...vybral jste si jinou...
  5) ano, Jidáš je pro nás kladna postava, i když zradil ježíše kvůli pokušení, kterému neodolal, můžu uvést nazorný příklad, pro mne jste třeba nyní pokušitelem vy, abyste mě odvedl od víry...ale jidáš činil pokání a bylo mu odpuštěno...
  6) odpověď na tuto otázku je podobná jako na první, protože Bůh JE dobrý, a chce Vás, za každou cenu získat zpět do království Božího, zbytek odpovědi, viz.má odpověď na otázku 1)
  7) znovu chybí odpověď kterou bych rád zatrhl za správnou, Ježíš umřel, a vstal z mrtvých, nic víc k tomu není potřeba dodávat, ani to dál rozebírat, jestli umřete, protože spadnete z hrušky na hlavu,a nechcete být padle na hlavu, nebo klinickou smrtí, nebo smrtí přirozenou, pořád je to SMRT, a za to, že všechny případy, kdy člověk ožije byť za sto roků pokládáte klinickou smrt, za to my nemůžeme...neměli jste Jablka, hrušky i banány strkat do jednoho pytle...
  8) ještě bych rád doplnil, že vám v mnoha otázkách chybí správné odpovědi... ale to neřešte, i tak vás Ježíš miluje... :D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 1.) Bůh v náboženství je tím, kdo určuje pravidla, zachraňoval nás tedy před sebou a tahle pitomost byl jediný nápad, na který přišel. To nuic nemění na tom, že zástupné oběti za cizí provinění jsou amorální, zvláště, když jich není třeba.
   2.) Genetická rozmanitost není ani tak nějaký rozmar, ale nutnost. Populace složená ze dvou lidí nakumuluje tolik chyb že prostě vymře.
   3.) 4.) Jistě, pokud považujete existenci Adama a Evy za realitu (v rozporu s paleontologickými nálezy), pak není důvod na tyto otázky odpovídat. Pak bych Vám doporučil navštívit v Brně pavilon Anthropos:
   http://www.mzm.cz/pavilonanthropos/stale-expozice/
   5.) Tento váš výklad je pro mě trochu překvapující, ale alespoň dokládáte, že existují různé názory. Dilema s tím, že Bůh (dobrý) s jeho zradou počítal a bez ní by jeho plán nevyšel Vám ale zůstává.
   6.) Na první otázku jste neodpověděl, protože jste ji nepochopil. Má reakce musí být tedy stejná, Bůh je tím, kdo v náboženské představě světa určuje pravidla, přesto to naplánoval takto? To nevypadá na to, že by byl dobrý, jen top působí dojmem, že chce lidi "přivést k sobě", což by ovšem v takovém případě neznamenalo nic dobrého.
   7.) Předpokládejme, že je to tedy tak, Ježíš umřel a vstalů z mrtvých. Když někomu něco dáte ale za tři dny si to vezmete zpět, tak to byl dar nebo ne? Můžete argumentovat, že dostal život od Boha, ale to je přece také on. Stále vám zůstává jen habaďůra na lidi.

   Vymazat
 7. 1) ale pane Tomek, jich bylo třeba, jak jinak by vám ukázal, že vás má rád?
  nevím jestli máte nebo nemáte manželku, ale vaše komentáře dokazují, že jste,ač sám ještě nevymřel, takže nevidím důvod k tomu aby vymřeli oni, ale budiž, i kdyby vymřeli, vždyť vy popíráte i samotnou evoluci, tam to začínalo od baktérie???
  5) mě nezůstáva dilema, já to berzu za normál, tak jako počítal s tím, že jidáš ho zradí, tak počítá i stím, že vám nyní povím o lásce Kristově, a to taky nepokládám za dilema...
  6)ano, vychytal jste to, Bůh nás chce přivést k sobě, Bůh chce abychom byli spolu s ním v ráji, a myslíte, že to, že budeme v místě, kde už není pláče ani trablí neznamená nic dobrého? já si myslím pravý opak...
  7) omyl když někomu něco dáte tak je to dar protože mu to zpět nevezmeme, on musel umřít, za naše hříchy, ale když vstal z mrtvých naše hříchy se na nás nevrátily, vždyť se píše že dostal nové tělo, a hříchy byly ukřižovány spolu s jeho starým tělem,
  a ta vaše habaďura je můj motiv k životu na této zemi,protože vím že Bůh mě miluje, neděste se, i vás miluje... Je jen na vás kterou cestu si zvolíte, jestli budete ignorovat věčnou slávu, nebo se k nám přidáte, ale jistě by z vás byl dobrý Bojovník, vás už by asi nikdo nepřemluvil, abyste se víry vzdal...děkuji vám za vaše otázky...jsem rád, že jsem se mohl podílet na této diskuzi...Děkuji vám, že jste mi objasnil dalších pár věcí jenž jsem nevěděl...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zastavím se jen u toho prvního tvrzení. Opravdu myslíte, že se láska dává najevo tím způsobem, že když vás někdo naštve, tak mu pošlete svého syna a donutíte ho aby jej zabil a na základě toho mu odpustíte? Jste šílený, nebo to nevidíte?

   Vymazat
  2. ale Boha nikdo nenaštval, jemu jen bylo líto, že mezi nim a vámi se vytvořila hříšná zeď...tak poslal svého syna aby...a vy jak tady před displejem sedíte a čtete tento přízpěvek...přímo vy se kterým si nyní píši ...vy jste tam šel, a zabil jednorozeného syna Božího?
   ano, i těm kteří ho přibili bylo odpuštěno, pokud činili pokání...problém je v tom že se na stejnou událost díváme z jiných úhlů pohledu, já se na to dívám s Láskou, a vidím jak Bůh je všemohoucí, a vy se na to díváte, a vidíte jen zápor, nevím jestli jste to už zkoušel, nechci vás podceňovat, ale zkuste navzdory všemu co tady píšete popřemýšlet, zapomenout na všechny negace, a uvidět v tom tu nádheru,
   existuje jeden prý skutečný příběh,
   příběh, ve kterém vzal otec svého syna, na železniční zvedací most,pravidelně jej ovládal, musel mazat ozubená kola, a ukazoval to i svému synovi, poté uviděl že se blíží vlak, a jako obvykle musí spustit most, jenže jeho syn ho neslyšel, když mu otec říkal že už musí odtamtuď jít a otec si nevšiml že tam jeho syn zůstal, když už chtěl spustit most, a ohlédl se aby to ukázal svému synovi, zjístil že tam jeho syn není...měl dvě možnosti, nechat most zvednutý a zachránit tak svého syna,nebo přijít o syna a zachránit vlak, rozhodl se, že zachrání vlak...tak vidíte, jak miloval svého syna, ale miloval i ty lidi v tom vlaku, a i když věděl že se se synem nikdy neuvidí, zachánil vlak, protože by takto mohlo přijít mnohem více rodin k újmě...
   a tak i náš Bůh obětoval svého syna, aby zachránil mne i tebe...nejsem šílený,ale dívám se jen na lásku Kristovu...ne na problémy dnešního světa...myslím si, že to nemá cenu dále rozebírat...už jen proto, že bychom tady byli donekonečna, na všem se najdou klady i zápory...vše se dá využít k dobrému i zlému, a pokud by ani jeden z nás neustoupil, byla by to jen ztráta času, já jsem již svůj úkol splnil, řekl jsem vám o tom, že VÁS Ježíš miluje...a dále už bychom jen slovíčkařili...což nemá žádný rozumný cíl... nebo pokud to má ňáký logický cíl, a řeknete mi jej, můžeme klidně dále konverzovat... :D

   Vymazat
  3. Ještě jednou se zkuste zamyslet, třeba se to tentokráte podaří. Podle Vás Boha nikdo nenaštval ale bylo mu líto, že se od něj lidé odvrací a tak vymyslel plán, který zahrnoval to že se narodí jako svůj vlastní syn a nechá se lidmi zabít aby je dojal?
   Příklad se zvedacím mostem je nesmysl, protože tam popisujete nehodu, která člověka přivede k vážnému morálnímu dilematu. Nic takového v Bibli není, tam je to plán a Boží záměr od začátku.

   Je to jako kdyby člověk odvedl svého syna na ten váš most, schválně jej tam nechal rozmašírovat a pak za to od lidí v tom vlaku požadoval vděčnost.

   Samozřejmě by se ale nakonec ukázalo, že to jeho synek přežil, což by ovšem už nijak nesnížilo jeho pověst morální autority. Takto by to bylo převyprávěno podle Bible.

   Vymazat
  4. dobrá...zamyslel jsem se znovu, ale názor jsem stejně nezměnil, ano, a naše debata nemá smysl,protože já i vyvždycinky dospějeme k tomu samému závěru... takže toho asi necháme... souhlas?

   Vymazat
  5. Podívejte, do diskuse Vás samozřejmě nutit nechci a ani nemohu. Diskuse totiž předpokládá, že se lidé chtějí dobrat nějakého závěru, což se nám asi nedaří. Pokud berete svou účast v diskusi vždy jako nějaký misijní závazek s úkolem sdělit lidem, že je váš oblíbený literární hrdina miluje, pak schopen diskuse ani nejste. Víte trik je v tom, že já jsem schopen vidět ten příběh vaším pohledem, ale zároveň jsem schopen ho s nadhledem přehodnotit a vidět v něm základní logické a morální chyby. Třeba se k tomu někdy také dopracujete.

   Vymazat
 8. třeba...někdy... :D ...ovšem...můžete i vy sám vyhodnotit, že u nás dvou se nidky nepovede sjednotit názor...naschledanou, příště...

  OdpovědětVymazat