Počet zobrazení stránky

pátek 17. června 2011

Otevřený dopis naší samovládě

Tento dopis jsem dnes 17. 6. 2011 odeslal na adresy kalousek@psp.cz a petr.necas@odsvs.cz
Předpokládám, že bude mít asi stejný účinek jako můj dopis prezidentu Husákovi v 80 letech, ale prostě jsem to musel zkusit :-)

Zde tedy znění:


Nepříliš vážení samovládci,
měl bych pro vás několik připomínek k vašim reformám a zvláště k důchodové deformě. Jsem totiž přesvědčen, že ač nejsem ekonom vidím v nich značné nesmysly které by měly být brány do úvahy. Především ale vidím, že kombinace vašich reforem dává dohromady velmi nebezpečný mix. Důchodovou reformu zmiňuji záměrně jako hlavní, protože ukazuje několik katastrofických vývojových tendencí, ke kterým ještě dále svými "vylepšeními" přispíváte.

Údajným důvodem důchodové reformy je příliš vysoký počet důchodců na jednoho pracujícího. Jinými slovy se v minulosti narodilo příliš málo dětí a dnes vydělávají příliš málo.

Řešení toho aby dnešní desetiletí nemuseli jít do důchodu až po smrti je dvojí:

1) zvýšení porodnosti, protože dnes narození budou v budoucnu vydělávat a počet důchodců na jednoho pracujícího se tím sníží

2) zvýšení produktivity, protože kdo více vydělává odvádí vyšší daně

Asi mi teď řeknete, že vláda těžko může nějak zvyšovat porodnost. Pravdou je že příliš ne, ale může jí drasticky snižovat. Způsoby, kterými to může vláda dělat jsou dva - pokutování rodičů a vyvolávání nejistoty. Paradox je, že nejistota je významnější hrozbou než chudoba. Náhodně měněné taxy - ať už daně nebo různé poplatky - tedy mohou mít vážný dopad.

Pokutováním za "drzost mít dítě" rozumím poplatky a zdanění, které se s dítětem kumulují. Malé (a stále rostoucí) dítě má poměrně velkou spotřebu různých věcí - oblečení, plen, knih, zdravotnického vyšetření. Když si k tomu připočteme, že přinejmenším krátkodobě znamená dítě také uskromnění v příjmech (klesnou příjmy, narostou výdaje, teď navíc dále navýšené), nedivím se že se Čechům moc do rozmnožování nechce.

Zvýšením produktivity míním zvýšení produktivity jednak jednotlivce a jednak ekonomiky. Ceny na našich trzích sice přesahují ceny v Německu, medián platu ale nedosahuje ani průměrné poloviny jejich platů. To že Němci dostávají takové platy jaké dostávají, ale zároveň znamená, že jsou schopni vydělávat mnohem více svému zaměstnavateli a že také mnohem více odvádějí státu.

Stav na našem trhu je ale značný problém, protože ekonomika je závislá na koupěschopnosti obyvatelstva a poměr který je u nás ji drasticky snižuje.

Zase existují dvě řešení:
1) Zvýšit koupěschopnost obyvatelstva - to by ovšem znamenalo obecně daně snížit a nikoli zvýšit.

2) Podpořit rozvoj podnikání, což ale opět znamená jednak snížit přímé daně a také snížení obecné nejistoty, k níž nemalou měrou přispěl pan Kalousek čachrováním s procenty DPH.

Na rozdíl od většiny nesdílím onen obecný odpor k DPH, ale k jeho použití. Jsem přesvědčen, že by dokonce DPH mohlo v budoucnu nahradit jiné způsoby danění, protože by tím mohl být značně osvobozen obchod a výroba od mnohonásobného prodražování. Použití rovného DPH bez jakéhokoli rozlišení je ale v rozporu s jeho účelem a omezuje až ruší výhody tohoto druhu danění.

Se zvýšením produktivity naší ekonomiky také musí souviset podpora technického a učňovského školství a to třeba i formou nějakých dotací. Malá země jako je Česká republika totiž může v budoucnu vydělávat jen na řemeslech, službách, elektronice, lokálních značkách a odvětvích založených na zpracování nikoli na produkci výchozích materiálů.

Strategie "Laciný dělník z drahého Česka" je neudržitelná podobně jako strategie "Co Čech to skladník"!

Vaše "řešení" bez ohledu na počet nohou počítá v podstatě s tím, že lidé budou platit na důchod více, ale neříká, kde má onen Čech na svá důchodová připojištění brát peníze. Ostatní vaše reformy mu dokonce ve výdělku brání.  Navíc, vzhledem ke zkušenostem, zavání snaha převést část pojištění do rukou soukromníků budoucí zpronevěrou.

Teď se mě asi zeptáte, kde máte tedy vzít ony peníze na zalepení díry v důchodovém zabezpečení (a ve státním rozpočtu vůbec) na nejbližší roky. Mám pro vás hned několik novinek:

1) Kdybyste netrvali na nesmyslně rovném DPH u všech komodit, mohli byste je klidně důrazně zvednout u tabáku a alkoholu. U nich totiž EU doporučuje pouze minimální nikoli maximální hranici zdanění. Ostatně mnoho peněz spotřebovávaných ze zdravotního a sociálního zabezpečení jde ve skutečnosti na nápravu následků těchto dvou drog.

2) Můžete okamžitě začít danit hazard. Ostatně myslím, že zamýšlení nad cenou receptů a amalgámových plomb je trapné, dokud jsou výhry z automatů a terminálů nedaněné.

3) I kdybyste skutečně navrhli dobrou reformu, nemělo by to žádný smysl, dokud se staví několikametrové cyklostezky za stovky milionů, dokud se tváříte že nikoho nebolí finanční úniky v naší armádě a dokud nebyl pořádně proveden audit na pražském magistrátě, dokud pan Nečas kryje chování pana Drobila a dokud pohrdáte každým argumentem mimo váš okruh. Zkrátka dokud sami sebe diskreditujete a dokud vás diskreditují vaše politické strany svými neřešenými kauzami.


Ze všeho co jste zatím navrhli a provedli nemám ale zatím nejmenší pocit, že byste věděli co se s naší republikou děje a co je skutečně potřeba. Pokud tuto představu máte, znamená to, že jste se rozhodli poškozovat náš stát záměrně.

Zavedení vašich deforem povede k nižší porodnosti a tedy vyššímu deficitu v důchodovém zabezpečení než předpokládáte, ke snížení koupěschopnosti obyvatelstva a k omezení obchodu a výroby a tedy k dalšímu poklesu výdělků i daní.

Chování které ohledně reformy předvádíte veřejnosti se odborně nazývá groupthink, což ovšem neznamená skupinové myšlení, ale skupinová hloupost nebo též syndrom skupinového myšlení.

Zkrátka hlavním problémem reforem, které by bylo třeba udělat jste vy sami - vaše vláda, protože už nemáte žádný mandát, který jste kdy získali od voličů.

S pozdravem Petr Tomekhttp://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_423.HTM
http://www.agroweb.cz/Clenske-staty-by-mely-sladit-vysi-spotrebni-dane-z-alkoholickych-napoju-soudi-Evropska-komise__s43x17213.html
http://www.ployer.cz/dotaz.php?id_dotazu=50
http://www.epravo.cz/top/clanky/navrhy-pri-realizaci-duchodove-reformy-44719.html

Poznámka pro čtenáře:
Dnešní předseda vlády Nečas navrhl už v roce 2006 na ministerstvu práce a sociálních věcí tyto body (všimněte si vyznačených bodů a jejich současného provedení):

MPSV navrhlo konkrétní úpravy systému:

● Pokračování ve zvyšování důchodového věku až na 65 let (po roce 2030)
● Prodloužení minimální povinné délky doby pojištění z 25 na 35 let (resp. z 15 na 20 let)
● Zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné
Zrušení doby studia jako náhradní doby pojištění
● Sjednocení věku pro určení délky dopočtené doby u invalidních důchodů
● Závislost dopočtené doby na předchozí době pojištění
● Rozšíření dobrovolné účasti na důchodovém pojištění
● Hodnocení předadopční péče jako doby péče o dítě
● Automatická transformace plného invalidního důchodu na starobní při dosažení 65 let
● Svázání důchodového věku při kratší době pojištění s důchodovým věkem
● Sjednocení věku pro „trvalý“ nárok na vdovský a vdovecký důchod a jeho svázání s důchodovým věkem
● Zavedení částečného starobního důchodu
● Možnost volby mezi vyloučenou dobou a skutečně dosahovaným vyměřovacím základem
● Vytvoření rezervního důchodového fondu
● Zřízení samostatné kapitoly státního rozpočtu pro důchodové pojištění

Žádné komentáře:

Okomentovat