Počet zobrazení stránky

středa 5. září 2012

Jednoduchá fakta o Vatikánu

Někdy se mi stává, že se mi v proudu vysvětlování začnou ztrácet prostá fakta. Ukáži vám takový součet, z něhož odvozuji své postoje.

Prostá fakta:

 1. Vatikán jako stát vznikl v roce 1929 podpisem Lateránských smluv (tj smoluvou s Musolinim)
 2. Uzavřením Říšského konkordátu roku 1933 pomohl k moci Hitlerovi (von Papen a kardinál Pacelli)
 3. Nejvyšší představitelé kléru se mnohokrát vyjádřili proti liberalismu, demokracii a ateismu 1.) 2.) 3.) 4.)
 4. Pokusil se zrušit ústavní právo na svobodu vyznání v období 2. republiky a zavést násilnou rekatolizaci. 5.)
 5. Udržoval styky s totalitními režimy za 2. světové války. (dostatek dokumentace 6.) 7.) 8.) 9.)
 6. Na některých diktaturách se přímo podíleli jeho kněží (dostatek dokumentace 10.) 11.) 12.) 13.)
 7. Neodsoudil představitele klerofašistických režimů kteří byli zároveň vysvěcenými kněžími (doloženo)
 8. Nejvyššími představiteli církve byla vybudována „krysí stezka“ kterou byli nacističtí zločinci odváděni do exilu 14.)
 9. Žádný z jeho papežů nikdy neexkomunikoval Hitlera
 10. Po celou dobu obou diktatur pobírali jeho kněží státní rentu
 11. Až do roku 1964 označovali jeho představitelé Světové židovstvo za hrozbu!15.) 16.)
 12. Podílel se na podpoře jihovietnamského diktátora Ngo Dinnh Ziema 17.)
 13. Vatikánská banka prala (a pravděpodobně stále pere) peníze z drog, hazardu a prostituce Mafii. 18.) 19.) 20.)
 14. Jím dosazení církevní hodnostáři byli pachateli genocidy ve Rwandě, Vatikán proti jejich vydání k mezinárodnímu soudu protestoval. 21.) 22.) 23.)
 15. Podílí se na ukrývání kněží znásilňujících děti.24.)
 16. Kryl zločiny vraždy, znásilnění dětí a neoprávněné kastrace, které jeho kněží spáchali. 25.) 26.) 27.)
 17. Podporuje a má ve svých řadách jako biskupa popírače nacistických zločinů 28.)
 18. Jeho čelný představitel označil světonázor k němuž se hlásí většina Čechů za hrozbu.29.)

Argumenty proti:
 1. Někteří jeho kněží (nikoli nejvýše postavení) byli stíháni nacisty (výjimečně i popraveni) 1.)
 2. Někteří jeho kněží (nikoli nejvýše postavení) byli stíháni komunisty (výjimečně i popraveni) 2.)
 3. Papež Pius XII. (dříve kardinál  Pacelli) pomáhal při skrývání a útěku Židům 3.)
 4. Papež Pius XII několikrát (ne příliš jasně) vystoupil proti zacházení s Židy
 5. Papež Jan Pavel II. se jasně vyslovoval proti komunistickým diktaturám

Jak to vypadá?
Co se týká událostí za druhé republiky, je úloha Vatikánu vysloveně protistátní.
Za 2. sv. války se choval jako někdo, kdo založil požár a pak se lekl toho co udělal. Samozřejmě se nabízí otázka, jestli pomocí s útěkem nacistických zločinců nezakrývala ŘKC také svoje zločiny.
Nejsem přesvědčen, že je činnost misií v rozvojových zemích prospěšná, ale i kdyby byla, vyváží to mrtvé, znásilněné a mrzačené v Evropě, Africe, Kanadě a Asii?
Domnívám se že ne.
K argumentům, že někteří kněží byli stíháni nacisty nebo komunisty lze dát protiargument že jiní (na všech úrovních) s nimi spolupracovali. 1.) 2.)  To je ale věc vysolveně osobních kvalit. Podstatné je to, jak reagoval Vatikán. Zatímco spolupráce s tajnými službami pod vedením komunistů byla tajná, spolupráce s nacisty byla naprosto zjevná, Vatikán přesto takové představitele neodvolal.
Navíc byla komunistická ideologie přímou konkurencí pro ŘKC, není tedy divu (ani nijak obdivuhodné) že se proti ní vyslovoval i Vatikán. 
Z uvedeného vyvozuji že historického hlediska je Vatikán naší republice i (jakékoli) demokracii nepřátelský. Není důvod oslavovat příjezd jeho hlavního představitele jako událost ani ho sponzorovat ze státních peněz.
Není důvod dávat takovému státu právo zřizovat na našem území školy. Takové právo nedáváme jiným státům vyjma území ambasád.
Z nedávných vyjádření lze usuzovat, že se vztah Vatikánu k České republice nezměnil a že nevzal na vědomí, že podle našich zákonů má ateista stejné právo na svůj světonázor jako kdokoli jiný a že proto nesmí být urážen!
Z těchto důvodů jsem přesvědčen, že uzavírání paktu, který by dával Vatikánu právo zřizovat na našem území školy, prodávat mu území, dostávat peníze ze státního rozpočtu a provozovat nezdaněné živnosti, je rovno zločinu vlastizrady.


Poznámka: Schválně vůbec nezabíhám do toho, že Vatikán navazoval na téměř dva tisíce let příšerného chování ŘKC, díky kterému získala (a později také ztratila) v západním světě svou dominanci. Ostatně, celkem přesně to shrnul kdysi Christopher Hitchens v tomto videu:

Žádné komentáře:

Okomentovat