Počet zobrazení stránky

úterý 13. ledna 2015

Necharliové

Jak se dalo předpokládat, vyrojila se hned vzápětí po demonstracích na podporu Charlie Hebdo s nápisy "Jsem Charile" také spousta prohlášení a fejetonů v nichž se jejich pisatelé ohrazují, že nejsou Charlie.

Mají k tomu různé důvody. Někteří prostě říkají že členové redakce měli být ozbrojeni a oni že už takovou chybu neudělají. Budiž, je to jejich právo i rozhodnutí, které jim mohu jen schválit, pokud nejsou tak neopatrní, že nechají někde svou zbraň bez dozoru nebo tak blbí, že by ji dali na hraní dětem.

Proti ozbrojeným Necharliům vlastně nic nemám. Hnusí se mi ale jiná skupina těch co nejsou Charlie. Jsou to zpravidla věřící, kteří tím říkají "neschvaluji vraždění, ale schvaluji cenzuru". Do tohoto tábora nepatří jen muslimové ale i mnozí křesťané. Podle Českého rozhlasu například duchovní vůdci ruských muslimů:

...útok odsoudili, a vyzvali zároveň k zachování klidu – varovali před provokacemi i neadekvátní reakcí úřadů nebo veřejnosti. Rada muftích vydala prohlášení, ve kterém vybídla novináře a všechny, kteří mají vliv na společnost, aby si uvědomili význam vytištěného i proneseného slova a aby nezapomněli na vnitřní cenzuru a respektovali city lidí jiné kultury.  

Nezřídka označují odpůrce islámu za stejné nebezpečí, jako muslimské radikály, například předák našich muslimů  Alráví se nechalslyšet že:

„Antiislamisté si teď musí pogratulovat za to, že dostali další vítr do plachet. Podle nás jsou to ale lidé stejného smýšlení jako ti, kteří útočili v Paříži, jen svou zlovůli dávají najevo jinak. Přitom by si ale mohli navzájem podat ruce,“ 

Opravdu nevím o tom, že by antiislamisté vystříleli redakci nějakého muslimského periodika,  

Vzhledem k dřívějším vystoupením arcibiskupů a papeže se dalo předpokládat, že se i teď Svatý stolec vyjádří stejně a za viníky masakru označí karikaturisty, tak jako to udělal už  případě dánského deníku Jyllands-Posten a kariaktur zveřejněných 30. září 2005. Tehdy byl  5. února byl vypálen dánský generální konzulát v Bejrútu a do začátku března 2006 zemřelo při protestech 139 lidí, zejména v Nigérii, Libyi, Pákistánu a Afghánistánu.A tiskové středisko Svatého stolce je skutečně názorově konzistentní, mluví naprosto stejně stejně, jako  když odsuzoval nikoli fatwu vyhlášenou 14 února 1989 teokratickým diktátorem, nýbrž napsání románu Satanské verše. Viníkem tehdy pro ně nebyl ájatolláh Chomejní, ale Salman Rushdie!

Hluboká úcta k víře, posvátným textům, významným postavám a symbolům různých náboženství je zásadním předpokladem pokojného soužití mezi národy. Satirický týdeník Charlie Hebdo neospravedlnitelně a necitlivě provokuje a uráží muslimské věřící. Jde o přilévání oleje do ohně.‬‬‬

Proto mě nepřekvapuje, že se v naprosto stejném duchu nese nechárliování Michala Semína na Protiproudu:

Snad v tom, že jejich životní náplní bylo urážet, často velmi vulgárně, city druhých lidí? Kreslíři ze Charlie Hebdo se ve svých „provokacích“ přitom zdaleka neomezovali na symboly islámu, mnohem častěji a o poznání rouhavěji útočili na křesťanství. Například jejich zobrazování sexuálních scén ze života Svaté rodiny patří k tomu nejodpornějšímu, s čím se lze dnes v mediálním světě setkat. Suma sumárum: Tento krajně levicový plátek je co do své umělecké úrovně srovnatelný snad jen s performancemi dalších hrdinů dekadentního Západu Pussy Riot či Femen. (pronámka: FEMEN je velmi protináboženské a protiislámské hnutí)

Možná si to v současném vzedmutí emocí mnozí neuvědomují, ale fakt je, že „revolucionáři“, jako třeba právě karikaturisté z týdeníku Charlie Hebdo, představují pro budoucnost západních společností větší hrozbu než islám. Bez pevné kotvy v hodnotách, které náš každodenní praktický život přesahují, nemůžeme porozumět tomu, co se v Paříži stalo. Netušíme, co se děje v nekonečně strašlivějších tragédiích ne dvanácti, ale stovek tisíc lidí na Blízkém Východě a dalších místech, v nichž vraždění je každodenní realitou – a pro nás jen televizními zprávami.

Jako "lék" proti islamizaci nabízí Michal Semín "tradiční křesťanské hodnoty" aniž si v nejmenším uvědomuje, že právě cenzura z náboženských důvodů by byla obrovským vítězstvím islámu nebo chcete-li islamistů.


Kdyby si Evropa bývala uchovala svůj křesťanský charakter, na němž byla založena, dokázala by se islámu, jak nás o tom poučují dějiny, nepochybně mnohem účinněji bránit. 

 Překvapit nemůže ani velmi podobné vyjádření Tomáše Halíka v Lidových novinách:

Přes všechny sympatie k obětem a jejich blízkým bych si osobně nikdy nepřipnul odznáček Já jsem Charlie; hlásím se totiž k jiné tváři naší kultury, k té, která jistě zná laskavý osvobozující humor a ironii, polemiku vůči fanatismu a fundamentalismu, avšak odmítá vulgární projevy neúcty a nezodpovědné přilévání oleje do ohně nenávisti mezi lidmi a kulturami,


 a jako tradičně zahraje na fašistickou notu:

Když jsem viděl karikatury časopisu Charlie Hebdo, silně připomínající znevažující obrázky Židů v antisemitském tisku, vnímal jsem je nejen jako urážku posvátných symbolů tu islámu, tu křesťanství, nýbrž také jako porušení zásadní hodnoty naší kultury, kterou je úcta k druhým – hodnoty, která není nižší než svoboda tisku,

Pokračuje tedy směrem, který začal už v komentáři k vraždě Theo van Gogha, ignoruje, že Židé neměli před 2. světovou válkou na svém kontě tehdy tisíce organizovaných znásilnění, letecké a bombové útoky a samozřejmě se nezmiňuje že tehdejší pogromy a celé protižidovské tažení byly též důsledkem chování církve, k níž náleží.

Postoj křesťanů i muslimů (přinejmenším těch vysoce postavených) je poměrně jednotný v prohlášení "vraždy ne, cenzuru ano", což je i postoj evropských politických orgánů. Spor o dědictví Charlie Hebdo tedy polarizuje společnost, naprosto jasně se v něm vymezují lidé stojící za sekulárními hodnotami a lidé zastávající nějakou formu diktatury.

Být členem redakce Trnky-Brnky, začal by se ptát, jestli si pro nás přijdou dříve muslimové nebo křesťané.

neděle 11. ledna 2015

Pokus s předsudky o náboženství a ateismu

Udělal jsem si takový soukromý průzkum na stereotypy. Ve skutečnosti bylo mezi odpovídajícími 172 ateistů, 52 věřících a 45 lidí, kteří nechtějí být přiřazováni k žádné z těchto dvou skupin. Z toho vyplývá, že dotazník ani tak v některých případech nezjišťoval, jaké předsudky mají věřící vůči ateistům, ale jakou představu mají ateisté o sobě. Obrázek je to zajímavý i když vzorek nebyl nikterak reprezentativní.

Můžete se podívat jak dopadl. Uvedu tady pár poznámek k výsledkům. Nejvíce mě překvapily odpovědi na otázky:

Otázka 5 Lidé se přidávají k náboženství z důvodů:
55,76% sociálních
50,93% nedostatečné sebejistoty

Takové odpovědi jsou v naprostém rozporu s tradovanou představou, že ateisté jako hlavní důvod ke konverzi vidí strach ze smrti. Dalo by se říci, že jsou možná blíže realitě než tento oficiální mýtus. Potřeba sociálního kontaktu a opory je určitě silná motivace, která není nepochopitelná ani ateistům.
Na druhou stranu by mohli věřící oprávněně oponovat, že vlastně nejde o to, co vidí na věřících, ale o to, co jim chybí ve společnosti ateistů. Jistě zajímavý námět na zamyšlení.

Otázka 12.Do ateismu patří:
Patří tam naprostá většina uvedených možností, podstatné bylo ale to, co způsobí nejsilnější reakci se slovem "ateismus". Dá se totiž předpokládat, že s tím se budou sami ateisté nejčastěji identifikovat a také naopak že s pojmem nejčastěji vybíraným věřícími, budou nejčastěji identifikovat ateisty věřící.
Cítím určitý optimismus v tom, že za nejreprezantativnější ateisty považují respondenti skeptiky 52,04 % a za nimi Nové ateisty 44,61 %, marxisty 42,75 % a humanisty 30,11 %.

Otázka 15. Jsou ateisté průměrně inteligentnější než věřící?
Tady byli i ateisté poměrně přející k věřícím. 53,53 % respondentů napsalo že ne. Statistiky jsou ale neúprosné. Jistě existují superinteligentní věřící (jako například Freeman Dyson), ale průměrem se nábožní lidé plazí hluboko pod průměrem ateistů.Otázka 19. Adolf Hitler byl v době vypuknutí 2. sv. války:
Celých 23,79 % si myslí, že byl Adolf tehdy ateista! Vzhledem k tomu, že ateisty za války v Německu v podstatě vyhubil, je to celkem groteskní. Mein Kampf je důkazem, že věřil ve svou vyvolenost samotným Bohem i když jeho interpretace Ježíše by asi mnoho současných křesťanů překvapila.

Úryvek z projevu v Danzigu roku 1939 ukazuje, že se jeho výklad hodně blížil tomu, jak náboženství a boží požehnání vnímá dnešní nábožensko-politická sekta Mafie Kristova (též Rodina):

„Ostatně věřím v jedno: Bůh je. Tento Bůh stvořil národy. Těmto národům dal v zásadě to stejné právo. 
My Němci jsme se před 20, 22, 23 lety chovali velmi špatně. Přišla revoluce a my jsme podlehli. A potom nastal opětovný vzestup našeho národa díky obrovské práci. A po celou tuto dobu nám Prozřetelnost tuto práci stále žehnala. Čím odvážnější jsme byli, o to více pak přišlo požehnání Prozřetelnosti. 
A také v posledních šesti letech nás Prozřetelnost stále doprovázela. Neboť, věřte mi, jeden tomu říká štěstí, druhý jinak, ale bez tohoto posledního schválení nelze uskutečnit velká díla. A já jsem právě  v posledních málo měsících opět osobně ve svých nejhlubších smyslech pociťoval řízení Prozřetelnosti, která provází lidstvo a staví jej před úkoly. Těmto úkolům sloužíme. To, co chceme, není podmanění jiných národů. Je to naše svoboda, naše bezpečnost, bezpečnost našeho životního prostoru. Je to bezpečnost života národa samého. Za to bojujeme.“


Otázka 20. Stalin byl:
Podle 29 % byl křesťan. No přeberte si to sami. Měl kněžská studia, ale jestli byl opravdu křesťan, to už nezjistíme, respektive to asi nevěděl ani on sám. V každém případě byl psychopat. V mládí býval až fanaticky zbožný, později vystupoval jako ateista, ale ve vážných chvílích se údajně obracel k Bohu, po celou kariéru se obklopoval věřícími a za války se obrátil zpět k církvi. Do hlavy psychopata ale nevidíte a většina z nás ani vidět nechce. 

Otázka 21. Státní komunistická ideologie v Severní Koreji splňuje charakteristiky:
Pouze 5,58 % odpovědělo náboženství, což je ale oficiální současný stav tohoto učení. Má naprosto všechny potřebné atributy a je prohlášena za konfesi.

Otázka 28. Kriminalita je statisticky celosvětově mezi ateisty:
64,68 % si myslí že přibližně stejná a 14,5 % si dokonce myslí, že vyšší. Ve skutečnosti je přibližně 100x nižší. Nejde ale samozřejmě o jediný faktor (proto ten průměr).

Otázka 29. Země s vysokým počtem věřících křesťanů jsou z hlediska cestovatele spíše ty:
72,49 % z vás si myslí, že jde o bezpečné země. Podívejme se tedy na žebříček nejkřesťanštějších zemí:
Vatikán, Pictarin, Rumunsko, Arménie, Rovníková Guinea, Východní Timor, Americká Samoa, Zambie..
Velká část z nich moc bezpečná není. Ostatně samotný Vatikán převyšuje kriminalitou 20x okolní Itálii. O nechvalná první místa v kriminalitě spolu soupeří převážně křesťanské země - Venezuela s 96% katolíků, Jižní Sůdán 60% křesťanů a 33% animistů  a Guatemala s v podstatě 100% křesťanů (60% katolíků a 40% protestantů) Samozřejmě se ale najdou mezi velmi křesťanskými zeměmi i ty opravdu bezpečné, není jich mnoho, ale jsou. Víra a nevíra tu nejsou jedinými faktory. Můžeme se také jen dohadovat, co korelace znamená, jestli nejistota vede více lidí k náboženství, nebo náboženství k větší nejistotě, případně jestli jde o projev nějaké společné příčiny.

Otázka: 30. Země s vysokým % věřících muslimů jsou z hlediska cestovatele spíše:
88,85 % si myslí, že jsou pro cestovatele nebezpečné, ve skutečnosti jsou na tom tyto země většinou o něco lépe než křesťanské.

Otázka 31. Země s vysokým % ateistů jsou pro cestovatele převážně:
Tady musela přepadnout těch několik věřících (ne všechny z nich), kteří se průzkumu účastnili naprostá paranoia. 10,04 % považuje země jako Švédsko, Dánsko, Velkou Británii, Estonsko nebo Japonsko za nebezpečné. Vlastně už mají trochu pravdu, potom co jistá menšina věřících dokázala rapidně zvednout v některých z nich zločinnost. I tak se ale drží na velmi dobrých statistikách. takový postoj už vyžaduje poměrně velkou odolnost vůči realitě.

Viz Crime index

pátek 9. ledna 2015

Mohamedovi mrtví básníci

To se nám zase vyrojilo keců že vražda novinářů z Charlie Hebdo nemá nic společného s islámem.

Například v prohlášení Ústředí muslimských obcí se můžete dočíst:


Podobné jednání nemá nic společného s islámem a nejpříkřeji se protiví způsobům, jakým na invektivy vůči své osobě ve své době reagoval Prorok Muhammed, mír a požehnání s ním.  

Jsou to opravdu jen kecy. Prý by jejich prorok nikdy nic takového neudělal. Pffff!
Mohamed by vrah, mnohonásobný vrah, kterého dnes považují muslimové za vzor dokonalého člověka.
Pokusil jsem se spočítat lidi zabité přímo jím, nebo vrahy, které vyslal. Dostávám se k číslu 51. Můžete se je pokusit spočítat sami, ale méně jich jistě nebude. 
Kolik z nich bylo spisovatelů a básníků? Počítejte se mnou:

 1. Asma' bint Marwan - posmívala se Mohamedovi v básních
 2. Abu 'Afak  - židovský básních zavražděný pro svou poezii
 3. Al Nadr ibn al-Harith - psal o Mohamedovi kritické básně a povídky
 4. Ka'b ibn al-Ashraf  - Mohameda popudily jeho urážlivé erotické básničky o muslimských ženách
 5. Abu Rafi' ibn Abi Al-Huqaiq- zesměšnil Mohameda poezií
 6. Abdullah bin Khatal  - recitoval básně urážející Mohameda
 7. Fartana - otrokyně která recitovala básně urážející Mohameda
 8. Quraybah - další otrokyně zavražděná ze stejného důvodu
 9. Huwayrith ibn Nafidh - básník, který "potupil a zneužil" islám
 10. Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Sulama - napsal o Mohamedovi posměšnou báseň
 11. Al-Harith bin al-Talatil  - skládal na Mohameda posměšné básničky
 12. Abdullah ibn Zib'ari - další neopatrný recitátor
 13. Hubayrah  - zesměšňoval Mohameda poezií
Tohle všechno by se dalo celkem odbýt tím, že se to stalo dávno, na počátku islámu, asi jako už nikdo nikoho nepochválí za to, že by pozabíjel spoustu lidí jako Samson.

Problém je že Mohamed je pro muslimy vzorem správného člověka a pokud se při hledání ideálu pustí až k jeho kořenům, najdou právě tohle. Příběhy o zavraždění básníků jsou při tom vydávány za morální poučení - jejich zabití je správné a chvályhodné. Tedy podle islámu.

Nikoho by pak nemělo překvapit, že zatímco v Evropě jedna muslimská organizace za druhou oficiálně  odmítá teror, v některých islámských zemích zavraždění novinářů slaví v ulicích.V mnoha zemích Evropy by také oslavovali, kdyby jich tu nebylo tak málo.čtvrtek 8. ledna 2015

Pomalá válka

Asi hodně lidí je dnes pobouřeno, ale hlavně překvapeno tím, co se stalo ve středu 7. ledna 2015 v Paříži v redakci satirického listu Charlie Hebdo. Několik zjevně velmi dobře vyzbrojených atentátníků vyvraždilo v podstatě celou redakci. Pro mě samotného je to šokující, ale nikoli překvapivé.

Abych vysvětlil o co jde, potřebuji malý výlet do etologie. Tongo je vesnice ležící asi 60 kilometrů severně od Gomy v provincii Severní Kivu. Pokud se stále neorientujete, jde o oblast východního Konga. Zprávy z této vesnice z roku 2012 jsou děsivé, protože místní vesničany napadají velké skupiny šimpanzů. Zabitých už je mnoho. Šimpanzi jsou však v této oblasti chráněni.

    "Milujeme svou přírodu a zvířata, jsou naším dědictvím, ale ICCN nedělá nic, aby nám pomohl. Spíš po nás chtějí, abychom udělali nemožné - například jim ukázali, kteří šimpanzi jsou za útoky odpovědní! Ale kdyby někdo z nás hodil kamenem po šimpanzovi, tak půjde do vězení," říká jeden z vesničanů.

    Zdroj


V čem je problém? Šimpanzi vedou vyhlazovací válku. Možná jste o tom někdy slyšeli, ale pro jistotu uvádím, že se šimpanzí války projevují neuvěřitelnou neúčinností. Pokud spolu bojují dvě tlupy, v podstatě jde o napadání neopatrných šimpanzů druhé tlupy výraznou přesilou. Při takových výpadech zabijí šimpanzi jednoho, nebo maximálně dva šimpanze konkurenční tlupy.

Úplně stejně teď bojují šimpanzi z okolí Tonga proti lidem a mají opravdu velmi dobré šance uspět, protože je lidé považují za zvířata (a ta přece neválčí). Navíc to co dělají šimpanzi se už v lidských představách nespojuje s pojmem válka. Přesto to válka je, dokonce válka vyhlazovací.

Doufám, že jste mi alespoň trochu porozuměli, protože teď se ve vyprávění zase vrátím do Evropy. To, co se stalo v Paříži přece není první konflikt tohoto druhu. Samozřejmě nezapomeneme na 11. září 2001, ale od té doby se takových událostí sešla spousta. Předloni 15. dubna 2013 přece zaútočili muslimští radikálové dvěma bombami na Bostonský marathon. Stejnou motivaci měli členové znasilňujících gangů v Norsku, Švédsku, Německu i Británii. V ulicích Sydney útočil "vlk samotář" v roce 2014 inspirovaný taktéž islámem. 

Už dávno jsme ve válce. To, co nás mate je, že takhle válka podle Evropanů nevypadá, jenže to válka je a podobně jako šimpanzi jsou i muslimové chráněni systémem. Šimpanze chrání ochránci parku, islám ochránci náboženství. Stalo se to protože namísto aby bylo náboženství tolerovaným omylem, stalo se vyzdvihovanou předností a svoboda vyznání (kromě nevíry) byla vyvýšena nad ostatní lidská práva. Ten zvrácený výklad svobody vyznání nikdy neměli Evropané připustit. Domácí i evropští politici jej však prosadili i do zákonů, často proti vůli většiny občanů.

Muslimové by nikdy nemohli být pro Evropu takovým problémem, kdyby křesťanští poslanci neprosadili své náboženské výhody. Byli to křesťané, kdo potlačili sekulární hodnoty a zmrzačili lidská práva zákony proti rouhání a náboženskými výjimkami.  Byli to křesťanští církevní hodnostáři, kteří chválili islám jako cestu k Bohu. Jsou to jejich náboženské výhody, které teď muslimové zneužívají při snaze po potlačení svobody a zatím se jim to daří.

Evropa byla připravena se hájit. Byli jsme pro "pomalou válku" dobře vyzbrojeni zákony i policejními a vojenskými jednotkami, ale ve chvíli, kdy k tomu mělo dojít, nám naši věřící poslanci vzali zbraně z rukou. Buď je musíme co nejdříve získat zpět, nebo se budeme muset připravit velmi rychle na otevřenou válku.

Proto až uslyšíte, že musíme bránit KŘESŤANSKOU Evropu proti muslimům, připomeňte si, že Tomáš Halík haněl památku zavražděného režiséra Theo vanGogha a vyzdvihoval morální hodnoty jeho vraha, že papež František označil islám za náboženství míru, že pražský arcibiskup Jaroslav Dominik Duka v rozhovoru s velvyslanci zemí OIC (Organizace islámských zemí) chválil tradiční islámské rodinné hodnoty, že papežský nuncius, arcibiskup Giuseppe Leanza dopručoval šíření islámu ve školách.

Pokud se pokusíme bránit sekulární svobody, máme velmi dobrou šanci uspět, pokud budeme bránit křesťanskou Evropu, Evropa padne. Nezapomeňte na to!


Zrádci z médií

Uplynul sotva den od vyvraždění redakce Charlie Hebdo a první zrádci se ukázali na světle. Nemluvím teď o lidech, ale o celých velkých agenturách a vážených evropských titulech. Zrada elit byla dokonána. Elity vždycky nakonec zradí, tentokrát s nimi ale definitivně končí éra velkých tiskových médií a oficiálních mediálních agentur. Jediné čím mohly konkurovat alternativním médiím byla spolehlivost.

Dnes ztratili jejich pracovníci právo nazývat se novináři, když se rozhodli dát přednost nekonfliktnosti před pravdou, když se rozhodli cenzurovat karikatury vydané Charlie Hebdo a vynechat nebo rozostřit všechny fotografie, na nichž jsou karikatury Mohameda. Prý nechtěli nikoho urazit. Cítím se uražen tou nekolegialitou, tou úlisností, tím srabáctvím ale hlavně tím pohrdáním svobodou slova.

Na seznam klubů zbabělců se dnes zařadili:

Reuters,
The Telegraph
CNN
The Wall Street Journal
The New York Times
Associated Press
Fox News

O islámu s Českým rozhlasem

Ač nejsem odborník na islám, nemohl jsem přehlédnout skvělý test na webových stránkách ČRo. Jmenuje se: OTESTUJTE SE: Jak dobře znáte muslimy a islám?

Můžete si ho vyzkoušet, ale výsledky budou asi docela prapodivné, proč? Protože neúplná pravda je úplná lež.

1.) Víte, co znamená slovo islám?

Správná odpověď podle Rozhlasu:  Odevzdání se Bohu
Ve skutečnosti znamená  islám "podřízení" ve smyslu podřízení se Aláhově vůli. Znamená to vzdát se vlastního rozhodování, přezkoumávání, pochybování. V principu to znamená vzdát se rozumu. Za takovou vůli může být vydáváno cokoli co se dá okecat podle citátů z Koránu, Sunny a Šariji. Většina toho není vůbec pěkná.

2.) Která z následujících osobností nepatří mezi proroky islámu?
Správná odpověď: Alí - no dobře

3.) Co nepatří k pěti pilířům islámu (sloupům víry), které tvoří základ náboženské praxe každého muslima?

Správná odpověď podle ČRo: Bránit víru před nevěřícími
Takto explicitně ano, nicméně součástí jednoho z pilířů víry "almužny" - zakát - je finanční podpora násilného džihádu, což se děje i u nás. Peníze z českých islámských modliteben (ale i prodeje všeho halal) tečou na východ mimo jiné také jako sponzoring islámských vrahů, tedy "bojovníků víry".

4.) Odkud pochází zvyk zahalování muslimských žen?

Správná odpověď podle ČRo: Zahalování bylo rozšířeným zvykem ve Středomoří. Zahalené ženy chtěly svým oděním demonstrovat svůj vyšší sociální status.

Ve skutečnosti je ale nošení až absurdních oděvů jakými je třeba burka nebo obličejové masky používané v Íránů zdůvodňováno Koránem:

"A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak (před hleděním na zakázané věci) a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné (jako dlaně, nebo oko nebo obě oči z důvodu nezbytnosti, nebo vnější oděv jako závoj, rukavice, plášť atd.). A nechť spustí závoje své džujubihina (těla, tváře, hrdla, ňadra) svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení! (24:31)

Kromě toho je dalším zdůvodněním nošení těchto oděvů islámské právo šaríja, které přičítá za znásilnění vinu ženě protože "má zbraň". Nedostatečně zahalená žena může být tedy považována za "lehkou" a bez dalšího znásilněna (viz případy z Evropy).

5.) Kolik procent celosvětové muslimské populace představují Arabové?

Odpověď podle ČRo: Asi 20%

To odpovídá, ale zároveň bychom si asi měli připomenout, že přibližně podpobný počet stoupenců mají všechny indické kulty buddhismus, džinismus, hinduismus, sikhismus. Přitom konflikty vyvolávané těmito skupinami jsou úplně zastíněny jediným islámským hnutím - salafíjou.


6.) Kde žije nejvíce muslimů?
Kde žije nejvíce muslimů?
ČRo - v Indonésii (asi 200 milionů)

To je pravda, nicméně to neznamená, že by měli na vytváření obrazu islámu největší zásluhu. Pákistán má 158 milionů muslimů a navrch atomovku, Saúdská Arábie sice jen 26,6 milionu obyvatel ale k tomu ropná pole a čtvrté největší zásoby zemního plynu na světě, Katar jen 1,6 milionu, ale 5% celosvětových zásob ropy. Tyto země mají lví podíl na současné islámské misijní snaze. Máme tedy Evropu zaplavenou převážně nejradikálnější islámskou školou - salafíja - z níž pochází velké množství hostujících imámů.

7.) Co z následujícího nenajdete v šaríe, systému islámského náboženského práva?

Odpověď ČRo: Povinnost muslima usilovat o vítězství islámu ve svém srdci i ve světě

Tohle je ovšem už otevřená lež, protože v systému práva šaría (ostatně šaríja není přímo zapsaná, je to výklad) jsou obsaženy postupy jak toho dosáhnout. Obsahuje tyto neměnné principy:

Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.
Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům.
Všichni nemuslimové musí přijmout status podřadných občanů.
Muslimka se nesmí vdát za nemuslimského muže.
Muslim se může oženit s nemuslimkou, ale jejich děti jsou automaticky muslimové.
Muž se může rozvést jednoduchým oznámením ženě, že se s ní rozvádí.
Žena se může rozvést podáním žádosti k soudu, kde musí obhájit důvody k rozvodu.
Svědectví muslimské ženy má u soudu poloviční hodnotu muslimského muže.
Svědectví nemuslima může být zamítnuto jako neplatné.
Muslim (muž či žena) nesmí opustit islámskou víru.
Nemuslim nesmí veřejně kritizovat žádný aspekt islámu.
Muslim nesmí urážet svatou knihu a proroka, neboť tím se stává odpadlíkem.
Odpadlictví od islámu se trestá smrtí. 


8.) Americká FBI zmapovala strukturu teroristických útoků ve Spojených státech v letech 1980 až 2005. Tipnete si, kolik procent z nich měli na svědomí islámští teroristé?

Odpověď ČRo: 6 procent

Je ale třeba dodat, že tehdy postupně narostl počet muslimů v USA na 0,6 % populace. Kriminalita tohoto druhu je tedy u amerických muslimů průměrně desetkrát vyšší, než průměrných obyvatel USA.
9.) V Česku v současnosti žije několik tisíc muslimů, většinou přistěhovalců a z menší části i konvertitů. Víte, jak konverze k islámu vypadá?

Odpověď: Stačí nahlas a vědomě pronést vyznání víry, tedy svou oddanost Alláhovi – takzvanou šahádu.

10.) Kolik stojí v Česku mešit?

Odpověď ČRo: 2

Realita je 9. mešit a  nejméně 14 modliteben.

Že by se náš odsekularizovaný Rozhlas začal nějak celý naklánět k Mekce?