Počet zobrazení stránky

neděle 15. března 2015

Zlatý řez a pomatení ex-ateisté
Na toto půvabné video jsem narazil při prohlížení facebookového účtu "Bývalí ateisté".
Opravdu nevím, jestli někdo z těch lidí, kteří se na této stránce sdružují byl někdy skutečně ateistou, vlastně vím že všichni byli původně ateisty - když se narodíme, jsme totiž ateisty naprosto přirozeně, teprve indoktrinace nějakým náboženstvím udělá z některých z nás věřící.

To je myslím, také důvod, proč jsou mezi ateisty častěji inteligentnější lidé - ty kterým stačí jednoduchá pseudovysvětlení si prostě rozeberou církve.

Existují ale i argumenty, které se zvláště neškoleným lidem vyvracejí těžko. Jedním z nich je všudypřítomnost čísla fí - což je iracionální číslo vyjadřující poměr menší a větší části ve zlatém řezu. Je to zhruba

1,6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
  2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
  8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
  7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
  0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
  1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
  8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
  2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
  3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
  1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
  1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
  7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
  8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
  8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
  7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
  1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
  3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
  9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
  7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
  9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
  1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089

Uvedený filmeček (respektive jeho komentátor) opakuje téměř v transu stále dokola fakt, že se s číslem fí setkáváme všude, až nakonec sděluje za sílícího kvílení andělů, že to není vědecky odůvodnitelné, věda je propaganda a všechno stvořil....no hádejte kdo.

 Mimochodem, toto iracionální číslo nebylo poprvé objeveno Leonardem Pissánským zvaným Fibonacci. Těžko říci, kdo na něj poprvé přišel, ale rozhodně to bylo již ve starověku. Je to ostatně důvod, proč byl například pentagram oblíbeným symbolem mezi pythagorejci.

Použít pětiúhelníku je totiž způsobem, jak číslo fí vyjádřit graficky a to hned několikrát.
Co je to ale vlastně číslo fí? Je to podobné iracionální číslo jako pí, jenže zatímco pí udává poměr průměru kruhu k jeho obvodu, fí udává rozdělení úsečky na dva díly tak, aby poměr menší části k větší byl stejný jako poměr větší části k celku.

Když si to převedeme z matematičtiny do češtiny, znamená to, že na jakémkoli plynule rostoucím objektu najdeme nějaké matematické vyjádření v němž bude zahrnuto číslo fí.

Je při tom úplně jedno, jestli takovým příkladem bude květenství slunečnice, hlemýždí ulita nebo populace králíků. Rovnici zahrnující fí ale můžete najít i na šroubovicích, spirálách. Proto se s číslem fí můžeme setkat i u věcí, které živé nejsou, ale mají podobné uspořádání - například ve tvarech spirálních galaxií.

Podivovat se nad tím, že se v takových útvarech dá najít číslo fí je úplně stejné, jako podivovat se nad tím, že všechny kružnice obsahují číslo pí, nebo že všechny trojúhelníky narýsované na ploše mají součet vrcholových úhlů 180°.

To co nás mate je, že je těch tvarů tolik. Je to ale spíše nedostatek naší běžné představivosti. Číslo pí máme nějak trvale spojené s kruhem, ale právě tak se skrývá v elipsách, parabolách a hyperbolách nebo vlnění.

Pokud byste nad číslem pí chtěli žasnout stejně jako nad číslem fí, mohli byste jej také vidět všude - od plodnic hub, přes tvar Slunce a planet, po vlnky na vodní hladině a elektromagnetické vlny přicházející k nám od vzdálených pulsarů.  Vše co má alespoň částečně tvar kruhu a vše co rotuje nebo obíhá v sobě nějakým způsobem skrývá číslo pí. Jak říkám, jde jen o nedostatek naší fantazie.

Nacházení čísla fí v přírodě má ale ještě o něco větší trhlinu. Pokud byste totiž opravdu měřili všechny ulity, květy a spirální galaxie dosti přesně, zjistili byste, že se zlatého poměru drží jako celek, ale v detailech mají výrazné nepřesnosti.

Číslo fí se totiž v přírodě stejně jako číslo pí v podstatě nikdy nevyskytuje ve své čisté formě, zato je naše okolí zahlceno objekty, které se mu nějak blíží. Žádná vajíčka, melouny, bubliny nebo planety nejsou dokonale kulaté, ale jsou dostatečně kulaté. Podobně ani žádná ulita nedosahuje přesně tvaru logaritmické spirály, jež tak krásně vyjadřuje číslo fí, protože její přírůstky jsou nerovnoměrné vlivem rozdílných ročních průměrných teplot a ročních dob,ale může mu být velmi blízko.

Je to tím, že takové objekty vznikají v přírodě optimalizací a my v nich nacházíme očekávaná čísla až díky průměrování. Pokud se bude například nějaký kámen po velmi dlouhý čas kutálet všemi myslitenými směry, bude mít nakonec tvar přibližně kulový. Podobně pokud se bude protoplanetární materiál usazovat kolem nějakého gravitačního centra a síla, která jej formuje bude působit přilbližně kolmo ke středu tělesa, bude výsledkem opět přibližně koule.

Podobně je to pokud něco roste, což se živým organismům stává (ale nejen jim), pravděpodobně se někde v tvaru nebo vývoji bude uplatňovat Fibonacciova posloupnost a tedy i Zlatý řez a s ním číslo fí. 

Žádné komentáře:

Okomentovat