Počet zobrazení stránky

čtvrtek 8. ledna 2015

O islámu s Českým rozhlasem

Ač nejsem odborník na islám, nemohl jsem přehlédnout skvělý test na webových stránkách ČRo. Jmenuje se: OTESTUJTE SE: Jak dobře znáte muslimy a islám?

Můžete si ho vyzkoušet, ale výsledky budou asi docela prapodivné, proč? Protože neúplná pravda je úplná lež.

1.) Víte, co znamená slovo islám?

Správná odpověď podle Rozhlasu:  Odevzdání se Bohu
Ve skutečnosti znamená  islám "podřízení" ve smyslu podřízení se Aláhově vůli. Znamená to vzdát se vlastního rozhodování, přezkoumávání, pochybování. V principu to znamená vzdát se rozumu. Za takovou vůli může být vydáváno cokoli co se dá okecat podle citátů z Koránu, Sunny a Šariji. Většina toho není vůbec pěkná.

2.) Která z následujících osobností nepatří mezi proroky islámu?
Správná odpověď: Alí - no dobře

3.) Co nepatří k pěti pilířům islámu (sloupům víry), které tvoří základ náboženské praxe každého muslima?

Správná odpověď podle ČRo: Bránit víru před nevěřícími
Takto explicitně ano, nicméně součástí jednoho z pilířů víry "almužny" - zakát - je finanční podpora násilného džihádu, což se děje i u nás. Peníze z českých islámských modliteben (ale i prodeje všeho halal) tečou na východ mimo jiné také jako sponzoring islámských vrahů, tedy "bojovníků víry".

4.) Odkud pochází zvyk zahalování muslimských žen?

Správná odpověď podle ČRo: Zahalování bylo rozšířeným zvykem ve Středomoří. Zahalené ženy chtěly svým oděním demonstrovat svůj vyšší sociální status.

Ve skutečnosti je ale nošení až absurdních oděvů jakými je třeba burka nebo obličejové masky používané v Íránů zdůvodňováno Koránem:

"A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak (před hleděním na zakázané věci) a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné (jako dlaně, nebo oko nebo obě oči z důvodu nezbytnosti, nebo vnější oděv jako závoj, rukavice, plášť atd.). A nechť spustí závoje své džujubihina (těla, tváře, hrdla, ňadra) svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení! (24:31)

Kromě toho je dalším zdůvodněním nošení těchto oděvů islámské právo šaríja, které přičítá za znásilnění vinu ženě protože "má zbraň". Nedostatečně zahalená žena může být tedy považována za "lehkou" a bez dalšího znásilněna (viz případy z Evropy).

5.) Kolik procent celosvětové muslimské populace představují Arabové?

Odpověď podle ČRo: Asi 20%

To odpovídá, ale zároveň bychom si asi měli připomenout, že přibližně podpobný počet stoupenců mají všechny indické kulty buddhismus, džinismus, hinduismus, sikhismus. Přitom konflikty vyvolávané těmito skupinami jsou úplně zastíněny jediným islámským hnutím - salafíjou.


6.) Kde žije nejvíce muslimů?
Kde žije nejvíce muslimů?
ČRo - v Indonésii (asi 200 milionů)

To je pravda, nicméně to neznamená, že by měli na vytváření obrazu islámu největší zásluhu. Pákistán má 158 milionů muslimů a navrch atomovku, Saúdská Arábie sice jen 26,6 milionu obyvatel ale k tomu ropná pole a čtvrté největší zásoby zemního plynu na světě, Katar jen 1,6 milionu, ale 5% celosvětových zásob ropy. Tyto země mají lví podíl na současné islámské misijní snaze. Máme tedy Evropu zaplavenou převážně nejradikálnější islámskou školou - salafíja - z níž pochází velké množství hostujících imámů.

7.) Co z následujícího nenajdete v šaríe, systému islámského náboženského práva?

Odpověď ČRo: Povinnost muslima usilovat o vítězství islámu ve svém srdci i ve světě

Tohle je ovšem už otevřená lež, protože v systému práva šaría (ostatně šaríja není přímo zapsaná, je to výklad) jsou obsaženy postupy jak toho dosáhnout. Obsahuje tyto neměnné principy:

Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.
Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům.
Všichni nemuslimové musí přijmout status podřadných občanů.
Muslimka se nesmí vdát za nemuslimského muže.
Muslim se může oženit s nemuslimkou, ale jejich děti jsou automaticky muslimové.
Muž se může rozvést jednoduchým oznámením ženě, že se s ní rozvádí.
Žena se může rozvést podáním žádosti k soudu, kde musí obhájit důvody k rozvodu.
Svědectví muslimské ženy má u soudu poloviční hodnotu muslimského muže.
Svědectví nemuslima může být zamítnuto jako neplatné.
Muslim (muž či žena) nesmí opustit islámskou víru.
Nemuslim nesmí veřejně kritizovat žádný aspekt islámu.
Muslim nesmí urážet svatou knihu a proroka, neboť tím se stává odpadlíkem.
Odpadlictví od islámu se trestá smrtí. 


8.) Americká FBI zmapovala strukturu teroristických útoků ve Spojených státech v letech 1980 až 2005. Tipnete si, kolik procent z nich měli na svědomí islámští teroristé?

Odpověď ČRo: 6 procent

Je ale třeba dodat, že tehdy postupně narostl počet muslimů v USA na 0,6 % populace. Kriminalita tohoto druhu je tedy u amerických muslimů průměrně desetkrát vyšší, než průměrných obyvatel USA.
9.) V Česku v současnosti žije několik tisíc muslimů, většinou přistěhovalců a z menší části i konvertitů. Víte, jak konverze k islámu vypadá?

Odpověď: Stačí nahlas a vědomě pronést vyznání víry, tedy svou oddanost Alláhovi – takzvanou šahádu.

10.) Kolik stojí v Česku mešit?

Odpověď ČRo: 2

Realita je 9. mešit a  nejméně 14 modliteben.

Že by se náš odsekularizovaný Rozhlas začal nějak celý naklánět k Mekce?

3 komentáře: