Počet zobrazení stránky

středa 13. dubna 2011

Ježíš byl gay

Přiznávám, že když něco takového prohlásil Elton John (http://www.netboys.eu/article/elton-john-jezis-byl-chytry-gay), připadalo mi to jako jedna z jeho extravagantních hlášek a prostě jsem na to zapomněl.
Později jsem podobné zprávy přehlížel, ale po čase jeden z mých kamarádů nadnesl úplně stejnou otázku jako vážný námět hovoru.
Absurdně jsem se tak vlastně stal obhájcem Ježíšovy heterosexuality ač podle věřících byl vlastně asexuální. Šlo mi to dost bídně. Jistá (avšak stále děravější) znalost Bible mi v tom vůbec nepomáhala.
V době vlády Říma v Judeji se zjevně Ježíš líbá na rty s kdekým kromě žen.
Ty po něm touží, ale on je odmítá. Apoštoly ale líbá v jednom kuse až dojde na ten nejslavnější polibek celého příběhu. Když přijdou biřicové zatknout Ježíše do Getsemanské zahrady zrazuje ho Jidáš polibkem na ústa. Ježíš mu nijak nevyčítá, že jej líbá, ale že při tom není upřímný!
To nad čím by asi současní katolíci zvraceli dělá prostě Ježíš často a rád.
Jeho oblíbencem sv. Jan, nejmladší a asi také nejhezčí z apoštolů. To všechno se navíc odehrává v době, kdy je sexuální vztah mezi učitelem a žákem považován za běžný, přijatelný nebo dokonce žádoucí.

Teď si asi říkáte, co z toho vyvodím?
Z toho, že byl Ježíš s velmi vysokou pravděpodobností gay, nevyvodím asi nic.
Není to totiž pro mě důležité. Ježíš nebyl nijak dobrý filosof a o tom že to byl bůh nebo člověko-bůh mě nějak nepřesvědčil. K objasnění toho, proč v něj věří tolik lidí by mi ani jistota že byl gay nijak nepomohla.

To co mě na tomhle tématu překvapuje je, že jsem si toho nevšiml. Rozumějte - nejen že možnost přehlíží miliony věřících, ale ani já, který jsem měl důvody hledat na takových věcech mouchy, jsem se nad ní vůbec nezamyslel.

Mohl bych usoudit, že je to prostě tím, že já gay nejsem a proto jsem prostě nemohl vidět jasné signály v jeho chování. Při svých námitkách jsem se ale vlastně utvrzoval v tom, že náznaky Ježíšovy homosexuality jsou tak zjevné, mě musela postihnout nějaká selektivní slepota. Něco jako když si na výstavě obrazů ze 16. století  nepřipouštíte, že ty nahé ženy na nich jsou tam prostě proto, že muže opravdu vzrušovaly. Nebo když v mysli hledám výmluvu pro nějaký opravdu stupidní názor některého ze svých oblíbených hrdinů.

Jo, Ježíš byl asi opravdu teplouš, antické bohyně byly ku*evsky sexy a géniové umějí být občas blbí jak štoudev.

Poznámky k tématu:

http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2436
http://www.spolcs.cz/view.php?cisloclanku=2008110016

Jan 13: 23. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku.

Vida, tahle je zajímavá poznámka! Trochu v rozporu s tím co jsem si myslel:

Jan 11:1.  Nějaký Lazar z Betanie, městečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. 2To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl nemocný. 3Sestry vzkázaly Ježíšovi: „Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný.“
4Když to Ježíš uslyšel, řekl: „Ta nemoc není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn.“ 5Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara.

Jan 19:25. U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna.
26Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: „Ženo, hle, tvůj syn.“

1 komentář:

  1. desátá kapitola Evangelia sv. Marka:
    "A přicházejí do Betanie. Byla tam jedna žena, jejíž bratr umřel. Přišla a klaněla se Ježíšovi a řekla mu: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Učedníci ji napomínali a Ježíš odešel rozhněván n...a zahradu, kde byl hrob. A hned se z hrobu ozval silný hlas. Ježíš přistoupil blíž a odvalil kámen od vchodu do hrobu. A hned vešel tam, kde byl ten mladík, vztáhl svou ruku a posadil ho. Ten mladík se na něj podíval, zamiloval si ho a začal ho prosit, aby s ním zůstal. Vyšli z hrobu a vešli do mladíkova domu. Byl totiž bohatý. A po šesti dnech mu Ježíš dal příkaz. A večer mladík přišel k němu. Měl na sobě plátno přes nahé tělo a zůstal s ním tu noc. Ježíš ho vyučil v tajemství království božího. Odtud šel a vrátil se na druhý břeh Jordánu."


    Blanch

    OdpovědětVymazat