Počet zobrazení stránky

neděle 22. února 2015

Jak Strana zelených zlikvidovala zelené myšlení v České republice

Tohle je opravdu tragédie, už proto, že něco jako ekologické myšlení by tahle republika potřebovala jako sůl. Na Straně zelených už toho bylo delší čas zeleného velmi málo, teď se ale zdá že si definitivně spletla symboliku a namísto pod zelenou vlajkou ekologie následuje průvod pod zelenou vlajkou islámu.

Na stránkách Strany zelených si nyní můžete  přečíst toto (odkaz):

Podle SZ je dále třeba plně uznávat islám s požadavkem na vytvoření reprezentativní a zodpovědné organizační struktury, podporovat zavedení moderního vzdělání na českých vysokých školách pro budoucí duchovní a podporovat společenskou soudružnost např. vytvářením příležitostí k osobnímu setkávání s podporou nevládních organizací zabývajících se společenskou inkluzí.


Pod prohlášením je podepsán Jenda Žáček tiskový mluvčí Strany zelených.

Zdá se, že se Strana zelených opravdu rozhodla vybudovat tady svůj chalífát stůj co stůj. Dost se mě to dotýká, protože jsem ještě nedávno byl nejen voličem SZ ale i přímo jejím členem. V podstatě jsem stranu opustil proto, že mi připadala příliš stranická a příliš málo zelená. Tehdy ještě s islámem tak divoce neobcovala.

Nejprve bych měl vysvětlit, co to vlastně je to "zelené myšlení" v principu jde o přístup, který je určený dvěma chrakteristickými atributy:

1.) Cíl je určen vlastně optimalizací vztahů mezi lidmi a dalšími živočichy, lidmi a prostředím, zvířaty, rostlinami a prostředím. Ekologie je věda o vztazích v prostředí.

2.) Postupem u něhož není podstatný názor ale relevance. Fakta mají přednost před hlasováním a postupy založenými na názorech. "Zelený" přístup by měl být vědecky skeptický. Nejde o jednoduché lineární myšlení. Při rozhodování by mělo být zohledňováno maximum možných důsledků (žádoucích i nežádoucích) každého rozhodnutí.

Z těchto principů vyplývá neexistence univerzálních řešení. Vzhledem k tomu, že se vždy má hledat řešení s ohledem na podmínky v podstatě nelze jednotlivá řešení pouze přenášet z jednoho místa na druhé. Vždy musí být vypracována pro danou oblast a situaci.

To jsou důvody, proč se v některých aspektech jeví zelené myšlení jako pravicové a v některých jako výrazně levicové. Na úrovni velkých celků, jako je například EU by měli zelení působit velmi individualisticky, zatímco v lokálních podmínkách téměř socialisticky. Řešení by mělo být hledáno přes vztahy - konsensuálně, což zase působí liberálně. Takové však zelené strany nejsou.

Problém je, že "zelené myšlení" není tak přirozené, jako zjednodušování  a tak samozřejmě vznikla zcela paralelně i další alternativa která je spíše jakýmsi zeleným mysticismem typu "vrátíme se do lesa a budeme žrát brouky".  Pro novináře rozlišující  politické strany řazené podle primitivního pravo-levého klíče bylo zase vždy také chování zelených problematicky odhadnutelné a proto se snažili je nějakým způsobem nacpat do svého schématu, kde jim zelení vycházeli většinou mírně nalevo od středu. "Zelený mysticismus" napomohl tomu že je začali klást ještě více do leva.

Zelené strany podlehly poměrně brzy jak stereotypům veřejného mínění, tak problematickému faktu, že "zelené myšlení" je nutné lidi pracně učit, zatímco vystupovat prostě jako standardní levice s tím, že lidem občas řeknete, že tříděním odpadu zachraňují planetu, vypadá děsně cool a hlavně je to mnohem snazší.

Česká Strana zelených měla jistě alespoň určitý čas upřímný záměr být opravdu zelenou stranou, přesto její příběh připomíná frašku. Mnohé dílčí aspekty, jako třeba důraz na informovanost a vzdělání, nebo dodržování emisních a hlukových limitů byly nesmírně sympatické, jindy se ale neodvážila včas otevřeně postavit tunelářství provozovanému pod značkou "eko" (zvláště "solárkám"), což by jí v tu chvíli přineslo cenné body.

Nicméně přinejmenším určitý čas působila SZ jako alternativní strana pro inteligentní lidi. Nikdo z této strany (alespoň o tom nevím) však "zelenému myšlení" nevyučoval, natož aby takové myšlení propagovala sama strana nějak organizovaně.

V důsledku se stalo to, co se stát muselo. Strana začala podlézat intelektuálům, což se dá snadno doložit podle toho, kde má největší podporu. V současnosti v podstatě nemá podstatný vliv tam, kde by mohla nejvíce zapůsobit na vztahy mezi lidmi a prostředím. Zelení se stali stranou městských kaváren se vším dobrým i špatným, co k tomu patří, včetně tématu islámu.

Požadavek na vybudování muslimské reprezentace je naprosto mimo "zelené myšlení" protože náboženství je mimo hranice racionality, ale zato je naprosto v souladu s dnešními antikulturními názory intelektuálů. O tom, jak moc posuzovali zelení vliv islámu na vztah k prostředí a společnosti netřeba dlouho mudrovat. Horší je ale to, že tak už asi definitivně spojili v myslích lidí barvu listů a trávy s barvou džihádu.

Ekologické myšlení je v téhle zemi likvidováno systematicky odpůrci i nechtěně samotnými stoupenci  už několik desetiletí. Nejprve se podařilo vybudovat obraz "ekologa" jako někoho, kdo v jednom kusem něco zakazuje, pak se zdálo, že všichni ekologičtí aktivisté touží po návratu do paleolitu a v neposlední řadě se předpony "eko" chopila komerce, která zavětřila šanci vychrlit obrovské množství předražených výrobků opatřených zelenou samolepkou. Teď nám hrozí, že se přinejmenším dalších několik dalších desítek let budeme potýkat s rovnicí pro-ekologické = pro-muslimské.

Nevím, jestli jsou takovou dehonestační kampaň zájmové ekologické organizace vůbec schopné přežít. Doufám, ale mám vám to za zlé zelení.

pátek 20. února 2015

Odpovědi pro lidi, co mi píší o islámu

Kdysi jsem něco takového napsal pro křesťany, aby mi stále dokola necpali stejná pitomá tvrzení. Teď píši obhájcům a stoupencům islámu něco podobného. Protože věřící zpravidla nemají mnoho fantazie, velmi pravděpodobně odpověď na svoji otázku tady někde najdete. 

Jsem ateista, víte co slibuje islám ateistům?Islám není  rasa.

Muslimové nejsou Židé. Židé dnes prchají z Evropy ve strachu před muslimy.

Muslimové nejsou Romové, ale někteří Romové jsou muslimové.

Náckové mají k islámu myšlením blíže, než jacíkoli jiní Evropané a muslimové mají zase myšlením velmi blízko k nacistům.Souhlasím že nenávist je špatná, proč ale pak stojíte na straně kultu, který má nenávist za součást své spirituality?I půldruhé miliardy lidí může udělat stejnou blbost.

Svoboda vyznání není nadřazena ostatním lidským právům. Rozhodně ne právu na život nebo právu na svobodu projevu.Každá myšlenka, kterou nelze obhájit, není třeba brát vážně.

Má svoboda nevěřit je stejná svoboda, jako vaše svoboda věřit. Je stejně zakotvena v našich zákonech a má stejnou právní ochranu.

Ano, vím, že všichni muslimové nejsou teroristi. Je jich jeden a půl miliardy, to by na téhle planetě už nežil nikdo. Víte ale že 82% teroristických činů je spácháno v pěti islámských zemích? V Iráku, Afghánistánu, Pákistánu, Nigérii a Sýrii? Chcete vědět kým? Stáhněte si Global Terrorism Index Report 2014


Ano, vím že víc lidí než teroristé zabijí auta. Mám to snad chápat jako omluvu? Podstatou terorismu je šíření strachu ne samotné zabíjení. Jedno zlo nelze omlouvat jiným zlem.

Nebojím se že se vedle mě Sáňka vyhodí do povětří i když je to pořádný cvok.

Jednání IS je zdůvodnitelné islámem.

USA radikální islám nevynalezly, ale pouze nalezly a zneužily ve válce proti Východnímu bloku. 

Jednání střelců v redakci Charlie Hebdo bylo v souladu s Mohamedovým příkladem - dal zavraždit 13 básníků, kteří se mu posmívali.

Craig Stephen Hicks není ateistický terorista, ale člověk se slabými nervy a bohužel také s přílišným množstvím zbraní. Neaktivizoval žádné teroristické hnutí Nových ateistů, ale reagoval neadekvátně v sousedském sporu. Nechcete mi doufám tvrdit, že k tomu došel racionální úvahou.

Ano i tak je to tragédie, ale oslavujete oběti vraždy jako své tři "mučedníky víry" zavražděné ateismem a to nejsou. Ostatně zatímco tady se bavíme o vraždě, ve třinácti islámských státech je samotný ateismus trestán smrtí. Zde šlo o čin v rozporu se sekulárním právem, tam provozují náboženské vraždy v souladu s náboženskými zákony. Ročenka Mezinárodní humanistické a etické unie

To co mi vadí na českých muslimech je běžný islám, protože ten je v rozporu s lidskými právy.

"Feministky" propagující islám nemají právo se nazývat feministkami. Islám totiž propaguje přesně ten typ myšlení, proti kterému vystupovaly sufražetky. Zrazují všechny skutečné feministky Severní Afriky a Předního Východu a nakonec vlastně i feministky Evropy a Ameriky.

Nejste multikulturalisté ale antikulturalisté, protože kde převládne islám, tam ostatní kultury zanikají. 

Romové propagující islám jsou podle mě šílení nebo podvedení. Myslím, že častěji to druhé. Islám opravdu nestojí na rovnosti ras.

Pokud v televizi řekne muslim, který má českou národnost, že chce zavést šaríiu alespoň pro muslimy, protože jich je zatím málo, nemá se na něj redaktor koukat chápavě. Právě tím totiž řekl, že chce svrhnout demokracii a zavést totalitu.

Ano součástí svobody vyznání je to, že člověk může věřit čemu chce, ale součástí svobody vyznání je také také svoboda přestat věřit tomu, čemu už věřit nemůže. Splňuje to islám?

Nepožaduje náhodou pro odpadlíky tresty a někde i trest smrti?

Víte že islám učí, že se všichni lidé rodí jako muslimové?

Válka se lží, nenávistí a hloupostí se má vést v hlavě a tam má také zůstat. 

Opravdu mám i věřící, ano i muslimské přátele, o víře se spolu prostě nebavíme. Ano, bojím se toho, že by se museli rozhodovat mezi svým náboženstvím a mými právy, totéž platí pro mé přátele katolíky. Vím že by dali přednost víře. Vlastně už to dělají (ti katolíci), právě pro ně jsem napsal připodobnění o Adolfovi a Albertovi.

Ne, neřeknu vám, jak se jmenují.

Jak je to možné? Dokud je příměří, je možné mnoho věcí. Lidé obecně věří spoustě kravin. Většina z nich je ale nenutí do války. Současný náboženský nátlak na veřejnost, politiku i média nás k němu žene.

Vnímám je podobně jako feťáky nebo alkoholiky, to že jsou oběťmi neznamená, že nejsou nebezpeční. Zvláště když jsou sjetí.

Nikdy jste prostě neměli někoho rádi i přes jeho chyby?

I v jádru dobrý člověk může věřit životu nebezpečné hovadině. To ale nedělá islám lepším.

Právo věřit patří do soukromí, v médiích, školách, vědě, politice a právu nemá co dělat, tam má vládnout rozum.


neděle 8. února 2015

Adolf a Albert

Povím vám něco jako bajku. Žili byli jednou dva sousedi. Zdravili se navzájem přes ploty svých zahrádek, zvali se na kafe a vůbec se k sobě chovali velmi slušně a uctivě.
Taky chodili k volbám a protože byly volby tajné, nikdo nevěděl, kdo koho volil.
Jenže Adolf a Albert byli kamarádi a tak si to nakonec stejně řekli.
Jednou se Albert na Adolfa strašně rozzlobil, protože mu Adolf řekl, že volil stranu VALB.
Ta strana měla nesmírně pěkný program s výjimkou jediného bodu, který byl až úplně na konci seznamu -  slibovala smrt všem Albertům.
Adolfa děsně urazilo, že na něj jeho letitý kamarád křičí kvůli nějaké partaji, zabouchnul za sebou dveře a čekal, až se Albert přijde omluvit.
Albert už ale nikdy nepřišel. Strana VALB totiž volby vyhrála a tak Albert nečekal až splní všechny body svého volebního programu a následující noc se vytratil.
Adolf si pak asi tisíckrát zdůvodňoval, že ten spor o správnost svého rozhodnutí vlastně vyhrál, protože to byl přece Albert a ne on, kdo se choval hrubě a nakonec se vytratil jako zloděj. Přesto mu bylo divně a nepřešlo to už nikdy.

Co myslíte, byl Adolf slušný člověk?

Teď se zamyslete nad jinou věcí. Spousta z vás se hlásí k římskokatolické církvi. Je to ta samá církev, která vede na Slovensku masivní kampaň proti právům homosexuálů, v Africe bojuje proti používání kondomů, v Jižní Americe bere ženám právo zacházet se svým tělem. Možná budete nějakou její pobočku v podobě křesťansko-demokratické strany volit ve volbách.

Vím, nebo alespoň věřím, že jste jinak slušní lidé - nekradete, nelžete, nepodvádíte, neopíjíte se, nikomu sami přímo neubližujete - ale přesto, můžete o sobě tvrdit že jste slušní lidé?

neděle 1. února 2015

Celý svět potřebuje coming out

Dovolte abych vám představil jednu z největších a možná vůbec největší konfesi na světě - pokrytectví. Kolik lidí přesně tento kult praktikuje statistiky neuvádějí. Bolestivé je, že jej mnozí nezastávají dobrovolně. Něco jiného si myslet a  něco jiného dělat a říkat je běžným projevem nejméně čtvrtiny lidstva, ale možná že je jich ještě mnohem více.

Typickým příkladem je Polsko, kde je pravděpodobně kolem poloviny obyvatel vůbec nevěří tomu, co káže dominantní katolická církev. Přesto se v k tomuto vyznání oficiálně hlásí prý až 89% Poláků. Být totiž v Polsku ateistou znamená být občanem druhé kategorie, nebo přinejmenším anarchistou. Je tam natolik zažitá představa, že náboženství dává člověku morálku, že se v podstatě není možné ucházet o veřejnou funkci nebo jen lepší zaměstnání bez katolického vyznání.

I když neexistují  oficiální tresty za apostazi, dokáže ji polská společnost trestat velmi tvrdě. Není moc čemu se divit, když i nedávný prezident veřejně prohlašoval že křesťanský hodnotový systém je jediný akceptovatelný.

Když polští ateisté pořádali v roce 2012 svou kampaň „Nezabíjím, nekradu, nevěřím …“ bylo toto heslo považováno za agresivní a urážlivé. Společenský a politický tlak nakonec nakonec přiměl agenturu, která kampani nabídla zdarma své inzertní plochy, aby z projektu vycouvala.V takovém prostředí si samozřejmě mnoho lidí nechá svou nevíru k oficiální doktríně raději pro sebe.

V USA je situace podobná. Většinu Američanů ani nijak nezarazilo, když George Bush roku 1989 prohlásil že ateisty nepovažuje za vlastence. V rozhovoru tehdy doslova řekl: "No, já nemyslím, že by ateisté měli být považováni za občany, ani by neměli být považováni za vlastence. To je jeden národ pod Bohem."

USA totiž vůbec nejsou svobodě myšlení tak nakloněné, jak se traduje, vlastně proti ní dlouhodobě bojují. Zákony diskriminující ateisty mají v rozporu s Ústavou Spojených států: Arkansas, Maryland,Mississippi, Severní Karolína, Jižní Karolína, Tennessee a Texas.  V nich nesmí ateista zastávat žádný státní úřad.

Není to tak dávno, kdy jsme se stejným vnuceným pokrytectvím předstírali, že věříme v celosvětové vítězství ideálů marxismu-leninismu přestože i nejzarytější komunisté museli po roce 1968 vědět, že se reálný socialismus už k novým zářným zítřkům nedohrabe.

Dnešní situace v naší republice je taktéž pěkně bizarní. Přestože je zde ateistů mnohem více než věřících, jsou v médiích ostrakizováni ateisté úplně stejným způsobem jako v Polsku a zákony jsou nastaveny tak, aby náboženským spolkům nadržovaly. Naše země má vzhledem k těmto poměrům pěkně mizerné hodnocení v Ročence Mezinárodní humanistické a etické unie, která naprosto přiměřeně označuje stav v ČR jako systémovou diskriminaci svobodného myšlení.

O něčem vypovídá i 45,2 % dotazníků ve sčítání z roku 2011, u nichž zůstalo prázdné políčko v kolonce "vyznání".

Výzkumy v "tradičně muslimských zemích" ukazují, že pravděpodobně až několik desítek procent obyvatel nevěří "pravdám" islámu. Přesto chodí do mešit, předstírají modlení a vůbec se celkově chovají tak aby pokud možno nevyčnívali z řady. jejich důvody bývají hodně pádné, asi jako biče a kameny, jimiž tamnější justice hrozí odpadlíkům od islámu.

Něco podobného je vidět v mnoha zemích světa - ve Španelsku, Itálii, Francii, ve skandinávských zemích,  v zemích Severní Afriky. Když mluvíme o lidech, kteří musejí předstírat že věří něčemu, čemu věřit nemohou, znamená že mluvíme nikoli o milionech, ale o miliardách. Tohle je naprosto reálná ale stále ještě neviditelná nesvoboda.

Současný stav je kvazistabilní, udržovaný jen zvyky, předsudky a strachem. Stačí mírný vnější tlak, ani ne příliš silný, ale zato globální, a celá dominance náboženství se rozsype. Celý svět potřebuje coming out.

Elity vás zradí

Tohle vám chci v krátkosti říct: Elity nakonec zradí nebo zklamou, nejčastěji obojí. Spousta lidí si toho všímá teď, kdy musí být v análním otvoru nového saúdského šejka přecpáno evropskými i americkými politiky.

Překvapuje vás to? Nemělo by. Naši politici se už dlouho bratříčkují s diktátory a zvesela mávají rukou nad bičováním sekularistů, stínáním odpadlíků od islámu a kamenováním žen, které se provinily tím že byly znásilněny. Stejně tak dojíždějí do Číny, aby se podívali, jak stabilizovat společnost a potlapkávat se do Ruska, přičemž si nezapomenou odplivnout na kritiky Putinova režimu. Samozřejmě že nás zrazují.

Spousta lidí je z toho znechucená, ale proto vám říkám, že elita, KAŽDÁ elita nakonec zklame nebo zradí, nejčastěji obojí. Jde o to, že to není její chyba. Součást role každého vůdce je, že bude svržen. Pokud je vše v pořádku, stane se to za jeho života. Pokud to není v pořádku, jsou jeho sochy povaleny až po smrti a lidé chodí plivat a močit na jeho hrob. Stejně tak určuje role každé elitě také její pád.

Můžete mi teď oponovat, ale zkuste se podívat na elitu jako na skupinu sestavenou k nějakému konkrétnímu úkolu. (Upozorňuji že věčná vláda není úkol, ale megalomaství.) Elity se vytvářejí na základě situace, kterou společnost potřebuje řešit. Jsou, stejně jako jiné týmy, buď úspěšné nebo neúspěšné.

Každý chápe, že neúspěšný tým je třeba přestavět nebo vyměnit, ale málokdo chápe, že totéž a tím víc platí pro úspěšný tým. Proč? Protože situace pro jejíž řešení byl sestaven už pominula. Není nic horšího, než když se takový spolek snaží pak udržet na vrcholu moci zuby nehty, pak totiž přesně přicházejí na řadu ony lekce oplácávání diktátorů a rektálního alpinismu.

Myslím, že je nejvyšší čas si uvědomit, že se současná evropská (i naše) elita již přežila a že je potřeba ji urychleně vyměnit.
Poznámka: Naše "elita" byla sestavena vlastně k transformaci socialistického zřizení na demokratické, které nejprve úspěšně vytvořila a pak stejně úspěšně obludně poškodila. Opravdu si myslím, že jí po těch 25 letech už vypršela záruka.