Počet zobrazení stránky

pátek 13. září 2013

Evoluční ostuda FAMO Písek - EVOLUCE?Film Evoluce? od Michala Dubnického považuji za vůbec největší ostudu Písecké filmové školy, ne proto že by byl řemeslně odfláknutý, ale proto že i filmová škola má plnit vzdělávací funkce, jako každá jiná škola, což v tomto případě hrubě zanedbala.

Kromě toho si také myslím, že žádná škola by neměla vytvářet propagandu  náboženskou, politickou ani jinou. Tento film je ale otřesnou ukázkou takové propagandy. Všimněte si, že evoluci brání "vědec" který je sám o sobě vcelku karikaturou, což by vlastně nevadilo (je to animák), kdyby nebyl postaven do kontrastu s neskonale klidným neviditelným tazatelem.

Za ještě větší problém považuji to, že karikovaný evolucionista nedokáže odpovědět ani na běžné snadno zodpověditelné kreacionistické otázky a namísto toho se schovává a předstírá jakési prchání či zakopávání se. On ale samozřejmě odpovědět nemůže, protože je není skutečný, je to zhmotněná představa kreacionisty o tom, jak vypadá evoluce a jaké mají evoluční biologové argumenty. Je to ten nejsnadnější terč, jaký si může propaganda vybrat, protože si jej sama připraví jako obraz Žida.

Kreacionisté jako Michal Dubnický nemohou nikdy sami přijít na to, že jejich argumentace je hloupá. Vyznačují se totiž vyznačují tím, že vědecké knihy (ani ty populárně naučné) zásadně nečtou.

Nicméně film předkládá několik kategorických tvrzení a několik otázek, které si zaslouží odpověď.


4:26 "Důkazem evoluce jsou takzvané přechodné články, skrze které se jeden druh vyvíjí v druhý."
To je ovšem kreacionistické tvrzení předkládané jako evolucionistické. Přechodné články v tomto pojetí vznikají vlastně zpětnou interpretací. Každý živočich ve skutečnosti tvoří přechod k něčemu dalšímu, protože všechny druhy se neustále vyvíjejí.
Evolucionisté tento pojem někdy používají, jde ale o interpretaci při které je hledán společný předek  ke vzdáleným fylogenetickým liniím.
Důkazem evoluce jsou paleontologické nálezy, vývojové stopy na žijících organismech (rudimentální a pozměněné orgány) a stopy v genetickém materiálu.

5:26 "Každopádně nemělo by jich být nalezeno mnohem víc? Na to kolik se ve zkamenělinách nachází hotových druhů, je těch přechodných obrovský nepoměr."
Problém tohoto tvrzení je:
1.) I kdyby toto tvrzení byla pravda, znamenalo by to potvrzení evoluce. Přísně vzato by k tomu stačil jediný nález zkameněliny se znaky dvou současných druhů.
2.) Je to přesně naopak, "hotový druh" se nikdy žádný nenašel, protože žádný hotový druh neexistuje. (viz výše) "Hotový druh" je iluze vytvořená našim vnímáním. Proto chápeme třeba zebru jako koně s pruhy a ne koně jako zebru bez pruhů. Mohli bychom se ptát, jestli pralesní třetihorní koník je přechodný článek nebo hotový kůň. Pokud bychom žili v třetihorách v té správné době, považovali bychom pětiprsté koně velikosti psa za "hotový druh", protože bychom na ně byli zvyklí, vůbec by nás nenapadlo že se z něčeho takového jednou vyvine zvíře na kterém se bude dát jezdit.  Za "hotové" ale obecně máme sklon považovat prostě současné druhy. Iluze vzniká tedy pouze tím, že jsou někteří živočichové podobní současným a jiní příliš ne.

5:38 "Od dob Darwina je tomu skoro 200 let a archeologie je ještě starší. není to divné, že se muzea netopí ve zkamenělých mezičláncích? " No dobře, záměna paleontologie za archeologii... Divné to není, protože kreacionisté vidí jen to, co vidět chtějí. Muzea jsou těmi "mezičlánky" opravdu zaplavena, dokonce je jich plná i celá příroda, protože každý jedinec je krůčkem v evoluci, jenže problém není v nálezech ale v tom, kdo se na ně dívá.

5:58 "A co takový přechodný článek z plaza na ptáka? Máme nějaký zachovaný důkaz šupiny, která by se měnila v peří?" No vlastně ano, máme. Jednak máme dostatek dinosauřího peří v paleontologických nálezech a pak je tu objev (2006) potlačené schopnosti amerických aligátorů, kteří mají v genech zanesenou schopnost umožňující kožním buňkám vytvářet peří.

6:54 "Jejich stavbu těla ovlivňuje jen to, co je pro ně prospěšné. A jak by bylo podle této teorie prospěšné takovému přechodnému článku z plaza na ptáka něco jako zčásti končetina a zčásti křídlo?" Kupodivu docela hodně. Takových příkladů známe dost i ze současné přírody. Poletuchy, vakoveverky nebo třeba dráčci létaví nejsou dokonale přizpůsobení letu, ale už dlouhý řiditelný skok je pro ně výhra. Odvodit vývoj křídla například netopýra od vzniku kožní řasy není nijak těžké, přitom v každém vývojovém kroku bude poskytovat svému majiteli nové výhody. Ostatně něco takového vídáme i u létajících ryb a kamarů.07:08 "Nestává se právě tato nehotová část těla pro tvora nevýhodnou?" Jak je vidět, tak nestává, protože nikdy není nehotová, stejně jako nikdy není hotová.


07:40 "Například netopýr. Aby mohl správně létat a lovit potravu, potřebuje, aby byl jeho sonar plně funkční. Kdyby díky postupnému vývoji jen zčásti nefungoval, znamenalo by to pro něho smrt." To ano, jenže mluvíme o současném netopýrovi na ne o jeho předcích. Známe totiž zkamenělé předky (Onychonycteris finneyi ) dnešních netopýrů kteří opravdu echolokaci nepoužívali, jenže v té době měli ještě poměrně dobré oči. Ano, na oči autor nějak pozapomněl, jenže i dnes známe plodožravé kaloně, kteří létají stejně jako netopýři avšak echolokaci nepoužívají. Hmyz, kterým se mohou netopýři živit ale nepředstavují jen rychlé můry, ale i poměrně pomalu létající brouci. Echolokace tedy vznikla jako evoluční výhoda, nikoli jako nutnost. S rozvojem echolokace postupně zdegenerovaly oči, proto by ohlušení bylo pro dnešního netopýra fatální, pro jeho předka však ne. Ostatně známe také ptáky řídící se echolokací (salangy) a nepovažujeme pro ptáky za nutnost mít vyvinutý echolot.

08:04 "Jenže takových orgánů, které nejdou takto narušit je mnoho" (v obraze oko, bakteriální bičík, srdce, ucho - pokus o argumentaci nezjednodušitelnou složitostí) Ovšem jenže tady mluvíme o poškození orgánu, který je funkční v této podobě, ne o jeho nahrazení starší vývojovou fází a i pak bychom museli mít i celý starší organismus, protože organismy fungují jako celek, ne jako něco na náhradní díly. Předešlá stadia vývoje oka, srdce i ucha známe a pro tvory, jež je mají jsou dostatečně funkční. Například žížala má světlocitlivé buňky na povrchu těla. Její zrak je tedy spíše podobný našemu hmatu, ale žížale to naprosto stačí. Plazí srdce je mnohem jednodušší než savčí, ale pro plaza dostačující.

08:12 "Měla první ryba která vylezla na souš už plíce nebo žábry? Jestliže měla žábry, tak by ve chvíli, kdy se dostala na souš začala lapat po dechu a zahynula. Jestliže měla měla plíce, proč došlo k vývoji plic pod vodou, když je k ničemu nepotřebovala?" Tohle víme poměrně dobře. Měla obojí. Plíce se nevyvinuly z žaber, ale z vychlípení trávicí trubice sloužící jako pomocný systém dýchání. Většina moderních ryb měla tedy dva systémy dýchání – primitivní plíce a žábry. U některých druhů se tak dá plynový měchýř stále ještě použít (dvojdyšní, bichiři, arapaimy). Důvodem je, že ve sladkých vodách bývalo málo kyslíku a ryby si tedy pomáhaly polykáním vzduchu. V podstatě všechny plynové měchýře vznikly původně jako dýchací orgány. Ryby mohou mít ale i úplně jiná ústrojí pro dýchání vzduchu, jako je třeba labyrint (labyrintky), dýchání ústní dutinou (kaprovité ryby) nebo třeba dýchají střevem (sekavcovití). I ryby s labyrintem přitom předvádějí na souši obdivuhodné výkony.

09:03 "Jak to že tu kolem nás dnes a denně nevidíme spoustu živých mezičlánků, které by byly chodícím důkazem evoluce? Pokud si evoluce nevzala dovolenou, tak proč kromě ryb a obojživelníků neplavou v řekách poloryby-poloobojživelníci? Proč v parcích nekrmíme kromě ptáků také poloptáky-poloještěry? A když se chodíme do zoo dívat na orangutany či šimpanze, proč tu s námi nežijí i poloopice-pololidé?" A opravdu nežijí? Jistě jedna věc je že mnoho druhů vyhynulo při dlouhotrvajících katastrofách, jako byla permská krize nebo pád meteoritu Chicxulub. Vlastně vyhynuly téměř všechny druhy. Na konci prvohor to bylo přes 90 % druhů a na konci druhohor kolem 70%. Že by tedy do dnešní doby nic nepřežilo? Ale ano. Co by potom byli ptáci porostlí takovým peřím jako mají kasuáři, co jsou ryby dýchající plícemi a kdo jsou vlastně gorily a šimpanzi? Není ten problém náhodou spíše v tom, že si někdo nechce připustit ne skutečnost, ale možnost, že tomu tak je.

09:45 "Nebude to proto, že žádná síla, ani evoluce nemůže přestoupit přírodní zákony ohraničitelnosti druhu ze kterých vyplývá, že ryby rodily, rodí a budou rodit zase jen ryby, obojživelníci obojživelníky, ptáci ptáky, savci savce a lidé lidi?" Problém je jen v tom, že žádný takový zákon neexistuje.

10:14 "Sám zvažte co je pravdivější - evoluce se svými důkazy o vývoji živočichů, nebo Bible která tvrdí že vše živé bylo stvořené již rozdělené do jednotlivých typů, jejichž genetické hranice jsou nepřekročitelné žádnou mutací ani přírodním výběrem. A stejně tak že člověk je specifická bytost, která se nevyvinula z žádné opice, ale byla stvořena někým, kdo je nad všemi přírodními zákony..." No myslím, že já se už rozhodl a mimochodem: V Bibli není o genetických hranicích ani slovo.

10 komentářů:

 1. Skvělý článek. Ta "argumentace" ve videu je argumentace nejen neznalých lidí ale navíc zřejmě i slepých.

  OdpovědětVymazat
 2. Ještě k tomu polofunkčnímu sonaru - ve skutečnosti máme plnou přírodu živočichů, kteří mají "tak trochu" sonar. Hlodavci a hmyzožravci můžou používat ozvěnu k odhadu vzdáleností ve tmě - trochu podobně, jako člověk zařve do jeskyně aby zjistil, jak je velká.
  Koneckonců i člověk (zejména nevidomý) se může údajně naučit "echolokaci" na úrovni ne zrovna netopýří, ale na člověka překvapivě dobré. Kdyby z nějakého důvodu přestal být použitelný zrak, stala by se taková dovednost velmi výhodnou a jistě by přežili především ti, kteří by echolokovali nejlépe...
  V jistém smyslu jsme všichni potenciálními vývojovými mezičlánky k nekonečnému množství budoucích druhů, z nichž většina nikdy nevznikne (a nikdo neví které ano), což je na životě právě to fantastické. Tedy ne že bych očekával, že se nad tím nějaký kreacionista zamyslí.

  Kreacionistům se musí nechat jedno. Většinu toho, co omílají (ne-li všechno), řešil a vyřešil už Darwin. Přinejmenším oni a jejich "argumenty" tedy žádné evoluci nepodléhají ;-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Myslíš, že ponesou na nějaké protidarwinovské demonstraci transparent: "Evoluce jde úplně mimo nás!"?

   Vymazat
  2. No, zcela logicky by měli - jich se opravdu evoluce nedotkla ani náhodou. A to bude asi ten problém s tou jejich posedlostí, abychom jim ukázali ty spojovací články mezi opicí a člověkem - většina z nás je natolik zdvořilá, že jim neřekne rovnou, že se stačí podívat do zrcadla :-)

   Vymazat
 3. Já nevím, nedala by se ta škola nějak zažalovat, že porušuje zákon, nebo aspoň udat zřizovateli, že zjevně neplní své poslání? Když je student nějaké školy kreacionistický vůl, tak za to škola samozřejmě nemůže, když podobný vůl využije znalostí, které se v té škole naučil, k šíření svých nesmyslných blábolů, tak za to škola pochopitelně nenese vinu, ale když je přímo v tom videu odkaz na tuto školu, že vytvoření něčeho podobného podpořila, tak to teda v pořádku není.

  OdpovědětVymazat
 4. Když jsi sem po letech znovu hodil odkaz, jen bych poznamenal, že v tomto případě jde o pláč nad špatným hrobečkem. Famo, je jak už název říká, škola, kde vás učí věcičky o filmu a filmování. Tedy řeknete si, ty bláho, já bych chtěl točit (produkovat, režírovat, střihat ....) filmy. A FAMO je dost dobrá volba. Ke studiu stačí obecnej přehled, gramotnost a nějaká ta kapka financí. Součástí výstupu, tedy toho, co jste se tam naučili, je samozřejmě natočenej film, jak jinak. A protože máte natočit film, ne se nechat prokádrovat jako sekulární evoluční biolog, je téma který si vyberete zcela na vás, a FAMO, vzhledem k tomu, že to kromě vašeho času celý platí (případně pokud dostanete grant jako součást výuky pro producenty tak částečně) bude uvedený jak na začátku, tak na konci, včetně toho, že vlastní veškerá práva. Takže jste právě rozebrali na kusy film několika věřících studentů, jehož základním cílem bylo prezentovat to, jak se naučili animaci, střih, režii a produkci. Neříkám, že to tím tématem nesvádělo... A ano, je vidět, že o evoluci a biologii ví úplný kulový, ale to už je tak nějak o věřících celkem známo ne?

  OdpovědětVymazat
 5. Skvělý článek. Odkazoval jsem na něj ve svém příspěvku, doufám, že to nevadí :)
  https://anekron.blogspot.cz/2016/11/poznamky-k-evoluci-kreacionismu.html

  OdpovědětVymazat
 6. Haha, to je ale křiku nad animací, která zesměšňuje evoluční teorii. "Zažalovat školu, největší ostuda filmové školy..." Vážení, ještě je tu svoboda názoru, slova a vyznání. A také fakt, že pro evoluční teorii nejsou k dispozici žádné nevyvratitelné důkazy, které by teorii tuto změnily na pozorovatelnou a změřitelnou skutečnost. Mě osobně vadí evolucionistická propaganda, která vymývá mozky dětem od ranného dětství.
  Věda ANO. Evolucionistická víra NE.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se, zapomněl jsem pozdravit. Přeji dobrý den.

   Vymazat
  2. Ten článek je docela starý, ale stejně jsem v něm kreacionistickou argumentaci naproto rozstřílel. Pokud jste si toho nevšiml, asi bude problém někde jinde.
   A ano, myslím si že by škola měla lidi učit o vědě a i to jak věda funguje. Evoluční teorie dnes sice vypadá dost jinak, než za Darwina, ale je základem vědy zvané evoluční biologie. Nemyslím si, že by bylo vůbec možné naučit děti evoluční biologii, asi jako není na základní škole možné je naučit jadernou fyziku, ale nějaké ponětí o tom, jak to funguje by mít měly a to včetně vás a autora toho videa. Pokud to škola nedělá, nebo dokonce neumí vysvětlit ani to, co jsem uvedl v tomto článku, ak je s ní něco opravdu v nepořádku.

   Vymazat