Počet zobrazení stránky

pondělí 6. října 2014

Odsouzení ideologie není použitím principu kolektivní viny

V několika diskusích jsem byl nařčen, že se při odsuzování islámu dopouštím použití principu kolektivní viny. Nikdy předtím mě nenapadlo, že bych měl rozdíl mezi odsouzením ideologie a principem kolektivní viny zdůvodňovat, ale pokud už mě takový nutnost potkala, je to na místě.

Co je to vlastně kolektivní vina? Je to představa, že všichni členové nějaké skupiny jsou nějakým způsobem spoluzodpovědni za určitý konkrétní zločin. Je to koncept z archaického kmenového práva, kdy provinění jednotlivce hrozilo nepřízní bohů pro celý kmen nebo národ. Zpravidla se očištění dosahovalo obětováním viníka, nebo alespoň nějakého jiného člověka, jako smírčí oběti rozhněvaným božstvům. Je to koncept vyskytující se v Bibli i jiných svatých knihách ostatně typickým příkladem kolektivní viny je dědičný hřích, který přešel od smyšlených prapředků Adama a Evy na celé lidstvo a musel být zástupně vykoupen obětováním Ježíše.

Stejný princip kolektivní viny byl používán například při pogromech na Židy za to že údajně zabili Ježíše, ale i třeba za 2. světové války.

Co je proti tomu odsouzení ideologie? Ideologie je především určitý soubor názorů. Pokud se přihlásíte k nějaké ideologii, hlásíte se k ní jako k celku. To znamená že si z jejích idejí nemůžete vybírat. Pokud se třeba přihlásíte ke komunistům, nemůžete zároveň odmítat ideu třídního boje, protože právě ta odlišuje komunisty od socialistů.

Znamená to také, že mám plné právo na názor že všichni katolíci jsou alespoň trochu mešuge, protože se u nich předpokládá že věři katolickým dogmatům jež zahrnují například hned dvě partenogenetické ženy ve starověku, transsubstinaci oplatky v kousek bohočlověka nebo existenci andělů a démonů.
(Celý výpis katolických dogmat) Něčemu takovému je v pořádku se vysmívat, ale není to jistě třeba nějak důsledně odsuzovat (pokud to nechtějí vyučovat na státem placených školách, nebo vykládat ve veřejnoprávní televizi).

Já jsem ale při svém odsouzení narazil na vyznání které vybízí k zabíjení nevěřících. Ano tento konkrétní prvek islámu odsuzuji, tuto ideu. Srovnání s Biblí, kterého se ale mnozí obhájci islámu dopouštějí tady neobstojí, protože Korán není v islámském světě chápán ani tak jako kniha k dalšímu výkladu, jako spíš  soubor dogmat.

Podstatné je, že islám není dán žádným genetickým znakem, jde pouze o světonázor ke kterému se musí člověk přihlásit.Ani v tomto případě si nemůže stoupenec tedy vybrat možnost, že některý z příkazů uznávat nebude.

Každý jednotlivec je tedy individuálně odpovědný za to, že se přihlásil k ideologii (náboženské nebo politické) a odsouzení vychází právě z přihlášení k některé zločinné ideji, kterou zahrnuje. Proto mohu morálně odsuzovat opravdu všechny muslimy za to, že se hlásí k islámu nebo všechny komunisty za to že se hlásí ke komunistické ideologii. Rozhodně jim tim ale nepřipisuji konkrétní zločiny jejich spoluvěrců.

Komunista z Kotěhůlek tedy nemůže za sovětské gulagy a muslim z Tunisu opravdu nemůže za útoky na WTC. Mohou jen za to, k čemu se hlásí a odsuzováni by měli být v úrovni svých činů. V případě názorů tedy jen morálně.

Žádné komentáře:

Okomentovat