Počet zobrazení stránky

čtvrtek 16. února 2012

Podstata hrůzovlády

Chci vám vyprávět, proč není dohoda ACTA jen problémem počítačových pirátů, jak se změnil význam slova terorismus a proč nezazlívám českým Anonymus odtajnění jmen a osobních údajů členů ODS. Na to, abych něco takového zdůvodnil ale musím začít pořádně zeširoka.
Nikdy za mého života se neskloňovalo slovo terorismus tak často jako po roce 2001. Tehdy se stalo toto označení výrazem pro muslimského fanatika opásaného dynamitovými patronami.
Je pravda, že islamistické skupiny terorismus používají, terorismus ale není samotné zabíjení, je to princip politické moci. Český výraz pro něj je hrůzovláda.
Podstatou terorismu je vyvolávání obecného pocitu ohrožení. Nikdo si nesmí být jist před teroristickou politickou stranou nebo před politickým hnutím. Teď se dostávám k tomu hlavnímu. Terorismu se v našich představách zpravidla dopouštějí skupiny extremistů. které jsou v podstatě politickou opozicí. Původní označení terorismus ale označovalo teror vládnoucí vrstvy či strany, nikoli opozice. I když je zřejmé, že tenhle pojem lze pro jednání Hamasu nebo Al Kaidy použít zcela oprávněně, je v jejich případě už trochu posunutý.
Terorismus rozhodně je to, co předvádí poslední měsíce „legální“ vláda v Syrii nebo to, co převáděl Stalin či Pol Pot.
Zatímco terorismus opozičních skupin bývá vždy jasně kriminální i podle místních zákonů, terorismus vládnoucích vrstev bývá vždy nejprve legalizován.
Podstatou státního terorismu jsou zákony s nejasně definovaným proviněním ale naprosto drakonickými tresty. Klasickým příkladem jsou zákony o výtržnictví, například:

§ 202 Výtržnictví
(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny.


Všimněte si, že v tomto případě není vůbec definováno jakým způsobem, zda zmíněná „skupina lidí“ provádějící své obřady se zrovna nechystá obětovat na oltáři několik panen, či jestli nejde o shromáždění členů Ku Klux Klanu. Podle těchto paragrafů také nikdy nebo téměř nikdy nebývají trestáni lidé bohatí a politici.
Podobně bývají zneužívány formulace jako „menší než malé množství“, zákony na „ochranu“ víry a morálky, které ve skutečnosti vyžadují vyjmutí některých jinak trestných činů z obecného práva.
Další zbraní hrůzovlády jsou skupiny s nejasnými kompetencemi zřizované nebo uměle zvýhodňované zákonem. Jde o soukromé exekutory, „ochranné svazy“ nebo třeba o Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.
Naše politické zřízení – plutokracie dělá stále další kroky k nastolení státního terorismu. Postupně šlo o: zákon č. 468/1991 Sb a zákon č. 231/2001 Sb vytvářející prostor pro cenzuru (zřizující RRTV), zvýhodnění velkých politických stran, ovládnutí justice, přijetí zákona č. 120/2001 Sb, který umožnil činnost soukromých exekutorů a nyní i pokus o přistoupení ke smlouvě ACTA.
Podstatou toho všeho rozhodně není „ochrana autorských práv“, jak je obecně proklamováno, ale vytvoření obecného strachu. Už dnes může ČPU (Česká protipirátská unie) podobně jako OSA vytvářet v podstatě libovolné imaginární škody, které jste údajně způsobili tím, že se ve vašem počítači nachází nějaký soubor. Podobně lze vytvářet nesplatitelné dluhy vymáháním nedoplatků pojistného, předáním vymáhání nezaplacených pokut ať už z parkování nebo z jízdy bez jízdenky v dopravních prostředcích, nebo dalších drobných finančních i jiných nedoplatků. Z hlediska systému jsme všichni předem vinni.
Podstatné je, že i v případě pokud jsou takové „škody“ jen iluzorní a nepodaří se je dokázat ani soudu, stále ještě může být občan bezdůvodně omezován na osobní svobodě, ztratit práci nebo být poškozen v podnikání. To vše bez náhrady.
Pro nově vznikající systém jsme všichni předem vinni, ovšem kromě těch, kteří mají zákonem danou nedotknutelnost. Možnost že se postavíte současným mocipánům a nebudete vzápětí stíháni za nějaký podobný fiktivní „zločin“ je stále menší a menší.
Není přitom pochyb o tom, kdo tvoří onu vrstvu vyvolených, kteří se před nejasnými zákony třást nemusí – aktéři velkých politických kauz stále sedí v našich zákonodárných sborech.
I když ODS veřejně prohlašuje, že jako strana měla k ACTA výhrady, současná situace mluví jinak. ODS je rozhodně nejsilnější stranou na současné politické scéně, podpis naší republiky pod smlouvou ACTA padá tedy na její hlavu. Můžeme z toho samozřejmě vinit i ostatní vládní strany, ale bez souhlasu této se ve vládě nestane nic. I kdyby do dnešního dne nebyla činnost této strany jednoznačně kriminální, podpis zástupce vlády jehož jméno je stále oficiálně tajeno pod dohodou ACTA jednání Anonymus naprosto ospravedlňuje. Jednání se totiž účastnil ministr zemědělství (!) Petr Bendl a jeho náměstek Juraj Chmiel oba členové ODS. Nikdo jiný dohodu podepsat nemohl.

Seznam politických afér ČR
Wikipedia - OSA
Zákony - Portál veřejné správy České republiky
Zákon-231-2001
ACTA

Poznámka: Je vážné podezření na to, že jde o operaci "False Flag". odkaz

Žádné komentáře:

Okomentovat