Počet zobrazení stránky

pátek 22. února 2013

O dokazatelnosti boží

Článek sepsaný původně pro Osacr.cz

Je zajímavé, jak se diskuse o podstatě ateismu dokáže snadno zvrhnout v otázku dokazatelnosti či nedokazatelnosti neexistence Boha/boha. Nechci sem teď zatahovat  důkazy pro a proti, jen bych rád ukázal, jak ten problém vlastně vypadá.

Zkusím to vysvětlit v krocích:

1.) Když má vzniknout nějaká teze (například teze boží existence), musí nejprve existovat důvody proč by měla vzniknout.

2.) Tyto důvody vycházejí z logiky nebo z pozorování.

3.) Teze může být i chybná - vychází z nesprávných předpokladů, nebo je špatně interpretuje.

4.) U teze Boha máme několik možností; předpokládáme existenci Boha který je:
a) dokazatelný pozorováním i logikou
b) nedokazatelný pozorováním ale dokazatelný logikou.
c) nedokazatelný pozorováním ani logikou
d) dokazatelný pozorováním ale nikoli logikou

5) Případ a) je plně zkoumatelný, dokazatelný a vědeckými metodami vyvratitelný bůh starověkého typu. Doklady jeho existence / neexistence jsou fyzické jako chodník v Olympii rozčísnutý bleskem, kterým do něj vlastnoručně praštil Zeus.

6.) Případ b) je zkoumatelný logikou, klasický současný katolický přístup. Lze dojít k poznání jeho neexistence, pokud má vlastnosti, které se navzájem vylučují. Tedy logickým důkazem.

Je bůh ochotný zabránit zlému, ale neschopen toho? Pak je bezmocný.
Je schopen, ale neochotný? Pak je zlomyslný.
Je jak schopný, tak ochotný? Pak odkud se bere zlo?
Není schopný ani ochotný? Tak proč ho nazývat bohem.
David Hume


7.) Případ c) je filosofický konstrukt, má ale vážnou vadu. Výchozí předpoklady, které vedly k vytvoření takové teze by musely být vždy od počátku chybné. Nelze totiž mít žádný pravdivý logický ani fyzický důvod k vytvoření takové teze.

8.) Případu d) se zpravidla říká halucinace nebo sugesce. Nemáme žádný doklad, který by ukazoval, že existují bytosti takového typu (ale dobře vypadají ve filmech). Jejich existenci/neexistenci, bylo by je možné dokázat přímo jejich fyzickým působením.

Poznámka: Ač je to trochu zvláštní, nepatří sem živí tvorové. Jejich působení je totiž v rámci fyzikálních zákonů - jsou důsledkem vývoje našeho světa a jeho logickou součástí, protože jeho součástí jsou i minulé generace. Bůh tohoto typu by musel být v rozporu s logikou i vědami které se o ní opírají - fyzikou, paleontologií, geologií, genetikou a přesto existovat a mít na realitu vliv.


Problém se kterým se často setkávám při rozhovorech s věřícími i je, že často "přebíhají" mezi kategoriemi svého Boha. Pokud je tedy například katolický Bůh dokazatelný pouze rozumem a nikoli fyzickým působením, neměl by mít v našem světě problém s kondomy a homosexuály protože "svaté knihy" jsou fyzickým působením. A naopak, kreacionistický Bůh se nesmí vymlouvat na svou nepoznatelnost, protože fyzicky působí.

Biblické zákazy a nařízení, stejně jako názory papežů by pak musely být pouze dílem lidí.
Ani modlitby by pak samozřejmě neměly žádný smysl, protože by se takový Bůh v našem světě neprojevoval.

V důsledku by stejný přístup nakonec vedl k nutnému přehodnocení významu Ježíše, o to ale asi křesťané zrovna neusilují...

4 komentáře:

 1. Ten Epikúrův citát je ve skutečnosti Humův - http://egregores.wordpress.com/2009/06/29/the-mysterious-case-of-the-totally-bogus-epicurus-quote/
  Ale to je detail. Mne hlavně zaráží, že po Kantovi vůbec někdo ještě otevírá otázku existence Boha, respektive dokazování existence Boha. Bůh není empirický předmět a není ani matematický či logický objekt. Jak by tedy mohl existovat v tom smyslu, jak se tento výraz používá? Debata o důkazech existence bigfoota je smysluplná, debata o důkazech existence transcendentní skutečnosti je zmatečná. Bůh neexistuje. Podobně je nesmyslné tvrzení "Věřím/nevěřím v Boha", pokud implicitně předpokládá existenční tvrzení. V Boha nelze věřit. Kdo uvádí, že věří v Boha, uvádí, že je přesvědčen o existenci nějaké tajuplné, ale empirické entity na úrovni yettiho či hypotetických mimozemšťanů. S tzv. "věřícími" je třeba vést tuto debatu, tedy rozvíjet otázku, co vlastně myslí, když postulují existenci transcendentní entity.

  OdpovědětVymazat
 2. Díky, zajímavý odkaz!
  Opravil jsem to a odkaz použil.

  OdpovědětVymazat
 3. Přijde mi, že tu bušíš do nesprávných dveří. Můj komentář je trochu delší:

  http://archim.wz.cz/blog/?x=entry:entry130222-140402#readmore-entry130222-140402

  OdpovědětVymazat
 4. Tak jsem svůj komentář výše poněkud rozpracoval, k dispozici je zde:
  http://kojot.name/2013/02/23/k-diskusim-ohledne-existence-boha/

  OdpovědětVymazat