Počet zobrazení stránky

pátek 6. listopadu 2015

Nahé ženy v knihovně - čí je to ostuda?

V rámci Týdne vědy byla v knihovně Akademie věd (dále KNAV) uspořádána také výstava fotografa Karla Richtra -Women: Scenes in the library. Hlavním důvodem proč byla tato výstava součástí jakési exkurze do historických technik fotografie je to, že má svéráznou estetiku.

Podle popisu jde o mokrý kolodiový proces, což je ale jen část toho co se dá o této technice říci. Jde vlastně o ferrotypii, což je poměrně unikátní způsob tvorby fotografií jak z hlediska fotografické chemie, tak z hlediska fyzikálního.

Důvodem, proč tento typ tvorby fotografií opět získává na popularitě je právě jeho snová estetika, kterou nemůžete z fotografií poznat, protože kombinuje plochy černé a stříbřité.

Tuto výstavu ale na svém místě už neuvidíte. Jak na oficiálních stránkách KNAV tak na stránkách samotného autora se teď skví nápis VÝSTAVA ZRUŠENA!

Co se stalo? Výstava se nelíbila jakési záhadné organizaci nazvané Genderová expertní komora ČR a Kongresu žen! Ještě před dvěma dny jsem vůbec netušil, že máme něco jako Genderovou expertní komoru ČR! Zjevně máme. Vznikla letos v dubnu (2015).

Co mi na tom všem vadí? Že se to označuje za feminismus. Domnívám se že se gender studies už dávno rozešly jak s realitou, tak s feminismem. Původním záměrem feminismu bylo poskytnout ženám lidská práva - právo účastni se politického života, právo rozhodovat o sobě, o svém životě a o svém těle.

Teď jsme svědky něčeho, co se velmi podobá strategii EU "ochrany spotřebitele před spotřebitelem". Členky genderové expertní komory prostě vědí mnohem lépe než ženy na fotografiích, co je pro všechny ženy na světě dobré a zjevně tak úplně svobodně nakládat se svým tělem pro ženy podle nich dobré není.

V komentáři k Společnému prohlášení GEK ČR a Kongresu žen k výstavě Knihovny AV ČR se píše:

Kritizovaná výstava nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, čímž degraduje ženy obecně na pouhé sexuální objekty a zpochybňuje odborný přínos vědkyň. V prohlášení se dozvíte další podrobnosti, ze kterých plyne naše znepokojení nad uspořádáním takového typu výstavy pod záštitou Akademie věd ČR.

Nevím, jak nahé ženy znevažují práci vědkyň, ale myslím si, že mnohé vědkyně jsou mnohem méně prudérní než členky Genderové expertní komory ČR. Vím to, protože některé z nich si nechávají fotografovat akty.

Cituji dále z prohlášení:

Za velmi problematický považujeme také následující popisek samotné výstavy: „Portréty krásných žen v knihovně na fotografiích zhotovených technikou mokrého kolodiového procesu jsou vystaveny v původním trezoru Spořitelny české, který je dnes součástí studovny Knihovny Akademie věd. Výstava nedává žádné odpovědi na palčivé otázky dneška ani historie. Nedává si za cíl představit unikátní historické techniky, ani nenaznačuje nový úhel pohledu. Neukazuje ani temná zákoutí autorovy duše. Prostřednictvím přímých pozitivních obrazů na plechových deskách vám nabídne poetickou atmosféru evokující začátek 20. století.“ Popisek deklaruje, že výstava sama o sobě nemá žádný přínos.

Tady se dostáváme k hodně problematické části, protože Genderová komora vlastně prohlašuje, že prostá estetika je sama o sobě nic. Tedy že nemá žádný význam a instituce typu KNAV by se k ní neměla snižovat. (estetika jejich stránek dává trochu tušit)

Promiňte ale WTF? To jako myslíte vážně? Z jakého titulu se co má Genderová komora vyslovovat k estetice? Nejde náhodou už o pokus o zásah do dalšího lidského práva?

Myslíte si, že je v článku 15 Listiny základních práv a svobod uvedena svoboda umění hned vedle svobody vědeckého bádání jen tak? Ano svoboda umělecké tvorby souvisí se svobodou myšlení a svobodou svědomí a jako taková má k svobodě vědeckého bádání velice blízko:

Článek 15
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2) Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.
(3) Nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo s jeho náboženským vyznáním. Podrobnosti stanoví zákon.

 
Prohlášení se v podstatě snaží naznačit, že uspořádáním výstavy dochází k jakémusi útisku žen. Genderová expertní komora ČR svým chováním rozhodně nepředstavuje feminismus v jeho tradičním pojetí. Vlastně už představuje protipól feminismu - "ochránkyně morálky" - skupiny prudérních žen, které měly v minulých stoletích na svědomí mnoho zničených životů (a v muslimských zemích dosud mají) - často skutečných feministek.

(Docela by mě zajímala konfrontace našich "feministek" se skutečnými feministkami, nebo třeba se skupinami Pussy Riot či FEMEN.)

Také mi velmi vadí, že ředitelství KNAV  ustoupilo v podstatě bez boje. Ano Akademie věd ustoupila před organizací gender studies založenou letos. Pokud vám to nepřipadá děsivé, tak mě ano.

Když už pořádá KNAV nějakou akci, měla by jí mít opravdu dobře rozmyšlenou a její zástupci by jí měli být schopni ubránit i před takovýmto útokem.

Tento spor naštěstí a zároveň bohužel nezasáhl do úrovně práva. Naštěstí proto, že by mohl snad lidmi trochu pohnout k tomu aby si uvědomili, že i v úrovni názorů a tvrzení probíhá neustálý boj. Že slova nejsou "nic", ale že na nich záleží a že to, že zrůdný názor není možné trestat dle našeho zákona i LZPS, neznamená že jej nemáme veřejně slovně odsoudit.

Bohužel proto, že bychom alespoň věděli, kam se naklání v podobných otázkách naše soudnictví. Obávám se totiž, že poněkud páchne pokrytectvím, prudérií a kadidlem.

Ve společném prohlášení se také uvádí:

Domníváme se, že autorita, jakou je Akademie věd ČR, by se neměla spokojit s popíráním a nekonfrontováním palčivých témat dnešní doby, ale že by naopak měla skrze popularizační aktivity poukazovat na zásadní společenské otázky.

Myslím že tím co Genderová expertní komora ČR právě udělala se právě sama stala palčivým tématem a její činnost zásadní společenskou otázkou.

16 komentářů:

 1. "Výstava nedává žádné odpovědi na palčivé otázky dneška ani historie. Nedává si za cíl představit unikátní historické techniky, ani nenaznačuje nový úhel pohledu. Neukazuje ani temná zákoutí autorovy duše. Prostřednictvím přímých pozitivních obrazů na plechových deskách vám nabídne poetickou atmosféru evokující začátek 20. století.“ Popisek deklaruje, že výstava sama o sobě nemá žádný přínos."

  Ve výstavních galeriích se někdy vystavují kraviny, u kterých člověk pochybuje o nějaké estetické hodnotě a o hodnotě vůbec. Přesto se vystavují a každý si udělá vlastní obrázek, někomu se ta kravina líbí a považuje ji za zajímavý objekt, jinému ne.
  Vůbec nechápu vyjádření této skupiny a vůbec nechápu její argumenty. Výstavy musí odrážet současné společenské dění? Jak moc mi to připomíná komunistické manýry, kdy se něco mohlo a něco ne. Komunistické manýry časného komunismu (ten kolem osmdesátého roku už byl hodně volný). Kde byly schvalovány budovatelské obrazy a budovatelská sousoší. Kdy každej mamlas mohl z funkce určit, co se může zveřejnit a co ne.
  A dál:
  "Kritizovaná výstava nemá žádnou spojitost s vědou či výzkumem, čímž degraduje ženy obecně na pouhé sexuální objekty a zpochybňuje odborný přínos vědkyň. V prohlášení se dozvíte další podrobnosti, ze kterých plyne naše znepokojení nad uspořádáním takového typu výstavy pod záštitou Akademie věd ČR."
  Když vezmu v potaz stovky nebo tisíce obrazů, datovaných od historie, tak by mohly tyto dámy uzamknout do trezorů komplet celá muzea. Každá druhá žena je nahá, ať se jedná o kteroukoliv dobu. Teoreticky také nevím, co tyto ženy mají za spojitost s výzkumem, vědou, nebo společenským uspořádáním.
  Co je tohle za genderovský nesmysl? Mám dojem, že svět jde opravdu dolů.

  OdpovědětVymazat
 2. Petře, problém je, že ať už záměrně nebo ne, vytváříš strašáka. Proč?
  1) ad "Popisek deklaruje, že výstava sama o sobě nemá žádný přínos." - to jepravda, přesně to popisek deklaruje, zvláště pak v kontextu Týdne vědy a techniky. Autorky netvrdí nic o tom, že by se měly takové fotografie nějak zakazovat, naopak píší "Kvalita svobodně tvořeného umění a to, co nám chce sdělovat, závisí také na kontextu, ve kterém je vystavováno. Fotografie z výstavy „Women: Scenes in the library“ by nepochybně v
  jiných prostorách než těch Knihovny AV ČR našly vděčné publikum. Jestliže je ale cílem akce „Knihovna snů aneb Oheň pekelný“ přiblížit vědu a výzkum široké veřejnosti, tak zařazení této výstavy do "programu akce uvedený cíl míjí."
  2) Feministky neuplatnily žádnou cenzuru ani totalitní praktiky. Pouze vyjádřily svůj názor, což je ve společnosti našeho typu snad v pořádku. Připadá mi mnohem pravděpodobnější, že ředitelství KNAV neustoupilo "v podstatě bez boje", ale prostě dospělo k závěru, že kritika byla oprávněná a zařídilo se podle toho. Cokoli jiného zavání konspirační teorií.
  3) Prezentovat v rámci Týdne vědy a techniky pozapomenuté řemeslo je rozhodně skvělý nápad a jako fotograf to oceňuji. Stejně tak oceňuji to že se tomu Karel Richrt věnuje. Dokonce i chápu, že akt a glamour se k fotografii tohoto typu celkem hodí. Problém je, že Richtrovy fotografie jsou ve skutečnosti tuctové, jediné, co je na nich zajímavé, je právě ta stará technika. Bylo by daleko zajímavější, kdyby na těch fotografiích byli současní čeští vědci a vědkyně, třeba v dobovém oblečení z druhé poloviny 19. století. I to by samozřejmě byl kýč, ale aspoň zábavný a v kontextu. Díla, o kterých je zde ale řeč, patří spíše do nějaké kavárny, v knihovně a v kontextu s vědou působí vyloženě rozpačitě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj Kojote, rád o tobě zase slyšém, i když s tebou nesouhlasím. Nedá se předpokládat, že by gebderistky neuplatnily žádný nátlak a tak věkovitá organizace jako je AV se z toho posadila na zadek, zvláště když spolupracovala na vzniku fotografií. Takže to musel být hodně nepříjmené.
   Druhá věc je tvoje "estetická kritika":
   1.) Posuzovat fotografie tohoto typu z internetu je jako posuzovat Turnera z černobílých fotografií.

   2.) Můžeš mít pravdu co se týká umělecké úrovně (ač dosti subjektivně), pak by to ale byla věc odborné umělecké kritiky (které se v historii častěji mýlila než strefila). Rozhodně by do toho neměla co mluvit nějaký novopěčená genderová organizace.

   Vymazat
  2. Co je pravděpodobnější a racionálnímu kritickému myšlení bližší - tvrzení, že se v AV zamyslely nad tím, co ta děvčata píšou a dospěli k závěru, že mají nejspíš pravdu a výstavu stáhli, nebo představa, že u nás existují feministické spolky disponující takřka nadpřirozenou mocí rušit výstavy a ovládat velké státní instituce, i když nedisponují žádnou viditělnou pákou a nemají za sebou většinu veřejného mínění?
   ---
   Pokud jde o uměleckou stránku věci, ty ženy na fotkách opravdu figurují jako dekorace, fotky nemají žádnou hlubší výpovědní hodnotu, to ale neznamená, že jsou vyloženě špatné - existují kontexty, kam by zapadly bez problémů a jistě se tak i stane (autor ostatně může poděkovat feministkám za reklamu), prostě se jen nehodí v tom kontextu, v němž byly vystaveny.
   Uznávám, že jsem neviděl originály, ale nepředpokládám, že bych z nich byl paf. Průměrná fotka zůstane průměrnou fotkou bez ohledu na to, jak moderní či naopak historickou technikou byla pořízena.

   Vymazat
 3. Pane Tomku, na tento text jsem narazil úplně náhodou a mám dojem, že o feminismu a genderu víte asi tolik, co by o něm řekli ve večerních zprávách na nově. Mylná je už jen vaše základní představa, že feministky mají za cíl poskytnout ženám lidská práva. To si vážně myslíte, že feministky se o nic jiného nezajímají a nesnaží? Pokud někdo někde uvízl, pak jste to vy se svými zastaralými představami o tom, co je to feminismus a co má být jeho "tradiční náplní". Píšete-li o tom, jaké právo a jaké znalosti mají feministky k tomu, aby se vyjadřovaly k estetice či umělecké tvorbě: i v této oblasti mají feministky minimálně od 70. let své významné slovo a máme takové (díky bohu) i v Česku. Začtěte se například do nedávno vydané knihy Volání rodu - třeba vám otevře oči. Vás příspěvek vyznívá skoro tak, že v naší společnosti už genderové a feministické experty a expertky nepotřebujeme. Já jsem jedině rád, že tato kauza vznikla a že se o něčem takovém konečně ve větší míře mluví. Přirovnáváte prohlášení genderové komory k omezování slova, potažmo snad dokonce k cenzuře, to je opravdu silná káva. Feministky tedy nemají v naší společnosti právo se svobodně vyjádřit k výstavě, s níž nesouhlasí? Navíc to, že byla stažena, je přece dalším krokem a rozhodnutím pořadatelů této výstavy, nebo ne? O objektivizování a stereotypizaci ženského těla nemůže být v případě fotografií pochyb, ale to by bylo na dlouhou přednášku. Nezlobte se na mě, ale členové a členky genderové komory jistě budou vědět o feminismu více, než modelky, pro které to byla patrně jen další zakázka, za kterou dostaly zaplaceno. Argumenty o prudérnosti nebo o tom, že řada vědkyň by se klidně sama nechala nafotit ve stylu aktů, to je taky úplně mimo mísu. Také by mě zajímalo, o jakých zničených životech, které měly feministky na svědomí, mluvíte....? Pro mě za mě - pokud se vám (anebo jim) takové fotografie líbí, vyvěste si je doma třeba na záchodě. Jistě by našly uplatnění i v jiném veřejném prostoru. Jde tu právě především o onen kontext. Instituce jako Akademie věd mi ve spojitosti s takovými portréty připadá opravdu krajně nevhodná a plně se podepisuji pod prohlášení genderové komory. Vůbec nechápu, proč by se měla Akademie věd pouštět do nějakého boje s genderovou komorou. Byl by to boj předem prohraný. Akademie věd zřejmě tuto akci nijak promyšlenou neměla a doufejme, že už se ničeho podobného v souvislosti s touto institucí nedočkáme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Víte Matěji, chtěl jsem Vám původně odepsat delším textem, ale pak jsem si všiml, že jsem na většinu vašich tvrzení odpověděl už v textu. Pokud nedokážete chápat psaný text, a vaše vývody tomu nasvědčují neb jsou často v naprostém protikladu k mým tvrzením, asi nemá smysl, abych Vám odpovídal složitějším textem. Jen dodám jedinou informaci: Nevím, jestli feministky někdy někomu zkazily život, ale tady genderistky zrušily výstavu a nedávno pokálely svými výstupy jeden z největších úspěchů lidstva ve 21. století - úspěch sondy Rosetta - když rozpoutaly štvanici ma Matta Taylora, který se na úspěchu mise podílel. Nikdy jim to neodpustím! Je to ideologie nepřátelská vědě, umění, svobodě a nakonec i ženám, protože z jejich snažení dělají frašku. Jestli feministky ještě někdy budou chtí být brány vážně (a já si mnohých skutečných feministek jako jsou Ayaan Hirsi Ali nebo Aliaa Magda Almady velmi vážím a beru je vemi vážně) pak se budou muset skvrny tohoto idiotského sesterstva genderistek zbavit.

   https://www.youtube.com/watch?v=I5VgWK7Lw2E

   Vymazat
  2. Vy především nerozlišujete feminismus jakožto společensko-politické hnutí a gender studies jakožto vědeckou disciplínu, která má daleko širší záběr než feminismus a její různé proudy a odnože s ním dokonce polemizují.

   S tím se pak pojí vámi podsunuté argumenty jako "Členky genderové expertní komory prostě vědí mnohem lépe než ženy na fotografiích, co je pro všechny ženy na světě dobré" či záměna kritiky objektifikace těla za prudérnost.

   Nevadí mi kritika prohlášení Genderové expertní komory a Kongresu žen; to také považuji za argumentačně nepřesvědčivé až absurdní, ale vadí mi, že kritiku toho prohlášení vlastně jen užíváte jako odrazový můstek k tomu, abyste zhejtoval disciplínu, o niž očividně nevíte vůbec nic (a ještě se snažíte určovat, co je to pravý a co nepravý feminismus - asi podle toho, co je vám samotnému sympatické).

   Rovněž není - už jen z intelektuálního hlediska fér - automaticky předpokládat, že někdo na někoho "vyvíjel nátlak", aniž by o tom existoval jediný střípek evidence.

   Vymazat
  3. http://karlvonhwozdnitz.webnode.cz/news/prohlaseni-k-predcasnemu-ukonceni-vystavy-v-knihovne-akademie-ved-cr/

   Vymazat
 4. Tak mě napadá, proč se žádný krasoduch neozývá, když v parlamentu konferují jiní intelektuálové o škodlivosti sekularity, nebo když na přírodovědeckých či filosofických fakultách přednáší mudrci jako pan profesor Schimmel o tom jak boží prozřetelnost myslela na zákony termodynamiky, škoda. Maj to tak lidi starosti.
  Jaroslav Štejfa

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo, když ne vy, kdy, když ne teď? :-) Feministky řeší svá témata, to je přece v pořádku. Nejsou povinny řešit všechno. Pokud vím, v ČR existuje jakýsi poměrně aktivní ateistický spolek, otázka tedy zní: Proč se neozvá ten? ;-)

   Vymazat
  2. Třeba proto že se ozývá? Nebo proto že za sebou nemá Norské fondy a proto je to pouze dobrovolnícká organizace a té mnohem déle trvá než podá stížnost...

   Vymazat
 5. Ještě jedna jedovatost: první co mě napadlo při prohlížení webových stránek GEK bylo, že jsem hledal její akce na podporu dětí pí Machálkové v Norsku. Ale došel jsem k překvapivému zjištění - zrušení výstavy fotografií v KAV je zřejmě její první akce! Sláva! Ale pak jsem se zklamal. Komise se asi velmi chtěla zastat zmíněných dětí, ale je financovaná norskými penězi. Tak aspoň ty nahotinky.
  Jaroslav Štejfa

  OdpovědětVymazat
 6. Ke Kojotovi: Ke konferenci o hrozbě sekularisace jsem se ozval. Byl jsem asi jediný veřejný. Viz https://www.facebook.com/Evropsk%C3%A1-akademie-pro-demokracii-168073709924843/ . Ale bohužel jsem nic nedosáhl, ani to , jaký byl výsledek. Možná proto, že se ke mě nikdo nepřidal, Ovšem OSACR se poměrně masivně postavil jak proti oné konferenci, tak proti přednáškám prof. Schimmela. Vás více vzrušuje obrana bigotnosti. Každému co jeho jest
  Jaroslav Štejfa

  OdpovědětVymazat
 7. GEK ČR je vůbec zajímavá instituce. Nikde se například nedovíte, kdo ji založil a kým je opravdu financována, tedy čí zájmy vlastně hájí. Zajímavé však je, že vláda ČR k tomu vydala tiskovou informaci, že komora vznikla a kmotr je asi ministr Dienstbier. líbí se mi termín "oficiální nezávislá platforma". Prostě - koho chleba jíš...
  V tomto světle je vyjádření Kojota úsměvné. "Feministky neuplatnily žádnou cenzuru ani totalitní praktiky."; "...ředitelství KNAV ....dospělo k závěru, že kritika byla oprávněná ...." , jak prosté milý Watsone.
  Kolik asi takových bohulibých institucí se potuluje po českých luzích.
  Jaroslav Štejfa

  OdpovědětVymazat
 8. Ač to na první pohled vypadá jako nesouvislé s tématem, všimněte si jak pan president Zeman se svým fámulusem Mynářem dokáží vyrobit "spontánní" lidovou demonstraci, podporující jeho pronikavé myšlenky, v den 17. listopadu. Také přesně podle jednoduchého vzorce - prostě president se ráno vzbudil a řekl si půjdu se podívat na Albertov, a na Moravských luzích se vzbudili lidé v počtu několika autobusů a řekli si - pojedeme se podívat do Prahy na Albeertov, třeba tam bude pan president, co ho máme rádi. No a pan Mynář se také vzbudil, rychle objednal několik autobusů, namaloval transparenty, objednal nějaký eintopf a řekl si ...... Jak hezké vyprávění, skoro jako o GEK a Knihovně AV. Proč za vším vidět konspiraci,
  Jaroslav Štejfa

  OdpovědětVymazat
 9. Pomalu jsou Vánoce, tak jsem se podíval na Aktuality GEK, když už zuřivě pracuje od dubna tohoto roku. A představte si, podařily se jim tři akce: Ustavující schůze, Výzva pro přijímáni nových členek a členů a nakonec Společné prohlášení GEK ČR a Kongresu žen k výstavě Knihovny AV ČR, o kterém je zde řeč.
  Ohromující.
  Jaroslav Štejfa

  OdpovědětVymazat